WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trả nón cho trăng

Tặng em Bùi Minh Hằng

 

Chị Bùi Minh Hằng

Em là trăng

Trăng mọc ban ngày

Ôi vầng trăng đội nón

Em Hồ Gươm bán nguyệt heo may

 

Nón mùa thu

Áo sương mù đưa đón

Em đội tên hai quần đảo trên đầu

Nón và trăng

Cùng mang tên đất nước

Em đi một mình nào có ai đâu

 

Cướp!

Cướp!

 

Chúng cướp trăng trên đầu

Chúng cướp tên đất nước

Chúng cướp Hoàng sa Trường sa

Giữa rừng công an ta

Sao toàn cướp?

 

Chúng cướp nón em Hằng

Trăng cũng khóc

Em một mình giành lại nón cho trăng

Giành lại nón bài thơ yêu nước

 

Cướp đeo băng đỏ

Giật rách nón em thương

Em ôm chặt một vầng trăng vỡ

Như ôm đất nước đoạn trường

Rách nát một linh hồn nón

Trăng ôm hai quần đảo lên đường

 

Sau màn cướp nón

Đến trò cướp người

 

Giữa ban ngày

Trăng bị bắt cóc

Tổ Quốc ơi

Sao mùa thu lại khóc?

 

Trả trăng cho nón

Trả nón cho trăng …

 

Sài gòn sáng sớm chủ nhật 23-10-2011

© T.M.H.

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Trả nón cho trăng”

  1. Thao phuong says:

    Hởi ” công chúa ” Thanh phượng ” múp” .. Bà nghĩ sao về tư cách của cô biểu tình viên Minh Hằng này : cả 2 điều là người VN, bà Phượng đừng quên điều này nhé !

Phản hồi