|

Viếng Tổng thống Václav Havel

1 Phản hồi cho “Viếng Tổng thống Václav Havel”

  1. Občan Havel – Citizen Havel + English Subtitles

    http://www.youtube.com/watch?v=IYscwgOmwsk

    CÔNG DÂN Havel với phụ đề ANH NGỮ thật hay

Phản hồi