WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đề nghị cho TS Cù Huy Hà Vũ được nhận đồ dùng

Kính gửi Quý Báo,

Tôi, Nguyễn Thị Dương Hà vừa mới gửi đơn tới Ban Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an, yêu cầu cho chồng tôi, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được nhận sách, báo, đồ dùng (không thuộc danh mục cấm) để sử dụng. Đề nghị Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm tới Tiến sĩ Vũ được biết.

Trân trọng cảm ơn Quý Báo,

Nguyễn Thị Dương Hà

———————————-

3 Phản hồi cho “Đề nghị cho TS Cù Huy Hà Vũ được nhận đồ dùng”

 1. nguyenha says:

  Thật tội cho chị Dương Hà,chồng thì bị bắt ở tù một cách oan ức,bản thân mình thì mất việc,kinh tế gia dình
  khó khăn…ấy thế mà viết dơn,một mực phải kê vào:CHXHCNVN—Dộc-lập,Tự-Do,Hạnh Phúc!! Không làm
  thế thì “chúng nó”không chuyển dơn.!Dúng là VNCS dố ai không cười! không cười sao dược,”bánh vẽ” mà
  phải vẩn ăn!không ăn sao dược! cho dù biết có Ăn cũng chẳng bao giờ No! Không ăn thì “gãy răng”!!CS
  dã biến con người thành cái “chi-chi”,tội nghiệp cho bà con của tôi!!

 2. Chien Nguyen says:

  Anh ba Dũng ơi!
  Đức Thánh Cha Jonh Phao lồ II bị agca bắn suýt bỏ mạng vậy mà ngài còn tha thứ cho hắn. Cố Tổng Thống Mỹ Reagan cũng bị Jonh Hinckle..bắn tưng bừng nhưng chỉ bị thương. Vậy mà ông Reagan cũng tha cho kẻ muốn giết mình. Anh chỉ mới bị Luật sư Cù Huy Hà Vũ góp ý, sửa sai thôi thì làm gì phải ra tay nặng thế. Tại vì nó thưa anh ra tòa à? Nó là Luât sư nó không làm việc đó thì ai sẽ làm thay nó? Luật rừng của các anh hay luật hè phố của Năm Cam
  Anh buông đao đi thì may ra 2 cái bao cao su có chứa tinh trùng của Anh mới chìm vào lãng quên

 3. NGÀN KHƠI says:

  Ở TÙ

  Ở tù cũng vẫn con người
  Nhu cầu vẫn có như người ngoài song
  Nhất là trí thức chong chong
  Phải cần đồ đọc thì lòng mới vui
  Cho nên ông Vũ ở tù
  Cũng là Tiến sĩ, trọng người mới hay
  Ấy là nhân ái ở đời
  Ấy là sự lý cùng trời xưa nay
  Bà Dương Hà quả rất hay
  Thương chồng như vậy có ngày nên danh !

  NON NGÀN

Phản hồi