WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đề nghị Nobel Hòa Bình cho HT Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức

Nobel Hòa bình

Ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:  Bà Loretta Sanchez
Dân biểu Liên bang, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Đồng kính gửi:  Ông Ed Royce
Dân biểu Liên bang, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
V/v: Giải Nobel Hòa bình cho Việt Nam – Một bước đi chiến lược cho hòa bình thế giới.

Thưa bà Sanchez,

Cảm ơn bà đã đề xuất ý tưởng trao Giải Nobel Hòa bình năm 2012 cho một người Việt Nam. Tôi rất hân hoan khi nghe bà đã có sự đề cử rất ý nghĩa cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhận Giải thưởng này. Tôi tin rằng ông ấy xứng đáng được nhận Giải bởi những gì ông đã kiên trì phấn đấu thực hiện để đưa dân chủ đến với Việt Nam.

Tôi cũng đánh gíá cao những nổ lực lâu dài của bà nhằm mục đích này cho đất nước chúng tôi và chia sẽ ý kiến bà cho rằng trao Giải Nobel Hòa bình cho người Việt Nam là đưa ra lời tuyên bố rõ ràng với cộng đồng quốc tế về những ngược đãi về nhân quyền để thúc đẩy dân chủ hóa cho Việt Nam.

Vâng, một Giải Nobel Hòa bình cho Việt Nam là rất thỏa đáng và cần thiết. Được xem là thỏa đáng vì phong trào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo ở Việt Nam đã tồn tại lâu dài và rộng rãi với nhiều người đã dấn thân dũng cảm và nhiều người đã bị đàn áp khốc liệt, dã man. Cần thiết vì Việt Nam, với vị trí địa chính trị của nó, phải được khuyến khích trở thành một trong những  ngọn cờ đầu chống độc tài chuyên chế bảo vệ tự do dân chủ.

Do vậy, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục theo đuổi một mục tiêu rộng lớn hơn cho chiến dịch vận động này: có thể giúp ngăn ngừa chiến tranh và duy trì hòa bình thế giới. Tôi tin rằng công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ nhanh chóng cổ vũ tạo ra một kết quả tương tự ở Trung Quốc. Kết quả này từ đó sẽ tạo nên một định chế rất quan trọng và hữu hiệu cho thế giới để bảo vệ hòa bình trên toàn cầu. Tổng thống Kennedy đã từng nói: “Chúng ta hãy tập trung vào một nền hòa bình thiết thực hơn, có nhiều khả năng đạt tới hơn, không phải dựa vào một sự thay đổi đột ngột trong bản tính con người mà dựa vào sự tiến triển dần trong những định chế thuộc con người.” 

Tháng giêng năm nay, tôi đã gửi bà một lá thư kêu gọi bà giúp đỡ đòi trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang là một tù nhân lương tâm ở Việt Nam và là một nhân tài trẻ không thể thiếu được cho sự nghiệp dân chủ hóa và phát triển bền vững của đất nước chúng tôi. Anh cũng là một người có tầm nhìn chiến lược sắc sảo, người đã phổ biến khái niệm biến Việt Nam thành một căn cứ chiến lược của khu vực để bảo vệ nhân quyền, tự do và dân chủ. Làm thế sẽ khiến khu vực trở thành một điểm lan tỏa các định chế có hiệu quả nhằm ngăn ngừa chiến tranh và thúc đẩy hòa bình thế giới.

Bà có thể tìm thấy ý niệm này của Trần Huỳnh Duy Thức trong một bài viết của anh có tựa đề “Obama, China and Vietnam” viết vào tháng 3/2009 và sau đó được phổ biến rộng rãi trong công chúng. Bà cũng có thể đọc thêm các tác phẩm của anh ấy tại:

www.tranfami.wordpress.com

Hai tháng sau khi đăng bài nói trên, anh ấy bị bắt và bị kết án 16 năm tù và 5 năm quản chế – một sự trừng phạt hà khắc nhất chưa từng thấy đối với môt tù nhân chính trị kể từ thời điểm tôi đích thân gặp bà ở Hà Nội khi bà tháp tùng chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Bill Clinton và phu nhân khoảng cuối năm 2000. Bất chấp hình phạt hà khắc như thế, anh Thức vẫn không khuất phục và vẫn đấu tranh cho nhân quyền, nhân phẩm và cho hòa bình thế giới như lời thân phụ của anh viết trong thư gởi Tổng thống Obama tháng 12 năm rồi.

Vì thế, tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu Giải Nobel Hòa bình cho Việt Nam được trao cho tâp họp hai người: Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức.Phương thức trao một giải cao quý như vậy sẽ quán xuyến được cả hai mảng: đấu tranh cho tự do tôn giáo và cho dân chủ nhân quyền được thực hiên bởi hai thế hệ: già và trẻ. Cả hai người đều đã chứng tỏ tinh thần ôn hòa nhưng can trường chống lại sự cường quyền.

Tôi nghĩ đề cử cho cả hai người như thế sẽ có tính thuyết phục hơn đối với Ủy Ban Giải Nobel Hòa bình. Tuần rồi, có bài viết của  ông Nguyễn Ngọc Già đề xuất ý kiến trao giải cho cả hai người này và đã nhận được nhiều ủng hộ. Vì thế, tôi tin chắc rằng những nổ lực bền bĩ và kiên nhẫn của chúng ta cuối cùng sẽ mang lại giải Nobel Hòa bình cho người Việt Nam, nếu không là năm nay thì chỉ trong vài năm sắp tới.
Tôi rất biết ơn nếu đề nghị này được bà hoặc ông Ed Royce tiếp nhận ( Tôi đã hân hạnh được ông Ed Royce tiếp đón tại văn phòng của ông năm 1996, nhân dịp tôi sang cộng tác với trường đại học UCLA ) và được tiếp nối bằng một chiến dịch vận động tích cực cùng nhau phát động nhằm giúp cho đề nghị của chúng ta sớm thành hiện thực.

Xin cảm ơn sự quan tâm và trợ giúp quý báu của quý vị.

Trân trọng kính chào

Ts. Nguyễn Thanh Giang

————————————————

Bản Anh ngữ: 
Dr. Nguyen Thanh Giang
No. 6, Living quarter Dia Vat ly may bay
Trung Van – Tu Liem – Hanoi, Vietnam.
E-mail: thanhgiang36@yahoo.com
Mobile:+84-984724165
February 19, 2012

Her Excellency Loretta Sanchez

US Congresswoman 12397 Lewis St. Suite 101 Garden Grove . CA 92840 USA Tel 714 621 0102 Fax 714 621 0401
C/c: His Excellency Ed Royce
US Congressman
1110 E. Chapman Ave. Suite 207 Orange. CA 92866 USA Tel 714 744 4130 Fax 714 744 4056
Re.: Nobel Peace Prize for Vietnam – A strategic Pace for the Peace of the world

Dear Madam Sanchez,

Thank you for putting forward your idea to give the Nobel Peace Prize of 2012 to a Vietnamese. I was very delighted to hear that you have made a significant nomination of the Prize to the elder Venerable Thich Quang Do. I believe that he is deserving of this Prize for what he has enduringly striven for to bring democracy to Vietnam. I also appreciate your long-standing efforts for this purpose for our country and share your idea that awarding Vietnamese the Prize would make a clear statement to the international community about human rights abuses in Vietnam so as to goad her into democratization.
Yes, a Nobel Peace Prize for Vietnam is very satisfactory and necessary. It is satisfactory because  the movement of struggle for human rights and  democracy and religious freedom in Vietnam has existed long and extensively with lots of people who bravely put their life in danger for promotion of the movement and many of them have been repressed violently and savagely. It is also necessary because with its geopolitical position, Vietnam must be encouraged to become one of the first banners of anti-totalitarian tyranny to protect freedom and democracy.

Thus, I think we should be able to further pursue a larger purpose for this campaign which may help prevent war and maintain peace in the world. I believe that the democratization of Vietnam will soon encourage a similar result in China, which henceforth installs a very big and efficient institution for the world to protect  peace worldwide. President Kennedy used to say: “Let us focus on a more practical, more attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature but on a gradual evolution in human institutions.”
In January this year, I sent you a letter calling for your assistance to help get the release of Mr.Tran Huynh Duy Thuc who is now a prisoner of conscience in Vietnam as well as a young talent indispensable for our country’s democratization and sustainable development. He is also a shape strategist who has imparted the idea of turning Vietnam into  a strategic base of the region for upholding human rights, freedom and democracy. Doing so will make the region a hub of efficient institutions for averting war and promoting peace for the world.

You can find this idea of him in his article “Obama, China and Vietnam” that he wrote in March 2009 and was then extensively diffused in the public. You can also read more writings of him at tranfami.wordpress.com.

Two months after writing this article, he was arrested and sentenced to 16 years in prison and 5 years probation, the most severe punishment for a political prisoner in Vietnam ever seen since the time I met you personally in Hanoi when you accompanied  the US delegation led by  President Bill Clinton and First Lady Hillary Clinton in visit to Vietnam in late 2000. Despite of his harsh sentence, he is still unbowed and strives for human rights, human dignity and for the peace of the world as his father wrote in the letter sent to President Obama in early December last year.

Therefore, I think it would be more reasonable if the Nobel Peace Prize for Vietnam will be given collectively to two persons: Thich Quang Do and Tran Huynh Duy Thuc. This mode of awarding such a noble prize will go through both aspects: the struggle for religious freedom and democracy and human rights has been carried out by two generations: the old and the young ones. They both have also proved their peaceful and courageous spirit against the brute tyranny.

Such a nomination for both will be more convincing to the Nobel Peace Prize Committee, I think. Last week, there was an article of Mr. Nguyen Ngoc Gia that suggested the idea of awarding both of them the Prize and it was received with much support. So I strongly believe that our long-standing and enduring efforts will eventually bring a Nobel Peace Prize to Vietnamese, if not this year it must be sometimes in just a few years ahead.
I’m very grateful if this proposal is received by you and / or Mr. Ed Royce (It was my great honor to met with him in his office in 1996 when I visited UCLA) and followed up by an active campaign launched together to make our proposal soon come true.
Thank you for your consideration and valuable assistance.

Sincerely yours,

Dr Nguyen Thanh Giang

21 Phản hồi cho “Đề nghị Nobel Hòa Bình cho HT Thích Quảng Độ và Trần Huỳnh Duy Thức”

 1. Nguyen V N says:

  Bất cứ người anh hùng nào can đảm vào tù cho Tự do dân chủ cho nhân dân VN đều đáng được giải Nobel Hoà bình, từ CHHV,cha Lỷ Le thi Công Nhân Nguyen Đan Quế…

  Chỉ cần Uỷ ban Giải Nobel chọn lựa bất cứ vị nào đều được xứng đáng đễ tiếp sức cho PTDC VN bằng con đường bất bạo động. Ngày thành công lật đổ bạo quyển không cò xa vì CSVN đã kiệt lực rồi chúng không còn một dân theo ngoại trừ bọn ăn hại chia chát.
  Cầu mong thay

  Nguyen VN

  • Cù Nhầy says:

   Gớm, cái Da Beo dễ ăn quá , hỉ.

   Xin trao cho Nguyen V N mau!

   Vì Nguyen V N khoái dân Bắc
   kỳ còn tự hão chiên thắng…
   chiến thắng xong…thì chia rẽ
   linh tinh… đấu đá nhau…nữa…

   (Mặc cha cho Bắc Kỳ tập tành
   râm chủ tí đi…hơi đâu…)

 2. KhốnKhổ says:

  Giải ”NôBeo” đã từ lâu biến thành mồi dụdỗ…
  Và đồngthời cũng là đồ để mặc cả của các cấp kôikao…
  Ai ko bít đúng là phường mù điếc!
  Đáng tiếc nhiều, là các bậc ”thầy”, ”cha”, ở những nơi gọi là chốn ”tônnghiêm” ấy!

  Đời thế đấy!!!

 3. DâM Tiên says:

  Xin đừng xôn xao, vọng đông, bênh gà nhà…

  Nobel hòa bình cho VN đã bị xứ dụng làm trò
  chơi khăm ( play trick) cho anh THọ CS, Anh
  ta bẽ mặt không dám nhận.

  Với cái nhìn của hội đồing Nobel, thì vấn đề
  VN còn lung tung xòe quá; cho bên ni thì
  bên nớ chưởi; cho bên nớ thì bên ni mằng!

  Chi bằng, khi có anh DâM Tiên đứng sừng
  sững trên xe thiết giáp T-54 dõng dạc tuyên
  cáo cùng toàn cầu ngày tàn cùa Mác Lê tại
  Việt Nam, thì anh DTmới đáng Nobel.

  Còn cái ông cà sa Ấn Quang này, từng tàn
  phá VNCH một chính thể sáng ngời, mà nay
  vờ vịt ăn năn, mà CS nó làm ngơ cho, thì
  cho … hửi cái hơi Nobel cũng không đáng!

 4. hoankiem says:

  Họ không làm được gì ư? Ít nhất họ cũng viết được những bài báo, những quyển sách những bài tiểu luận trôi chảy, kể cả bằng Anh ngữ, chứ không phải như cái thứ bạn, viết có 2 dòng cũng sai lỗi chính tả. Hiểu chưa?

 5. hoangnhay says:

  Tôi biết giải Nô ben Hoà bình là giải rất danh giá cho những người thực sự đóng góp cho môi trường hoà bình trên thế giới. Thật trơ chẽn khi một cá nhân đề xuất cho một cá nhân khác để đạt giải thưởng nhỉ. Ông Thang Giang hết lời ca ngợi, ca ngợi một cách thô thiển ông Độ và mấy ông khác nữa để có giải Nô ben Hoà Bình. Thử hỏi xem mấy ông này đã làm gì cho nền hoà bình của Việt Nam và thế giới hay suốt ngày chỉ đi hết nước này sang nước khác để cầu vinh..
  thật đánh chê là thật đáng chê…

 6. Thaophuong says:

  Nên trao cho Linh mục Lý thì đúng vả có lý hơn

  • Cù Nhầy says:

   Nobel ?

   Cho Việt Khang mới đúng.
   Cho Cù Vũ, đúng hơn.
   Hay là cho Tướng Giáp ?
   (Cụ Độ thấy không với tay
   tới, xin nhường rùi)

   Biết đâu mà mò.

   ch

 7. DâM Tiên says:

  Giải Nobel hãy cưa đôi.
  Kissinger thì lãnh ngon ơ. Lê đức thọ bị ” gài ”
  vô thế…xâm lăng, dek dám lãnh 1/2, hố to!

  Nay Nobel cũng chia hai ngon thơm :

  Mốt nừa. cho thừa kế ông Minh Cồ, là vua
  đọc lời đầu hàng MTGHPMN;

  Nửa còn lại, gồm oản và chuối rừng, ban
  tặng cho ngài Thích thịt Chó đã làm bạn mí
  Minh cồ, rồi đã ra Bay Area, ý quên, Bảy Hiền,
  chào mầng Đàn Bò vào thành phố. Adi…đà…

  Nay thích thịt chó bị…vắt chanh, nên giở trò
  Dịch vụ chống Cộng…mà kẻ nào trong nước
  ho he bu cà sa ngài, con…Cò Mồi, là bị CS
  nó…hốt hết, ngon ơ.

 8. Ai có quyền đề cử ứng viên Nobel Hòa Bình ?

  1. Members of national assemblies and governments of states;
  2. Members of international courts;
  3. University rectors; professors of social sciences, history, philosophy, law and theology; directors of peace research institutes and foreign policy institutes;
  4. Persons who have been awarded the Nobel Peace Prize;
  5. Board members of organizations who have been awarded the Nobel Peace Prize;
  6. Active and former members of the Norwegian Nobel Committee; (proposals by members of the Committee to be submitted no later than at the first meeting of the Committee after February 1) and
  7. Former advisers appointed by the Norwegian Nobel Institute.

  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/nomination/nominators.html

  Các đại biểu Quốc Hội, hiệu trưởng Đại Học, Giáo Sư đại học các môn khoa học xã hội của VN cũng có thể đề cử cho người VN. Tại sao không nhờ họ đề nghị cho người VN?

  Tuy nhiên trong lịch sử giải Nobel Hòa Bình, Việt cộng và Tàu cộng không công nhận giải thưởng này. Việt Cộng vào năm 1973 với Lê Đức Thọ và Tàu cộng vào năm 2010 với Lưu hiểu Ba. Cho nên, có lẽ ủy ban chấm giải của Na Uy sẽ rất cẩn thận khi trao giải cho người dân các nước CS.

 9. Người nha que says:

  Cảm ơn Dr Nguyễn Thanh Giang về những bài viết rất hay, tầm nhìn sắc sảo , cũng như những việc làm hết sức có ý nghĩa của ôNG. Chúng tôI rất mong muốn đất nước này được dẫn dắt bởi những người tài giỏi như anh Trần huỳnh duy Thức, và có tấm lòng nhân từ như Hoà thượng Thích Quảng Đức,chứ khôNG phải một bọn mọt dân, mọt nước như hiện nay. Để có thể như vậy thì việc làm của ôNG hết sức ý nghĩa. TôI cũng muốn làm điều gì đó cho những người tù nhân lươNG tâm này nhưNG nói thật cũng chẳng biết làm gì. Hnay đọc được bài của ôNG thì thật là vui mừng hết sức. Chúc ôNG luôn khoẻ!

Phản hồi