WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tổng thống Mỹ chọn bác sĩ gốc Việt làm cố vấn

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thông báo ý định bổ nhiệm thêm một số người vào các vị trí then chốt trong chính quyền của ông. Trong số đó có bác sĩ gốc Việt Nguyễn Thanh Tùng.

Theo website của Nhà Trắng ngày 7-10, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng được ông Obama đề cử làm thành viên trong Ủy ban Cố vấn về người Mỹ gốc châu Á – Thái Bình Dương của tổng thống.

Bác sĩ Tùng là giáo sư y khoa tại Đại học California – San Francisco (UCSF). Công việc chính của ông là chăm sóc y tế cho một cộng đồng đa sắc tộc và giảng dạy.

Ông cũng là giám đốc Dự án Phát triển sức khỏe cộng đồng người Việt, đồng thời là điều tra viên hàng đầu của Trung tâm Huấn luyện, nghiên cứu và nâng cao nhận thức về ung thư cho cộng đồng người Mỹ gốc châu Á của UCSF.

Chuyên ngành của ông là nghiên cứu các căn bệnh ung thư ngực, cổ cũng như tác hại của thuốc lá trong cộng đồng người Mỹ gốc châu Á. Năm 2002, ông được trao tặng Giải thưởng Phát triển sự kiểm soát ung thư trong xã hội.

Bác sĩ Tùng đã tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng là Harvard (cử nhân triết học) và Standford (tiến sĩ y khoa).

Theo Người Lao Động/The White House

Phản hồi