WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thái Lan: Giới chủ tìm cách trì hoãn việc tăng lương

Cảnh ngập lụt ở Thái Lan. Ảnh Thaitravel

Trong việc xem xét một đề nghị tăng mức lương tối thiểu hàng ngày lên 300 baht (tương đương 207.900 VND) (*), đại diện giới sử dụng lao động trong Ủy ban Tiền lương Trung ương đã trả lời yêu cầu của Hội đồng Quản trị về chuyện để chậm trễ đến 6 tháng. Vị đại diện này lý luận rằng, cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 10.000 nhà máy và hàng trăm ngàn công nhân.

Atthayuth Leeyawanich, Chủ tịch Hiệp hội người sử dụng lao động và cũng là đại diện giới chủ trong Ủy ban Tiền lương Trung ương, lên tiếng tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật ngày 16/10. Ông cũng cho biết giới sử dụng lao động bị thiệt hại đáng kể do lũ lụt.

Hội đồng Tiền lương dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp hôm thứ Hai, 17/10, để xem xét vấn đề này.

Ủy ban Tiền lương Trung ương, trong đó bao gồm đại diện của chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động, dự kiến ​​tổ chức một cuộc họp vào ngày 17/10 để xem xét hai đề xuất tăng lương tối thiểu.

Đề nghị đầu tiên, được đề xuất bởi chính phủ và giới công nhân, tìm kiếm một sự gia tăng 40% mức lương tối thiểu hàng ngày trên phạm vi toàn quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Kết quả là, mức lương tối thiểu hàng ngày ở Bangkok và sáu tỉnh khác sẽ tăng lên đến 300 baht từ tháng 1/2012 và ở các tỉnh còn lại từ ngày 1/1/2013.

Đề nghị thứ hai, được đề xuất từ giới sử dụng lao động, thực hiện tăng từng bước để đạt được 300 baht trong bốn năm.

Prasit Jong-assayakul, Chủ tịch Hội đồng người tiêu dùng sản phẩm, cho biết nếu chính phủ và đại diện giới công nhân trong Ủy ban Trung ương thông đồng để tăng tiền lương lên 300 baht mỗi ngày, thì sự việc này sẽ vi phạm mục 87 của Đạo luật Bảo hộ Lao động năm 1997 trong đó yêu cầu ủy ban xem xét chi phí sinh hoạt, lạm phát, và điều kiện kinh tế cũng như mục 157 của Bộ luật Hình sự. Nếu Hội đồng Quản trị làm như vậy, giới sử dụng lao động sẽ nộp đơn thỉnh nguyện lên Tòa án Lao động Trung ương và Toà án Hành chính Trung ương, ông nói.

Wanlop Kungcharnsilp, một người thuộc giới sử dụng lao động cũng nằm trong Ủy ban Tiền lương Trung ương, cho biết ông và ông Atthayuth sẽ cùng nhau đề nghị Ủy ban trì hoãn xem xét vấn đề này trong sáu tháng.

Theo Bangkok Post

© Đàn Chim Việt

Phản hồi