33 Phản hồi cho “Một ngôi sao “lạ” xuất hiện trên cờ Trung Quốc”

  1. Không ra gì says:

    Cái trang web này no lập ra nhằm mục đích nói chống phá đảng và nhà nước ! Sao chúng mày k nhìn vào mặt tích cực mà cứ đi moi móc chuyện để nói…đúng là có những chuyện chúng mày nói đúng,nhưng ở đâu chả có người này người nọ làm sao nhà nước quản lý hết được..

Phản hồi