WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công ty an ninh mạng hàng đầu VN bị tấn công

Theo TTXVN, ngày 6/2, nhiều người không khỏi bất ngờ khi rất khó để truy cập webiste của Bkav-Công ty an ninh mạng hàng đầu Việt Nam.

Trang website www.bkav.com.vn đã bị tấn công từ tối ngày 4/2, khiến cho việc truy cập từ đó đến nay khá chập chờn và nhiều lúc không thể truy cập được.

Lời nhắn của hacker trên http://forum.bkav.com.vn. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Bkav thì trang web của ông ty an ninh mạng hàng đầu này bị tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ (DDoS). Vẫn theo ông Đức thì “ngày nào công ty cũng phải chống đỡ với các cuộc tấn công của hacker”, nhưng đây là đợt nặng nề hơn cả.

Trong đợt tấn công kéo dài này, giao diện của trang mạng đã bị thay đổi. Theo thông điệp để lại thì đợt tấn công này mang tính “trả thù” cá nhân. Nhóm hacker này cũng cho biết, đã lấy rất nhiều dữ liệu của Bkav và sẽ từng bước công bố tùy theo thái độ của Bkav.

Về phía Bkav, việc điều tra thiệt hại đang được tiến hành và “chưa xác định được” các dữ liệu có bị mất hay không.

Năm ngoái, nhiều trang mạng tại Việt Nam bị tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ Ddos, điển hình là VietNamNet bị tấn công liên tục trong một thời gian dài. Cho tới nay, mặc dù đã mở cuộc điều tra nhưng phía Việt Nam vẫn chưa biết, hoặc chưa công bố thủ phạm từ đâu.

Tấn công đánh cắp dữ liệu, đánh cắp tên miền, xóa bài vở hay từ chối dịch vụ (Ddos)là các vấn nạn thường xuyên gặp phải của các trang mạng lề trái, trong đó có Đàn Chim Việt. Nguồn gốc của các đợt tấn công này cho tới nay chưa xác định nhưng nhiều người hướng nghi vấn vào các cơ quan an ninh mạng của Việt Nam.

Trong một cuộc họp vào tháng 6/2010, trung tướng công an Vũ Hải Triều đã tuyên bố “chúng ta đã đánh sập 300 trang mạng có nội dung xấu”.

© Đàn Chim Việt

 

Phản hồi