|

Đi về đâu?

Đi về đâu? ©Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Đi về đâu?”

 1. Danchimviet làm “trò cười” cho thiên hạ

 2. Lão Ngoan Đồng says:

  Cứ theo di chúc Boác Hồ về với Các Mác
  và Lê Nin nơi suối vàng, chứ còn đi đâu nữa !!!

  Từ hang Bắc Chó chui ra
  Vươn vai một phát, Hồ ta chui vào !

  Lão Ngoan

 3. Người Buôn Mộng says:

  (Từ) Đâu? (Cút) Về đi!

Phản hồi