WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

LTS: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam đang được dư luận hết sức quan tâm nhất là khi 2 bên đã có những thỏa thuận liên quan tới biển Đông. Mấy tháng gần đây, tình hình biển Đông đã trở nên hết sức phức tạp, sau khi tầu tuần ngư của Trung Quốc nhiều lần cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam và làn sóng chống Tầu dâng lên mạnh mẽ trong dân chúng và trên các trang mạng.

Thỏa thuận về biển Đông ra sao, chắc chưa ‘người trần mắt thịt’ nào có thể biết được.

Dưới đây là bản Tuyên bố chung của 2 bên. Chúng tôi xin đăng nguyên văn để bạn đọc tìm hiểu, mổ xẻ.

—————————————-

Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào ngày 11/10/2011

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào; lần lượt hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội Ðại biểu Nhân dân Toàn quốc Ngô Bang Quốc; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường cũng đã tham gia các hoạt động liên quan.

Trong bầu không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới, cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đạt được nhận thức chung rộng rãi. Ngoài Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm tỉnh Quảng Đông.

Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và đi vào chiều sâu, đồng thời có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

2. Hai bên vui mừng trước những thành tựu mang tính lịch sử mà nhân dân hai nước, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, trong đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc.

Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự mở đầu thuận lợi trong thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc; tin tưởng vững chắc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ và dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi mục tiêu vĩ đại xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đẩy nhanh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Phía Trung Quốc chúc mừng thành công của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng vững chắc rằng, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội XI đã đề ra, xây dựng Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Hai bên đã nhìn lại và tổng kết những thành tựu to lớn đã giành được trong quá trình phát triển quan hệ hai nước 61 năm qua kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, và nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước đã phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhấn mạnh tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, hợp tác với nhau là kinh nghiệm quan trọng cho quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh; khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt-Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục, sẽ tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai nước, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, trân trọng, giữ gìn, phát triển tốt quan hệ hai Đảng, hai nước Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển một cách ổn định, lành mạnh, lâu dài.

Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến sâu sắc, phức tạp, việc hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh giữa hai nước, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

4. Hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp hữu hiệu, thiết thực để mở rộng toàn diện và đi sâu hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước:

Một là, duy trì truyền thống tốt đẹp các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng như thăm song phương, trao đổi qua đường dây nóng, gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương, cử đặc phái viên…, kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, tăng cường trao đổi chiến lược, nắm chắc phương hướng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định. Trong thời gian chuyến thăm, hai bên chính thức khai thông đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai là, phát huy đầy đủ vai trò quan trọng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc trong việc đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo và quy hoạch chính sách đối với hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy tổng thể sự hợp tác, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh, thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực đạt thành quả phong phú hơn nữa, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước.

Ba là, thắt chặt giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2011-2015.”

Tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước; mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ Đảng, chính quyền; tổ chức các cuộc gặp gỡ cấp Trưởng Ban theo cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại và hai Ban Tuyên truyền hai Đảng vào thời điểm thích hợp.

Bốn là, đi sâu hợp tác giữa hai quân đội, tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước; tiếp tục tổ chức tốt Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng; thúc đẩy thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ; triển khai thí điểm tuần tra chung biên giới đất liền vào thời điểm thích hợp; tiếp tục tổ chức tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ; tăng cường hợp tác trong các mặt như tàu hải quân hai nước thăm nhau.

Năm là, đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh; tổ chức tốt Hội nghị cấp Bộ trưởng Hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 3 giữa hai Bộ Công an hai nước; thúc đẩy triển khai các hoạt động chung chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; tăng cường phối hợp có hiệu quả trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm kiểu mới như tấn công tội phạm lừa đảo viễn thông.

Tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công an, hành chính tư pháp; cùng phòng ngừa và tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình.
Sáu là, tăng cường và mở rộng hợp tác thiết thực giữa hai nước theo các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, chú trọng hiệu quả thực tế, bổ sung thế mạnh lẫn nhau, bằng nhiều hình thức đa dạng, cùng nhau phát triển:

- Phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban hợp tác kinh tế-thương mại, Ủy ban liên hợp hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước trong việc chỉ đạo, điều phối tổng thể, đôn đốc thực hiện hợp tác thiết thực giữa hai nước trong các lĩnh vực liên quan. Thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Trung Quốc” vừa được ký kết trong chuyến thăm này.

- Tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp, giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, khoáng sản, năng lượng, du lịch…, tăng cường trao đổi về thúc đẩy cân bằng thương mại song phương, khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước mở rộng hợp tác lâu dài cùng có lợi, xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới và hợp tác “hai hành lang, một vành đai”…

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, y tế, thể thao, báo chí… Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt “Thỏa thuận trao đổi giáo dục 2011-2015,” mở rộng số lượng lưu học sinh cử sang nhau.

- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân, như Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung, đẩy mạnh tuyên truyền tình hữu nghị Việt-Trung, tăng cường định hướng dư luận và quản lý báo chí, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giữ gìn đại cục quan hệ hữu nghị hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt-Trung được kế thừa và phát huy rạng rỡ.

- Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biển, giáp biên giới của hai nước như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu của Việt Nam với Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam của Trung Quốc.

- Tiếp tục thực hiện tốt các văn kiện có liên quan đến biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, “Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ” và “Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ;” tích cực tìm tòi mô hình mới trong kiểm tra liên hợp khu vực đánh cá chung ở Vịnh Bắc Bộ; thúc đẩy thiết lập đường dây nóng liên lạc giữa cơ quan ngư nghiệp hai nước.

- Đẩy nhanh tiến trình đàm phán, sớm ký kết “Hiệp định tàu thuyền qua lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân” và “Hiệp định hợp tác khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc,” cùng nhau duy trì ổn định và phát triển ở khu vực biên giới.

Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký “Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc (2011-2015),” “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế-thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2012-2016,” “Thỏa thuận trao đổi giáo dục 2011-2015 giữa Bộ Giáo dục-Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” “Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về sửa đổi Hiệp định vận tải ôtô giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc,” “Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về thực hiện Hiệp định vận tải ôtô giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc,” “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

5. Hai bên đã trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển; nhấn mạnh ý chí và quyết tâm chính trị thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị để giải quyết tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định tại Biển Đông; cho rằng điều này phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước sẽ duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên về vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ tầm cao chính trị và chiến lược, kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển.
Hai bên đánh giá tích cực việc hai nước ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển;” cho rằng việc ký kết Thỏa thuận này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, sẽ cùng nỗ lực thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa thuận này.

Căn cứ vào nhận thức chung đã có giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển,” hai bên đẩy mạnh đàm phán vấn đề trên biển, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực trao đổi tìm kiếm giải pháp có tính quá độ, tạm thời, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và trao đổi về vấn đề hợp tác cùng phát triển.

Hai bên thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực trao đổi về vấn đề hợp tác cùng phát triển ở khu vực này. Hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, thăm dò khai thác dầu khí, phòng chống thiên tai…

Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

6. Phía Việt Nam khẳng định thực hiện nhất quán chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức.

Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.

7. Hai bên khẳng định tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước, tổ chức tốt trao đổi chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước, tăng cường trao đổi và hợp tác tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng…, cùng giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới.

8. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và hữu nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sớm sang thăm lại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn về lời mời.

Theo Chinhphu.vn

14 Phản hồi cho “Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc”

 1. noileo says:

  Chúng tôi yêu cầu quý các ông & bà & anh & chị & các nhà, đuọc gọi là, tự xưng là, nhân sĩ & trí thức, của nước Việt nam xã nghĩa, đã từng ký & viết & gửi các bản tuyên cáo & kiến nghị & thư từ gần đây,

  cũng như quý các nhà, đuọc gọi là, tự xưng là, trí thức người Việt ở nước ngoài, gần đây đã từng ký & viết & gửi tuyên cáo & kiến nghị & thư từ cho nhà cầm quyền cộng sản,

  hãy lập tức ra tuyên cáo, tuyên cáo với người Việt nam trong nước, tuyên cáo với người Việt nam ngoài nước, tuyên cáo với toàn thế giới, (đồng thời thông báo cho các nhà cầm quyền Việt cộng & Tàu cộng, cũng như thông báo cho các đảng cộng sản Việt & đảng cộng sản Tàu rõ), những điều sau:

  -Phủ nhận & bác bỏ vai trò đại diện chính quyền Việt nam, dù ở cấp bậc nào, của bất cứ một đảng viên cộng sản Việt nam nào, của bất cứ một nhân vật “tổng bí thư đảng” nào của đảng cộng sản VN, mà hiện tại là một người mang tên Việt là Nguyễn Phú Trọng.

  Mọi hành động của đảng cộng sản Việt nam, của bất cứ tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam nào, của bất cứ đảng viên cộng sản VN nào, ký kết với đảng cộng sản tàu, mà nhân danh chính quyền Việt nam, đều là bất hợp pháp.

  Mọi hành động của đảng cộng sản Việt nam, của bất cứ tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam nào, của bất cứ đảng viên cộng sản VN nào, ký kết với đảng cộng sản tàu, mà gây hại cho chủ quyền & lãnh thổ & quyền lợi của đất nước nhân dân Việt nam, đều là hành động tội phạm, sẽ bị trừng trị thích đáng, thời hiệu truy tố dành cho các hành động tội phạm kể trên là vô hạn định.

  - Phủ nhận & bác bỏ mọi cam kết & kết ước & tuyên bố chung, riêng, công khai, bí mật, bằng tiếng Việt & tiếng Tàu & English.. nào, giữa các đảng cộng sản Việt và đảng cộng sản Tàu, giữa các nhân vật ‘tổng bí thư” của các đảng nói trên, mà hiện tại về phía đảng cộng sản Việt là một người mang tên Việt là Nguyễn Phú Trọng, vào dịp Nguyễn Phú Trọng đi Tàu gặp gỡ các đồng chí cộng sản Tàu của Trọng trong tháng 10/2011 vừa qua, có liên quan đến lãnh thổ & lãnh hải & quyền lợi của đất nước dân tộc Việt nam.

  Tất cả mọi cam kết & kết ước kể trên đều là bất hợp pháp, vô nghĩa, không có giá trị, không có hiệu lực thi hành.

  • Nguyen V N says:

   Toi hoàn toàn đồng ý với noileo và toi tin toàn dan cũng đồng ý câ trên của NOILEO

   “Tất cả mọi cam kết & kết ước kể trên đều là bất hợp pháp, vô nghĩa, không có giá trị, không có hiệu lực thi hành.”

   Đám Mafia CSVN khong có quyền Đải Diện cho Dan tô^c VN đễ ra những tuyê^n bố chung bắt tổ quốc VN phải khiếp nhược trước quân Xâm lăng và cho chúng trọn quyền sinh sát đất nước tả chẵng những vậy còn tiếp tay chúng nuốt tiếp Đài Loan phần đất tự do còn lại của Dan tộc Tàu.

   Đúng là quan đầy tớ TC qua đó đễ làm cong cụ cho chúng. Thì NPT chỉ là mot tên lạm dụng danh nghĩa một cách PHI PHÁP đễ cột chan VN khong được quyền phản kháng và ĐÒI Đất BIỂN.

   Nhan dan VN toàn cầu hảy cương quyết phủ nhận tờ cam kết PHẢN BỘI DÂN TỘC này.
   Toàn dan VN hảy đứng len trong Mot mặt trận chung Đoàn kết Dan Tộc chống ngoại xâ^m, hảy THỪC TỈNH quên mình và sát cánh nhau dù là tướng tá QQĐNH, đến dan biểu gật, trí thức thanh nien QN và HN hảy cùng chung Mot mặt trận chống ngoại xam XÉ TAN lời Tuyên bố chung Bất Hợp Pháp này vì nó khong có dan tộc VN cho phép.

   Đồng bào hảy sáng suốt cương quyết phủ nhận lời cam kết bán nước này.

   Nguyen V N

 2. Thanh Xuân says:

  Đọc bài này thấy văn chương lòng thòng, tối thui. Thể hiện trình độ người viết.
  Vậy là VN- TQ đã hợp tác toàn diện:
  - Lập đường dây nóng, kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng.
  trong quan hệ song phương, tăng cường trao đổi chiến lược, nắm chắc phương hướng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
  - Lập Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh.
  - Thắt chặt giao lưu hợp tác giữa hai Đảng. Tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước; mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ Đảng, chính quyền;
  -Đi sâu hợp tác giữa hai quân đội, thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ; triển khai thí điểm tuần tra chung biên giới đất liền vào thời điểm thích hợp; tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ.
  - Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh.
  - Thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Trung Quốc”
  - Hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp, giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, khoáng sản, năng lượng, du lịch, xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới và hợp tác “hai hành lang, một vành đai”…
  - Hai bên ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển.

  - Phía Việt Nam ủng hộ chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức.Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan.
  - Hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước, tổ chức trao đổi chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước, tăng cường trao đổi và hợp tác tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng…, cùng giữ gìn và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới.

  Tóm lại TQ sẽ chỉ đạo VN về mọi mặt. Mỹ và các nước tư bản ra rià, đừng hòng có lợi ích nào ở biển Đông. Đảng CSVN đã lộ rõ việc giao lưu hợp tác với Tây phương chỉ là giúp VN vượt qua tình hình khó khăn thời bao cấp, qua truông đó rồi họ tính kế khác.

 3. Nguyen V N says:

  Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng từng đoạn văn của thong cáo chung qua chuyến đi của NPT, chúng toi xin kết luận CSVN vẫn giữ thái độ “khiếp nhược” trước quan xam lăng TQ. Chẳng những vậy lại càng cho chúng (TC) vai trò điều khiển và toàn quyền can thiệp vào nôi bộ chúng ta cái mẹo” tình hữu nghuị Hoa Việt”.
  NPT lại “xen vào nội bổ” TQ giúp TQ chiếm lại Đài Loan tự trị.

  Thật là tủi nhục cho nhân dân Việt Nam, Nhà cầm quyền chúng ta bắt chúng ta p^hải chấp nhận những gì mà bọn bành trướng của chúng tả lải còn cho cghúng quyền sinh sát chúng ta qua bài Tuyen cáo chung PHẢN BỘI Dan tộv này.

  NPT và CSVN khong có quyền NHƯNHƯỢC như vậy ,PHAZ,I đễ cho nhâ^n dâ^n VN quyết định là chấp nhận bán nước hay khong.

  Chỉ có Bầu cử Tử Dỏ có Dan Chủ Chính quyền mới có quyền ra TUYÊ^N CAƠchung đúng với Tiếng nói của nhan dan VN.

  Tiếng nói của Nhan dan VN là KHONG THỂ CÓ TUYÊ^N CÁƠCHUNG khi mà TQ khong trả lại Đất biển của chúng ta.

  Mot hiệp ước, mot thong cáo chung, một hội nghị tuyệt đỉnh trong lúc này là PHẢN BỘI Dan Tộc.

  Chính quyền vì dan và do dan chỉ có quyền đem vấn đề Đâ^t bbien VN ra Liê^n hiệp Quốc. Chỉ có quyền phản đối mảnh mẽ , làm áp lưc QN và QN đễ ép TC trả đất biển cho chúng tả nếu cần phải CẮT ĐỨT liê^n hệ ngoai giao như sau trận Hoa viet 1978.

  Nhan dâ^n VN HN và QN, Quốc cung như Cộng, Bắc cũng như Nam.
  Lính CH hay QĐ Nhan dan là một phải CHUNG MÀU CỜ cứu nước.

  Chúng ta nhất định xé bỏ TUyê^n cáo chung Phản quốc này.

  VN thống nhất lòng dan Muôn Năm. Toàn vẹn lãnh thổ Muô^n năm.
  Nguyen V N

 4. Người San Jose says:

  Tuyên bố, tuyên mẹ !

  Toàn văn tuyên-bố Việt,Trung.
  Đọc qua chĩ thấy mông-lung, mơ hồ.
  Vẫn trò ông chủ, gia-nô.
  Vẫn mười sáu chử đội bô thiên-triều.
  Ba Đình chơi ván bài liều.
  Ký ngay thõa-ước sấu điều bưng,bê.
  Một là cam phận rô,trê.
  Hai là tiếp-tục theo về Bắc Kinh.
  Ba là bốn tốt giữ mình.
  Bốn là khẵng-định thâm tình Hồ, Mao.
  Năm là tuân lệnh Cẩm Đào.
  Sáu là xóa bõ hàng rào Việt,Trung
  Ba Đình Hà-nội nức lòng.
  Đón ngài Trọng Lú lập công trỡ về.
  Tầm cao chiến-lược…rô,trê.

  Người San Jose

  Hai bên nhất trí như vầy
  Hai bên khẵng-định thế này,thế kia.
  hai bên nhấn mạnh lia-chia.
  mỡ rộng
  hai bên cương quyết đẫy nhanh.

 5. Người San Jose says:

  Khúm-núm ! Điếu đóm !

  Hai tay khúm-núm một tay. Cái anh Trọng Lú rõ tài bưng bô.
  Miệng cười nham-nhỡ với Hồ.
  Vênh-vênh nửa cái mặt mo xứ Hà.
  Công-khai bôi bẩn nước nhà.
  Hình ảnh phãn cãm thật là khó coi.
  Ba Đình là lủ chết toi !

  Người San Jose

  Lãnh-đạo như thế thật là khó coi.

 6. Truong sa says:

  Sau chuyến đi của ông Trọng đến Bắc Kinh 5 ngày và toàn văn bản tuyên bố chung VN -TC tôi nhận thấy cũng dạng sao chép thuộc lòng từ trước đến nay quá sáo rỗng nặng tình đ/c anh em …Nhưng lòng tham của giặc bành trướng Bắc Kinh thì vẫn không từ bỏ …PNV ngoại giao của Trung cộng vẫn lên án Ấn Độ hợp tác KT dầu khí ở thềm lục địa VN …thì anh em cái lối gì mà ca tụng và vẫn không bỏ sót tinh thần 4 tốt 16 chữ vàng giả tạo mị dân , Hay là anh em bất đắc dĩ theo lối đồng sàng dị mộng lời nói không đi sát thực tế thì cái anh em đ/c giả nhân giả nghĩa đó khác gì một thứ hư danh huyễn hoặc như phường chèo trên sân khấu …ông bà xưa có câu ( Nhân phi hiền bất giao,vật phi hiền bất thủ ) chỉ có cs …. tin Trung cộng chứ nhân dân VN chắc gì tin bọn giặc có mộng bá quyền Hán hóa này !?

 7. PHC says:

  Có đoạn văn chủ chốt như sau trong Thông Cáo chung Tàu Việt :
  “Trong bầu không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau
  về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về việc tăng cường
  hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới, cũng như
  về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đạt được
  nhận thức chung rộng rãi. “

  HÀ CHÂU xin nhận xét như sau : Trong khi anh chàng Trọng ( Đảng) thăm
  Trung cộng, và anh Sang (nước) thăm Ấn độ, thì nhìn chung, chàng VNCS
  muốn giữ thế trung dung “ đu dây kẽo kẹt” giữa hai anh bự Tàu Ấn, để
  VN yên ổn mà làm ăn, duối sự trông coi của ông bự là Hoa Kỳ. ( Thời gian
  này, bà TT Markel, Đức cũng thăm VN, và đưa ra những xây dựng cho VN,
  lại nhằm vô Miền Nam Saigon mà thôi.). Nhìn chung, hai anh Tàu Việt bàn,
  cũng vẫn trong phạm vi “ tình hình mới và quốc tế,: thì anh Tàu chẳng dám
  chơi cha thiên hạ đâu, bởi Hoa Kỳ và Quốc tế còn đó, mà. (PHC)

  • YT says:

   Thôi cha, bá láp, láo quá – đội quần Kỳ quen tật!
   Mình không lo cho mình thì có thằng “quốc tế” với cuốc xẻng, nào lo cho mình?

   • YT, le Vrai! says:

    YT là một phương danh sán lạn, mà cụ nào dám thuổng, hả?

    YT thứ thiệt phạt cho vong quốc…hận bi giờ !

    À này, thấy “ CS sang, bắt quàng là họ, hẩy ? Nè nè…cái
    chũ “ MÌNH “ trong góp ý ngụ ý mình với CS là một, ơi
    chu choa!

    Chưa chi đã đầu hàng…Ới cụ H ồ ơi, cụ có tên “ trồng người””
    của cụ đạy nè. Đồ mắc dịch ươn hèn, phản quốc gia VNCH!

 8. ton da nguyen says:

  Khong biet ong Trong co giong may nguoi tien nhiem hay khong.Chu giong nhu PHIEU va MANH thi VIET NAM chac se khong con tren ban do the gioi nua.No se thanh cai chan con ga cua ban do TQ .Neu khong cuop duoc VN thi TQ cung chi la con GA KHONG CHAN ma thoi.Hy vong rang LANH DAO VN Khong co lan thu 3 giong nhu hai nguoi tien nhiem .LICH SU SE DE LAI TAT CA CAC VIEC CAC ONG DA LAM.

 9. Nguyễn Nghĩa . says:

  Philippines báo động Hà Nội mắc mưu Bắc Kinh
  Thursday, October 13, 2011 Nguoi-viet.com

  Dưới tiêu đề :

  “Sẽ chất vấn ông Trương Tấn Sang khi tới Manila vào cuối tháng”.

  MANILA (NV) – Sự thỏa thuận giải quyết tranh chấp Biển Ðông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tuần này báo hiệu việc rút khỏi thỏa hiệp về ứng xử mà tập thể các nước ASEAN đã ký với Trung Quốc năm 2002.

  Nhật báo Philippines Daily Inquirer ở Manila ngày Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011 cáo buộc như vậy và nói rằng Philippines từ lâu đã nhấn mạnh đến phương thức đứng chung nhiều nước để củng cố vị thế khi thương thuyết với cái nước to nhất mạnh nhất khu vực.

  “Thỏa hiệp Việt Nam-Trung Quốc thật đáng tiếc đã rơi đúng vào cái chiến thuật đàm phán tay đôi để giải quyết tranh chấp” do Bắc Kinh đòi hỏi. Inquirer viết.

  Tờ báo này cho hay Tổng Thống Philippines Benigno Aquino “đã đúng khi chống thỏa hiệp (Việt Nam-Trung Quốc) và dự tính sẽ chất vấn Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn sang khi ông đến Manila thăm viếng chính thức.”

  Báo này nói khi đến Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng Thống Aquino chỉ ký một bản tuyên bố chung tổng quát là “Lãnh tụ hai nước trao đổi quan điểm về tranh chấp biển đảo và đồng ý không để các tranh chấp ảnh hưởng đến hình ảnh lớn hơn của tình bạn và hợp tác giữa hai nước.”

  Bản tuyên bố chung lập lại các bên cam kết giải quyết tranh chấp dựa trên nguyên tắc ứng xử đã đề ra trong thỏa hiệp 2002.

  “Trái lại, thỏa hiệp Việt Nam-Trung Quốc ký tháng 10, 2011 có kết quả là các cam kết chi tiết hơn gồm họp mỗi năm 2 lần của các phái đoàn đại biểu cấp chính phủ” và “cơ chế đường điện thoại nóng” để đối phó “kịp thời các vấn đề.”

  Sáu nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển” mà Việt Nam ký với Trung Quốc hôm 11 tháng 10, 2011 cũng rất tổng quát. Không hề nói tới “Lưỡi Bò” cũng không đụng chạm gì tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ là những nguyên tắc “tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau” về các vấn đề liên quan tới biển.

  Thật ra, bản thỏa thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam, nguyên tắc thứ 3, cũng có viết rằng, “Trong tiến trình đàm phán vấn đề trên biển, hai bên nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của ‘Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông’ (DOC).”

  Nhưng báo Philippines cho rằng sự bỏ sót và không nêu chính xác “Qui tắc ứng xử ASEAN-China 2002” mà Việt Nam và Trung Quốc chỉ là 2 trong số những nước ký cam kết, “không hề nhắc tới ASEAN” làm các nước khác thấy khó hiểu.

  Bài báo của Inquirer cho rằng sự khôn ngoan của Trung Quốc “dễ trước khó sau” sẽ được Bắc Kinh áp dụng để đối phó với cả ASEAN như họ đã từng làm như vậy hồi năm 2002. Hậu quả là “một bước tới cho Trung Quốc, hai bước lùi cho ASEAN.”

  Báo Inquirer bình luận, “Ðọc xuyên qua các hàng chữ (của thỏa thuận VN-TQ) càng làm cho người ta thấy khó gấp 3 lần nếu những hàng chữ đó (thỏa thuận VN-TQ) lại viết bởi các nhà ngoại giao mà họ vừa là luật gia lại cũng là người Á Châu. Khi bắt đầu, thỏa thuận đã gọi tên cuộc tranh chấp càng tổng quát càng tốt là “các vấn đề liên quan đến biển.” Nếu chỉ nhớ lại mới 4 tháng trước, họ đã gần như “bắn nhau.”

  Bốn tháng trước, tàu Trung Quốc cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam dù Việt Nam cử một số tàu bảo vệ. Sau biến cố, Việt Nam loan báo tập trận hải quân bắn đạn thật trên biển. Mối quan hệ giữa hai nước có vẻ chùng xuống thấp khi một số vụ biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà nội và Sài Gòn trong khi báo chí và tướng tá Trung Quốc dọa đánh.

  Những cuộc vận động lôi kéo Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và các nước khác vào cuộc tranh chấp biển Ðông chỉ để giúp Hà Nội có thế mạnh hơn để điều đình với Bắc Kinh. Năm ngoái, khi tới Hà Nội dự hội nghị ASEAN mở rộng, bà ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia trên Biển Ðông” làm cho Bắc Kinh tức giận.

  Nhật Bản, Ấn Ðộ cũng tuyên bố tương tự những ngày gần đây.

  Bản phân tích của báo Philippines bình luận gián tiếp trách cứ Hà Nội, bây giờ lộ ra cho thấy họ nói một đàng làm một nẻo. (TN)

  Đọc bài phân tích trên, một lần nữa ta thấy ĐCS VN thật sự là con ngựa thành Troia phản trắc của Liên minh ASEAN chống bành trướng TQ tại Biển Đông.

  Nguyễn Nghĩa.

 10. Lý Chính Luận says:

  Không hiểu vì sao mà cứ mỗi lần sắp nghe những bản “tuyên bố chung” của hai thằng đầu đảng ăn cướp VC và TC, tôi đã có thể đoán trước già nửa những “tuyên bố” ấy sắp nói gì. Hầu như mớ chữ nghĩa rỗng tuếch, rặt mùi tuyên truyền lừa mị nhân dân cả hai nước đều được lập đi lập lại nghe cho “ngọt” lỗ tai như: tình hữu nghị, chính sách nhất quán, mười sáu chữ vàng, bốn tốt vv…

  Hai thằng cùng là ăn cướp, cùng học nhau xài chung những ngón nghề xảo quyệt, lưu manh như nhau, chắc chắn chúng còn bày ra nhiều trò ngoạn mục để lừa bịp nhân dân VN và TQ, cũng như gạt gẫm dư luận thế giới.

  Tục ngữ VN có câu: ” Xấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ”.

  Dẫu có nói tốt đến đâu, ta hãy chờ xem tình “hữu nghị” của hai thằng ăn cướp này sẽ bền vững đến đâu cho biết !!!

Phản hồi