2 Phản hồi cho “Số đẻ bọc điều”

  1. dân đen says:

    những tên tội đồ bán nước đã phọt ra, lộ mặt sau đuôi cẩu

  2. vk says:

    sang – trọng – hùng – dũng …

Phản hồi