|

Tạp chí “Xây dựng đảng” phản ứng lại phát biểu của nghị Phước

LTS: Sau phát biểu của đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước, trên các trang mạng, tràn ngập các ý kiến phản đối, dưới dạng các bài viết hay ý kiến bạn đọc. Điều đáng nói là, ngay cả một số tờ báo ‘lề phải’ cũng lên tiếng phản ứng lại ông nghị này.

Nay, tới lượt Tạp chí chuyên về “Xây dựng Đảng” cũng phê bình phát biểu của ông nghị Phước và gọi đây là “sự ấu trĩ và lệch lạc”. Thật là một phản ứng hết sức hy hữu. Chúng tôi xin chuyển lại nguyên văn.

—————————————–

Ông nghị Tp. HCM Hoàng Hữu Phước

Trong phiên họp ngày 17-11-2011, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị “Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII” với lý do: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình” và bản chất của biểu tình là “dễ bị lợi dụng để gây biến loạn” đã lập tức gây phản ứng trong dư luận.

Dư luận phản ứng trước hết bởi phát biểu của đại biểu Hoàng Hữu Phước thể hiện nhận thức ấu trĩ, lệch lạc về biểu tình. Trong thời đại ngày nay, biểu tình được hiểu là những hành vi hợp pháp, dân chủ, văn minh nhằm biểu thị thái độ, tình cảm, quan điểm ủng hộ những điều đúng đắn, tốt đẹp và có lợi cho nhân dân, cho đất nước, đồng thời phản đối những hành vi phạm pháp, có hại. Biểu tình là thước đo tâm tư, nguyện vọng của người dân, mức độ đúng, sai của các chính sách để qua đó, Đảng và Nhà nước có chỉnh sửa phù hợp, thúc đẩy xã hội phát triển.

Thứ hai, không phải đến bây giờ trên diễn đàn Quốc hội mới nói đến biểu tình mà chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 13-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình. Hiến pháp năm 1959, Điều 25 ghi rõ: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình”. Hiến pháp 1980 xác định: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân”. Đến Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Điều 69 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Như vậy, biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định thể hiện tính tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ.

Thứ ba, chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Không có luật làm sao sống và làm theo luật? Trình độ dân trí, nhu cầu phát triển của xã hội, cuộc sống đặt ra yêu cầu khách quan cần có Luật Biểu tình. Không phải vô cớ Thủ tướng Chính phủ đề xuất cần xây dựng Luật Biểu tình trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá này. Luật Biểu tình khi được thông qua, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, sẽ tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý, xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia, trang bị những biện pháp và chế tài cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi pháp luật. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không sợ bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng biểu tình để gây biến loạn.

Đại biểu quốc hội phải có trình độ, năng lực, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của nhân dân, không thể chỉ phản ánh mà còn tham gia giải quyết những yêu cầu chính đáng về quyền và lợi ích của dân, không thể là người giữ mãi những nhận thức ấu trĩ và lệch lạc.

Theo Tạp chí Xây dựng đảng

 

30 Phản hồi cho “Tạp chí “Xây dựng đảng” phản ứng lại phát biểu của nghị Phước”

 1. Cái Bang Sài Gòn says:

  Trích bài chủ: Hiến pháp 1980 xác định: “Công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân”. Đến Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Điều 69 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
  Đọc kỹ điều 69:
  -Công dân có quyền tự do ngôn luận. Nghe cứ như thật, chỉ có đi biểu tình và hô câu Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam thôi là đã bị bắt vào tù về tội trốn thuế, hết hạn tù không được thả lại tiếp tục giam và chặt mất một tay. Thế thì bố ai mà dám ngôn với chả luận
  -Tự do báo chí, nghe như đang sống ở Mỹ vậy. Từ tay thủ tướng đến gã tổng bí thư đăng đàn tuyên bố cả nước cùng nghe thấy: không cho phép báo chí tư nhân. Vậy thì Tự Do Báo Chí được hiểu như thế nào đây?
  -Quyền được thông tin, có đùa không đấy? Qua bên tàu họp với bon cắc chú chia đất, chia biển, khi về nước thì thậm thụi báo cáo với nhau, ngay cả quốc hội bù nhìn còn không biết thì nói gì đến người dân. Mới đây bầu bán với nhau xong, lại cả lũ kéo nhau sang tàu xin phong vương và triều cống, rồi về lại nói có những chuyện tế nhị không thể công khai được. Thông tin ở đây nghĩa là gì?
  Sơ sơ vậy thôi là thấy trò lừa đảo chữ nghĩa của mấy tay cộng sản ” khôn nhà dại chợ này ”
  Đành chờ ” chiến thắng giặc cộng ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay ” vậy

 2. Lệ Thu says:

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất cần xây dựng Luật Biểu tình trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá này để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, sẽ tạo hành lang và chuẩn mực pháp lý, xác lập quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia, trang bị những biện pháp và chế tài cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước thực thi pháp luật. Một Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh không sợ bất kỳ thế lực thù địch nào lợi dụng biểu tình để gây biến loạn. Thủ tướng đã rất nhạy bén với xu thế của thời cuộc, hoan hô Thủ tướng, bài phát biểu của Thủ tướng đã được cả thế giới hoan nghênh và nhân dân ủng hộ.

 3. Gái cave says:

  Mặt tên nghị Phước thấy cũng sáng …chói sao mà nó ngu như con chim …cu zậy ????

 4. MÁ NUÔI CŨ CHI says:

  ĐẠI BIỄU NÊN NÓI NHƯ BÁC NÓI SAU ĐÂY …

  ” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình. “Duới thời Bác Hồ , Hiến pháp năm 1959, Điều 25 ghi rõ: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình ”
  Những cái đó là Đai biễu Hồ Chí Minh nói đuà để chọ giởn với dân cho vui. Cái duới đây mới đúng là cái Đại Biễu HCM nói thiệt nè :
  “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng…, cho cách mạng…. Ðó là điều chủ chốt nhất.
  “Ra sức làm việc cho đảng…, giữ vững kỷ luật của đảng…, thực hiện tốt đường lối, chính sách của đảng….”

  Đại biễu Bác Hồ nhắc nhỡ tiếp :
  “SUỐT ĐỜI CHĨ ĐẤU TRANH CHO ĐÃNG… ”

 5. ma nguu says:

  Tôi dám cá cược với mọi người là NGHỊ HOÀNG HỮU.. ĐIỂU PHƯỚC..HIỂU ĐƯỢC CHỮ NGHĨA NGƯỜI KINH..Tôi chết liền …Loại người này chẳng qua ngồi cho nó có đủ tay mà thôi

 6. chu cha says:

  Qua nguyên văn của bài viết,thì hiểu được cha nội đại biểu này hóa ra chẳng đại biểu cho ai cả,chỉ bảo thủ chứ không cầu tiến,ngụy biện ba láp không thiệt tình tý nào,mượn danh nhân dân cả nước nói lên cái riêng ích kỹ bảo thủ,e ngại của lòng ông thôi,đảm bảo không có dân nào tựu chung ý ông,bớt dởn đi!!!

 7. Vũ thiện Tâm says:

  Đại Biểu Quốc Hội XHCH VN, một đám đại biểu bù nhìn, đầu củ chuối. Nói và bàn về mấy tên này thì nói chuyện với ‘Đầu Gối’ có lẽ còn hay hơn. Hết.

 8. Hoàng Hải says:

  Tui đoán đúng rồi đó nha. thằng đánh thằng xoa mà.
  Nhưng mà ở trang mạng khác có tin là không phải riêng cha HHP này thôi đâu mà là một chùm.

  Xin vào đây để xem: http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10190

  Trích: Dĩ nhiên, trong mỗi tập thể đều có những cá nhân đơn lẻ lập dị, chạm giây, tàng tàng,… Nhưng vào ngày 17/11 vừa qua, Đại biểu Hoàng Hữu Phước không đơn độc. Tiếp theo sau phát biểu của ông, các đại biểu như Huỳnh Thế Kỳ, đơn vị Phan Thiết; Đặng Ngọc Nghĩa, đơn vị Thừa Thiên-Huế; Nguyễn Thanh Tùng, đơn vị Bình Định, v.v… cũng lên tiếng biểu đồng tình và đòi loại bỏ chủ đề Luật biểu tình ra khỏi nghị trình thảo luận.

  Vậy là sao? Một thằng ngu đã bỏ mẹ rồi. Ngu cả đám thì chết luôn cả bố tui nữa à.

  Vậy thì “lấy đâu cán bộ để làm việc”

  Thế thật là: Xuống hố cả nút….

  • vungu says:

   Nhửng Vị dân biểu có tên kể trên là : đỉnh cao trị ( trí ) ?chuyên lạ của xhcn VN,là kỳ quan của ?

 9. Góc Ba Chộp says:

  Dũng, Sang đang đối đầu bàn thắng không biết nghiêng về ai ?

 10. vuxuanmoíe says:

  Chuyện lạ thế gian kỳ quan XHCN VN có hai ông đại diện dân (dân biểu) của thành phố Bác HỒ hồ đồ quá lẻ,là kẻ ĐƯƠNG PHƯỚC và một người so sánh dĩa rau muốn 200.000 đồng VN, một kẻ thì phát biểudân trí VN còn thấp

  (BBT: Đề nghị bạn không lạm dụng các dấu câu trông rất rối mắt- mà chúng tôi đã xóa bỏ)

Phản hồi