WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phát hiện chữ Việt cổ ở Quảng Tây

Ngay trước Tết, có tin mừng, xin chuyển tới bạn đọc niềm vui lớn là đã phát hiện được chữ Việt cổ ở Quang Tây Trung Quốc. Theo tin của Lí Nhĩ Chân đăng trên website news.xinhuanet.com January 03, 2012 được dịch và công bố trên mạng Việt học và được trang lyhocdongphuong đưa lại như sau (http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23954-chu-viet-co-o-nam-duong-tu):

Hôm trước, Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt – tỉnh Quảng Tây truyền phát tin tức là người Lạc Việt ở Trung Quốc đã sáng tạo chữ viết vào bốn nghìn năm trước, phá bỏ quan niệm tổ tiên của dân tộc Tráng là người Lạc Việt không có chữ viết. Phát hiện chữ viết của người Lạc Việt lần này sẽ viết lại lịch sử chữ viết ở Trung Quốc, chứng minh văn hóa Lạc Việt là một trong những nguồn gốc trọng yếu của văn hóa Trung Hoa.

Trước thời điểm này, giới sử học Trung Quốc đều cho rằng tổ tiên của dân tộc Tráng không có chữ viết. Hội trưởng Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt là Tạ Thọ Cầu giới thiệu: chuyên gia của Hội nghiên cứu đã thu tập một số lượng lớn chứng cứ chứng thực người Lạc Việt cổ sáng tạo chữ viết biểu ý vào bốn nghìn năm trước. Chữ viết Lạc Việt này có mầm mống vào thời đầu của thời đại đồ đá mới, hình thành vào thời kí đỉnh cao của ‘văn hóa xẻng đá lớn’ (4000-6000 năm trước), và chắc chắn có nguồn gốc sâu xa với chữ giáp cốt cổ cùng ‘chữ Thủy’ của dân tộc Thủy.

Tháng 10 năm nay, tại di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang – thị trấn Mã Đầu – huyện Bình Quả – thành phố Bách Sắc, chuyên gia của Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt – tỉnh Quảng Tây phát hiện mấy chục khối mảnh vỡ xẻng đá lớn và tấm đá có khắc đầy chữ viết cổ. Ngày 19 tháng 12, chuyên gia lại đi đến hiện trường tiến hành khảo sát. Nghiên cứu phát hiện, khối đá có chữ viết lớn nhất là dài 103 cm, rộng 55 cm, trên bề mặt khắc đầy mấy trăm tự phù, phần lớn là chữ cúng tế và lời chiêm bốc. Theo thống kê sơ qua, trên những phiến đá này có hơn 1000 tự phù.

Các chuyên gia dựa vào sự phân bố xẻng đá lớn hoàn chỉnh ở bên cạnh phiến đá có khắc chữ mà suy đoán, thời kì xuất hiện của phiến đá có khắc chữ giống nhau với thời kì xẻng đá lớn. Nó cho thấy trước mắt chữ của người Lạc Việt cổ ở di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang là một trong những văn tự hình thành thời xưa được phát hiện ở Trung Quốc.

Một phiến đá khắc chữ Lạc Việt


Theo tin, vào tháng 11 năm ngoái, chuyên gia của Hội nghiên cứu phát hiện đàn cúng tế loại lớn của người Lạc Việt cổ ở trên núi Đại Minh – tỉnh Quảng Tây, trên đàn cúng tế còn phát hiện được phù hiệu và bàn vẽ. Quán trưởng Bác vật quán Quảng Tây, Chủ nhiệm Ủy viên Hội giám định văn vật Quảng Tây là Tưởng Đình Du cho rằng phù hiệu và bàn vẽ này là phù hiệu khắc vẽ cúng tế của người Lạc Việt cổ thời đại đồ đá mới.

Sau đó, chuyên gia của Hội nghiên cứu cũng phát hiện một số lượng lớn phù hiệu chữ viết cổ khắc trên mảnh xương, đồ ngọc, đồ đá tại vùng đất có phân bố di chỉ cúng tế của người Lạc Việt là huyện Vũ Minh, huyện Long An của thành phố Nam Ninh, huyện Điền Đông – thành phố Bách Sắc thuộc tỉnh Quảng Tây, những phù hiệu (câu bùa) này rõ ràng là một câu đơn hoặc đơn biệt, được chuyên gia cho là chữ viết của thời kì đầu.”

Thật là tin vui lớn nhưng với tôi không quá bất ngờ vì rằng, khi tìm hiểu chữ Việt cổ, tôi đã biết những sự kiện sau:

1. Văn bản chữ tượng hình của người Việt cổ trên bình gốm tại di chỉ Bán Pha 2, gần thủ phủ Tây An tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, có tuổi 12000 năm.

2. Chữ tượng hình khắc trên yếm rùa tại di chỉ Giả Hồ tình Hà Nam Trung Quốc có tuổi 9000 năm.

3. Một số chữ tượng hình cổ phát hiện ở Sơn Đông, nơi cư trú trước đây của người Việt cổ

4. Chữ tượng hình được gọi là chữ Thủy của người Thủy tộc, một bộ lạc Việt với 250000 người hiện sống ở Quý Châu.

Theo lịch sử hình thành dân cư Trung Quốc mới được phát hiện, thì thời gian này, trên địa bàn Trung Hoa chỉ có người Việt sinh sống, người Hoa Hạ chưa ra đời. chứng tỏ rằng đó là chữ của người Lạc Việt.

Điều đáng chú ý là, chữ Bán Pha và Giả Hồ gợi nhớ tới Giáp cốt và Kim văn. Nhờ vậy, khi đối chiếu với Giáp cốt văn, các nhà chuyên môn đã đọc được văn bản trên bình gốm Bán Pha 2.

So sánh tự dạng thì thấy chữ Cảm Tang phức tạp hơn chữ tượng hình ở di chỉ Bán Pha 2 và Giả Hồ nhưng lại đơn giản hơn chữ trên Giáp cốt và Kim văn. Điều này cho phép giả định, hệ thống chữ Lạc Việt có thể bắt đầu từ Bãi đá Sapa đi lên. Do ở thời kỳ sớm nên chữ ở Bán Pha 2 và Giả Hồ còn đơn giản. Do có tuổi muộn hơn nên chữ Cảm Tang đã phức tạp hơn. Phải chăng chữ trên giáp cốt và đồ đồng Ân Khư là sự phát triển sau cùng của chữ tượng hình Lạc Việt. Sau thời gian này, trên cơ sở Giáp cốt và Kim văn, cộng đồng người Việt và người Hoa trong vương triều Chu cùng các nhà nước kế nhiệm chung tay xây dựng chữ tượng hình Trung Hoa.

Điều này cho thấy Giáp cốt và Kim văn là của người Lạc Việt.

Có thể giải thích việc Giáp cốt và Kim văn tập trung nhiều ở Ân Khư như sau:

Nhà Thương là một dòng Việt sống ở Nam Hoàng Hà nên cũng sở hữu chữ viết tượng hình này. Khi xâm lăng đất của người Lạc Việt ở vùng Sơn Đông ngày nay, đã cướp những văn tự của người Việt ở đây mang về kinh đô của mình, làm phong phú sưu tập chữ Lạc Việt.“

Bản đồ phân bố xẻng đá lớn www.luoyue.net

Phát hiện chữ Lạc Việt ở Cảm Tang có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy người Lạc Việt sáng tạo chữ viết trên đất Trung Hoa khoảng 4000 đến 6000 năm trước. Mặt khác, chữ cổ Cảm Tang chứng minh sự liên tục của chữ tượng hình Lạc Việt từ Sa Pa Việt Nam tới nhiều vùng khác nhau trên lục địa Trung Hoa.
Nguồn: www.vietthuc.org

 

14 Phản hồi cho “Phát hiện chữ Việt cổ ở Quảng Tây”

 1. Chân Lang says:

  Chúng ta ngày nay đã nhiều người mù về nguồn gốc bởi âm mưu thâm độc của kẻ thù khác gien di truyền. Nghiên cứu lịch sử đi rồi hãy phán xét các bài viết. Thực tế tôi cũng đã có những suy nghĩ ban đầu như mấy bạn. Nhưng có nhiều điểm không thể chấp nhận nổi nên tôi đã tìm kiếm. Và tôi đã có kết luận là nước Đại Việt của ta đã mất gần hết vào tay bọn Hán man và chúng đã gộp hết dân Việt (Thái, kinh, Mường, Tày) vào là “Hán” và hợp lí hóa sử sách thành của “bố Hán” chứ không phải là Việt nữa. Việc tìm lại gia phả và họ tộc của nhà Trần, Lý, Đinh, Lê, Triệu và nhất là nhà Trần mới thấy được nguyên nhân đau đớn đó. Như bạn “đất nước đại nam” nói thì bạn hình như có vấn đề về tâm lí-rất hằn học với cả dân tộc. Bạn nên nhớ rằng tất cả những gi hiện nay đang diễn ra không phải do một ai làm nên, nhưng quá nhiều người như bạn thì cả dân tộc và đất nước này sẽ lại như cha ông ta bị biến thành kẻ nô lệ cho chính sản phẩm văn minh của mình. Nhiều người như bạn thì đùng nói gì việc đủ tư cách nói về nguồn gốc nữa. Ta chỉ là con cháu đi tìm lại tổ tiên tìm lại và đòi lại những giá trị văn hóa, văn minh của cha ông ta thôi chứ không phải là đòi chủ quyền biên giới. Hiện nay người Việt (con cháu vương thất hẳn hoi) biết rõ nguồn gốc mà vẫn còn nói là thần phục T.Hoa!!! Có kẻ đầu to còn phủ nhận sách trơn giòng giống của mình (Tôn Trung Sơn). Những người như thế chỉ ít thôi, còn rất nhiều người đã tìm lại nguồn gốc và trở về với chính tên gọi thiêng liêng “Việt”. Những kẻ gọi tên xâm lược đội lốt giết, cướp của cải cha ông mình mà mình lại tự hào nhận nó là tộc danh mới??? Theo bạn đó là những người đáng khinh bỉ nhất của loài người. Bạn đã đọc các bài về Đài Loan chưa? Họ đã hiên ngang trở về rồi đó.

 2. Minh Đức says:

  Do đâu mà Việt tộc sống tràn lan trên đất Trung Hoa xưa kia như bài này nói mà ngày nay lại chỉ còn ở Việt Nam ngày nay mà thôi? Đã thế đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng mất nốt, biên giới và biển lại bị lấn chiếm. Thế thì việc khám phá ra rằng lãnh thổ của Việt tộc thời xưa rất là rộng lớn là điều đáng vui hay đáng buồn? Do đâu mà người Hán lại mạnh như thế mà người Việt lại hèn như thế? Vào thời Chiến Quốc, người Hoa phát minh ra cách nấu chảy quặng sắt nên họ bước sang thời kỳ văn minh đồ sắt trong khi Việt tộc vẫn còn nằm trong văn minh đồ đồng. Văn minh đồ sắt đem lại nhiều lợi điểm về sản xuất, kinh tế, quân sự, lại thêm người Hoa biết cách tổ chức chính trị, xã hội tiến bộ hơn nên họ lấn áp dần Việt tộc. Ngày nay, Việt Nam và Trung Quốc ngang nhau trong cơ hội tiếp thu tiến bộ kỹ thuật. Nhưng Việt Nam thì vẫn cứ lẽo đẽo đi sau Trung Quốc, bắt chước cách tổ chức chính trị của Trung Quốc. Tự mình tình nguyện đi theo người khác và bằng lòng như thế thì cứ ở phía sau người khác mãi.

 3. Dao Cong Khai says:

  Học giả Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa nói rằng người VN cái gì cũng cười, vui cũng cười mà buồn cũng cười, nhăn răng cười một tiếng là mọi việc hết nghiêm trang. Nghe tới mấy tin này có gì mà vui? Mình phải buồn vì đáng lẽ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam là đất của VN mới đúng chứ.

  Người VN cần phải buồn vì dân tộc mình lạc hậu yếu kém nên không giữ nổi đất đai để bị người Tàu xâm chiếm và đồng hoá. Cả trăm bộ lạc Bách Việt mà chỉ còn 2 bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt sót lại chạy xuống đồng bằng Bắc Việt. Thực ra đa số dân Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, và ngay cả Quảng Châu vào một số vùng vụ cận hiện nay hầu hết là gốc dân Bách Việt ngày xưa ly tán và chạy loạn xuống đó rồi bị Tàu đồng hoá để rồi ngay nay họ không còn biết gốc họ là VN nữa. Rõ ràng Tàu Triều Châu, Phúc Khiến, Quảng Đông họ có ngôn ngữ riêng của họ, lai tiếng Hán nhưng không phải thực sự tiếng Hán. Bởi vì gốc của họ là các bộ tộc thiểu số chứ không phải dân Trung Quốc.

  Vấn đề là làm sao cho những người dân đó có ý thức nguồn gốc thật sự của mình, ý thức rõ ràng sự tủi nhục và mất nước của tổ tiên mình. Họ có thể thành lập một hay nhiều quốc gia khác không phải là Việt Nam cũng được, nhưng họ không nên và không thể là người Trung Quốc. Họ có thể là Việt Trung hay Việt Bắc, nhưng không nên là China bởi vì đó là một cấu trúc đế quốc.

  • Le Thai says:

   Ây dà ! Nị đừng nói thế chớ, nị nói thế ngộ puồn à, ngộ ghét nhứt ai nói tổ tiên nhà ngộ cướp văn minh người khác về làm “của riêng”. Trên trời dưới đất chỉ anh em nhà ngộ là văn minh nhất thôi, nị có hiểu Trung Hoa là gì không ? Là Trung tâm tinh Hoa của nhân loại đó, ngoài bọn ngộ ra thì toàn là Nam man, Tây di, Bắc rợ cả (piển Lông có nước mà không có người không cần khai hoá). Người Việt nam cứ an phận với phần đất Giao Chỉ mà thôi đừng có tơ tưởng gì đến Cửu Chân (Quảng Đông), Tượng Quận (Quảng Tây, Vân Nam) những vùng đó là của bọn ngộ và dĩ nhiên những tộc Việt ở vùng đó đã không còn liên quan gì đến các nị kể từ lúc cha ông ngộ “nuốt” nó, cứ khẳng định như vậy đi cho tiện bề sổ sách.
   Nị đừng nghe ba thằng khảo cổ với lại di truyền “lói pậy, lói pạ” mích lòng xóm giềng, chúng nó là lũ “bạch qủy” chuyên ganh tị với nền văn minh của tụi ngộ mà nói thế thôi, chứ văn minh của tụi ngộ đã được tổ tiên nhà ngộ… công nhận cả mấy ngàn năm nay dồi. Ngộ rất cám ơn những bạn nào đã bảo vệ những văn minh mà tụi ngộ đã “sở hữu”, các bạn rất xứng đáng với tình hữu nghị “bốn tốt, tám táp”… đời đời bền vững

   • kbc 3505 says:

    Dzậy hả? Dzậy Nị có công nhận nhửng sản phẩm “Made in China” là xấu nhứt dzà tồi nhứt thế giới không hả? Nị có công nhận Chinese của Nị chuyên đi ăn cắp kỷ thuật tiên tiến của thế giới không dzậy hả? Ấy dzà, ấy dzà… Dzậy Trung Hoa của Nị là gì hả? Là trung tâm ăn cắp tinh hoa của nhân loại có phải dzậy không hả? Ấy dzà, ấy dzà.

    kbc3505

 4. Nguyễn Phước Đáng says:

  Âm Mưu của Trung Cộng & Việt Cộng.

  Kính quí vị quan tâm chuyện khám phá chữ Việt Cổ ở Quảng Tây

  Tôi đọc thấy tựa e-mail “PHÁT HIỆN CHỮ VIỆT CỔ Ở QUẢNG TÂY”, nghĩ đây là đề tài viết về văn hoá, văn học cổ của VN. Tôi mở ra đọc, mong là thấy biết được chuyện tao nhã, văn minh xưa.
  Trước khi vô bài chính, phải đọc qua bài của ông Matthew Trần bằng thứ chữ quốc ngữ bị nguyền rủa, viết toàn dấu ngã, bỏ mất dấu hỏi, viết k thay c, coi viết thành koai… Ấy vậy mà ông Matt Trần nghĩ mình giỏi hơn người, ông bảo “lại di kầm nhầm, ăn kắp chữ Latinh lai về xài .. rồi bão là chữ quốc ngữ !!!” . Ông gân cổ lên viết bậy “Tui kãm thấy chúng ta — 84 triệu người VN kễ kã tui — dều là kẽ FÃN QUỐC .. vì dã không xài Việt ngữ zo Tỗ Tiên dễ lại !!”
  Ông buộc tội mọi người Việt là phản quốc chỉ vì từ trước cái thời cha, ông… của ông Matthew Trần không có chữ Việt để người Việt dùng.
  Tổ tiên để lại ta chữ quốc ngữ nào?
  À, chữ Nôm!
  Nhưng từ trước, Vua quan cai trị bằng thứ chữ nào? Các ông đồ mở trường dạy cho dân thứ chữ nào?
  (Hết thời dùng chữ Hán để cai trì, thì tới lúc lại dùng chữ Pháp để cai trị, để học)
  Ông chửi tổ tiên ông và mọi người là phản quốc, chỉ vì chúng ta không có thứ chữ do người Việt sáng tạo. Bây giờ thử hỏi tất cả trên thế giới xem có nước nào dám đứng ra nhận rằng thứ chữ quốc ngữ chúng ta đang dùng không phải là chữ Việt, mà là chữ của họ???
  Nói cho sướng miệng mà không biết mình nói bậy!
  Thế nào là chữ lai?
  Chữ Pháp, chữ Anh, chữ Đức, chữ Ý… đều là chữ mượn mẫu tự la tinh để hình thành. Sao không ai gọi các thứ chữ đó là chữ lai. Và trên thế giới nhiều nước như Tàu, Nhật… đều có khuynh hướng dùng mẫu tự la tinh để ghi âm tiếng nước họ (để có thể thay thứ chữ khó học của họ, theo đà văn minh của thế giới)
  Xin trở lại điều khám phá của những nhà Cổ Ngữ Trung Quốc, tôi chưa thấy người nào đọc được các thứ chữ khai quật được khắc trên đó. Vậy làm sao xác định được đó là chữ của giống nòi người Việt chúng ta? Sử sách nói Bách Việt, nghĩa là cả trăm thứ giống Việt. Vậy thứ chữ mới khám phá chắc gì là thuộc nhóm Việt của chúng ta.
  Trước đây, tôi có đọc và xem vài youtube ca hát của giống người Choang (?) bên Trung quốc. Họ ca giọng lơ lớ tiếng Việt những bài hát cổ Việt. Nhưng kịch bản âm mưu của Trung Cộng và Việt cộng bị lộ, khi họ cho hát những bản nhạc cận đại. Âm mưu đó bị phá sản, nên họ dẹp.
  Họ âm mưu gì?
  Thưa, họ muốn chứng minh cho người Việt và thế giới thấy rằng gốc của người Việt là Trung Hoa, để sau nầy có sáp nhập được nước Việt thì đó chỉ là chuyện Nước Việt Nam trở về nguồn cội của họ, chứ không phải Trung Cộng xâm chiếm.
  Tôi coi chuyện khám phá chữ Việt trong nội địa Trung Hoa chỉ là một mưu đồ bất chính.
  Chúng ta đừng vội vui, vội mừng, rồi điên dại như ông Natthew Trần vội mắng toàn dân Việt là phán quốc.
  Sờ gáy mình đi ông Matthew Trần, để xem có phải ông đang đâm đầu vào cái rọ của Trung Cộng & Việt Cộng không?
  Kính thưa quí vị quan tâm,
  Tại sao chúng ta dễ dàng vui mừng và hãnh diện chỉ vì một tin mơ hồ viễn vông từ 12,000 năm trước, không kiểm chứng được, chỉ nghe qua lời của một số học giả Trung Quốc, hầu hết họ là tay sai của Cộng Sản Trung Quốc. Tại sao chúng ta không sớm thấy ra âm mưu của họ liên tục gần đây? Tại sao chúng ta không cảm thấy nhục và căm hờn trước những lá cờ 6 sao mà VC đã bắt học sinh cầm đón Tập Cận Bình. Đó cũng là âm mưu để dân VN thấm từ từ chuyện dâng hiến tổ quốc cho Tàu Cộng.
  Nếu không có âm mưu như trình bày ở trên, thì bọn học giả Trung Quốc đâu nói những khám phá đó là chữ của giống Việt, mà họ sẽ xác quyết đó là chữ cổ của họ.
  Nguyễn Phước Đáng.

  • Nguyễn Đức Sơn says:

   Tôi tán đồng hoàn toàn điều ông Nguyễn Phước Đáng viết “Tôi coi chuyện khám phá chữ Việt trong nội địa Trung Hoa chỉ là một mưu đồ bất chính.”

   Tại sao cái ông tác giả Hà Văn Thùy này lại có thể vui mừng trước một “phát hiện” như vậy??!!

 5. Thiến Heo says:

  Khắc chu cầu kiếm
  (Truyện cổ TH)

  Có người ngồi thuyền làm rớt kiếm xuống nước. Anh ta khắc ghi vào thuyền chổ rơi. Khi thuyền dừng, bèn lặn xuống mò nhưng không thấy kiếm. Hởi ôi, khắc vào chổ tĩnh, thuyền lại động thì làm sao mò kiếm thấy được !

  Nay tìm thấy chữ Việt cổ bên Tàu, thì nói được gì ? Nó có cứu dân VN khỏi tệ nạn cờ lạ 6 sao không? Lấy chuyện khảo cứu trong thời hòa bình thử hỏi làm được gì cho lúc biến loạn ? Chữ Việt thời cổ có hay không thì người Việt thời nay vẫn nói tiếng Việt lai Chệt tràn lan, cho vua Lý Công Uẩn của mình bận đồ của Tần Thủy Hoàng bên Tàu.

  Thời hiện tại loạn, thì lo chuyện loạn hiện tại trước. Thời của tay sai bán nước VN cho Tàu để vinh thân phì gia, thì làm sao dứt cái họa dân tộc diệt vong sẽ không xa?

 6. Đất Nước Đại Nam says:

  Cần hiểu rõ rằng người Việt cổ trên đất Trung Quốc và người Việt hiện đại của nước Việt Nam ngày nay là hai thực thể rất khác nhau!

  Người Việt Nam cổ (người Lạc cổ) là chủ thể của các vùng đồng bằng Bắc Bộ, của các vùng Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… trong 5 ngàn năm trước khi nguời Việt của Bách Việt ở Trung Quốc di cư đến.

  Dân tộc Việt Nam hiện đại là một hợp chủng quốc, đã gắn bó máu thịt với nhau qua hàng ngàn năm trên mảnh đất hình chữ S đó. Phải hiểu rõ như thế để dẹp bỏ đi những dụng ý hiếp dâm văn hóa một cách bệnh hoạn.

  Như tác giả bài này luôn lấp liếm khiên cưỡng coi tổ tiên của người Việt hiện đại là ở bên Tàu. Nó chẳng qua là một hình thức tự nguyện cúi đầu làm nô lệ, nô lệ từ trong tâm tưởng.

  • Le Thai says:

   Lại có người đang sợ… Sợ sự thật, sợ phải trả lại những gì đã cướp đi suốt 5000 năm nay. Nguồn gốc Đại Việt là ở từ bờ nam sông Dương tử là một sự thật mà ngay cả sử gia Trung Hoa cũng không phản bác nổi. Khoa khảo cổ (quốc tế) đang từng ngày viết lại lịch sử nhân loại một cách chính xác hơn, việc này chẳng ai muốn hay không muốn mà được. Chỉ những kẻ hiếp dâm văn hoá mới sợ sự thật. Tìm hiểu sự thật lịch sử là tìm lại niềm tự hào cho dân tộc sao gọi là “tự nguyện cúi đầu làm nô lệ” ?. “nô lệ từ trong tâm tưởng” chính là bảo vệ không công cho những kẻ liên tục tìm cách hủy diệt văn hoá Việt tộc suốt 5000 năm nay. Bây giờ là thời đại thông tin, sai đúng của vấn đề còn có dư luận và phán quyết chuyên môn đâu cần phải hằn học như người mất của vậy chớ…

   • Đất Nước Đại Nam says:

    Hy vọng những người “Việt” ngày nay đang ở bờ nam sông Dương Tử, ở Quảng Đông, Quảng Tây sẽ đứng lên tự nhận mình là người Việt Nam!!!

    Nên rõ ràng với nhau là người Việt của Việt Vương Câu Tiễn và người Việt của Hai Bà Trưng là khác nhau.

    Tại sao lại dám bịa đặt nói những người Việt Nam có tổ tiên của mình xuất xứ ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ là có tổ tiên bên Tàu?! Ý đồ gì?!

    Về mặt nhân chủng học, người Việt Nam có nguồn gốc Đông Nam Á thường có mắt hai mí, hình bầu dục. Đơn giản như thế. Còn lại là những người nhập cư.

    Về mặt địa chính trị, thì mọi người Việt Nam trên nước Việt Nam hiện nay đều phải là công dân Việt Nam hoàn toàn, bình đẳng về quyền và trách nhiệm với đất nước.

   • Le Thai says:

    Tôi nhớ khi tạp chí National Geographic đăng tải khám phá khảo cổ chỉ ra rằng người Việt cổ là thuỷ tổ nghề lúa nước thì đã có người giãy nảy như điã phải vôi. Rồi khám phá di truyền học chỉ ra rằng người Tàu là thứ con lai của giống Việt và Mông cổ thì cũng có lắm người… phải vôi như điã. Tại sao thế ?.
    Những người phản đối không ai đưa được một chứng cứ cụ thể họ chỉ lập luận khơi gợi tự ái dân tộc để cắt hẳn sự liên hệ huyết thống giữa 2 cọng đồng Việt Bắc bộ và Việt Trung hoa (cứ tạm gọi như thế đi). Họ muốn hướng dư luận suy nghĩ rằng công nhận sự liên hệ đó là công nhận lệ thuộc Tàu, là có ý đồ sáp nhập Tàu. Sự “lo sợ” mơ hồ và giả tạo đó không thuyết phục. Việt Nam hiện nay nói là độc lập nhưng thực tế như thế nào chắc mọi người đã rõ. Việt Nam xưa nói là thần phục TH nhưng thực tế chưa bao giờ là đất TH (dù bị tạm chiếm cả ngàn năm).
    “Người Việt ở bờ Nam sông Dương Tử có muốn nhận hay không nhận là người Việt” không liên quan đến sự thật lịch sử, Việt của Việt vương Câu Tiển và Việt của Hai Bà Trưng có khác nhau hay không thì khoa học khảo cổ và di truyền trả lời chứ không do bạn hay tôi quyết định. Tuy nhiên cần nhắc bạn rằng: Bờ cỏi nước Xích Qủy của họ Hồng Bàng kéo dài từ Động Đình Hồ đến biên giới nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), trải rộng từ bờ biển Man Hải đến Ba Thục (Tứ Xuyên), Kinh Dương Vương vua nuớc Xích Qủy lấy con gái Động Đình Quân (lãnh chúa vùng Động Đình Hồ) là Long Nữ sinh Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi hiệu là Lạc Long Quân…. (bạn hãy trải bản đồ ra thì sẽ thấy có hay không những liên hệ…) Đây là truyền thuyết mà người Tàu không bao giờ muốn nghe, (nói là truyền thuyết vì thời bấy giờ chỉ có “sử truyền khẩu” chưa phổ biến chử viết và vật liệu để ghi chép), khổ một cái là khoa học khảo cổ và di truyền lại không chiù ý họ.
    Về mặt nhân chủng học lại càng nhiêu khê, suốt 5000 năm khó tránh chuyện hoà huyết, huống chi khám phá mới nhất thì người Việt từ phía Nam đi lên, người Mông từ phía Bắc đi xuống hoà huyết mà sinh ra người Tàu (Thật khó nghe quá nhỉ ?) Vậy ai là ngưòi nhập cư ?.
    Còn vấn đề “điạ chính trị” xin được nhường cho nhà cầm quyền VN lên tiếng, tôi không đủ thẩm quyền
    Cũng cần nhắc với bạn rằng “Đến năm 43 sau Công nguyên đất Vân Nam thuộc Tượng Quận vẫn còn là lãnh thổ của nước Lĩnh Nam của Hai Bà Trưng, quận Cửu Chân là vùng Quảng Đông bây giờ, đồng bằng Bắc và Trung bộ chỉ là một phần của quận Giao Chỉ mà thôi, và người TH thì luôn muốn mọi người hiểu rằng Việt Nam và Giao Chỉ là một, còn Tượng quận và Cửu Chân thì nên… quên đi. Bạn có biết tại sao tên nước của chúng ta bây giờ là Việt Nam thay vì Nam Việt hay Đại Nam hay không ?.
    Nếu thật sự yêu nước bạn nên tự tìm giải đáp cho câu hỏi này…
    Nếu có người “sợ” liên hệ huyết thống là âm mưu sáp nhật Việt Nam vào Trung Hoa thì cũng có nhiều người sợ, rất sợ sự liên hệ ấy gợi nhớ, nhắc nhở “Giấc mơ Quang Trung” còn dang dỡ…

   • Đất Nước Đại Nam says:

    Vấn đề là có sự tranh nhau muốn xí phần trên chiếc bánh “nào là văn minh Trung Nguyên, văn hoá Hoa Hạ rực rỡ, Khổng Giáo, Nho Giáo, Kinh Dịch…”.

    Bây giờ mà vẫn còn có những người/nhóm nghiên cứu Việt quai miệng ra để dành chiếc bánh đó thì đúng là họ có vấn đề thần kinh thực sự.

    Chiếc bánh đã bị ung thối hơn 90% rồi. Ôm vào là chết chắc!

    Người Tàu cần vứt đi. Người Việt Nam Hiện Đại càng cần vứt đi càng sớm càng tốt.

 7. Cu Tý says:

  “Nam Thiền quê củ mù xa dậm,
  Bắc Lý nhà xưa mịt núi hòn.”

  “Đừng chia lià Bắc Tổ Nam Tông,
  Chỉ biết giống LẠC HỒNG THƯỢNG CỔ.”

Phản hồi