1 Phản hồi cho “Tướng 2 BAO Hoàng Kông Tư”

  1. Cải Tiến says:

    Tướng hai sao Hoàng Kông Tư nghe đồng âm với Tướng hai bao bằng cao su
    Nên gọi theo cách thứ hai cho rõ công trạng của loại tướng này!
    Phải không Ông Kỳ Cục?
    TƯỚNG HAI BAO BẰNG CAO SU!

Phản hồi