WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

9 tổ chức bảo vệ nhân quyền yêu cầu VN phóng thích các blogger bị bắt

Blogger Paulus Le Van Son, một trong những blogger bị chính quyền Việt Nam bắt giam

9 tổ chức bảo vệ nhân quyền phi chính phủ gửi thỉnh nguyện thư cho Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu phóng thích 5 blogger đang bị giam cầm vì bị cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’

Luật sư Peter Noorlander chuyên về luật truyền thông và là Giám đốc điều hành tổ chức Media Legal Defence Initiative có trụ sở tại Anh, một trong chín tổ chức ký tên trong thỉnh nguyện thư, cho ban Việt ngữ đài VOA biết:

“Thông điệp chính chúng tôi muốn nhắn gửi là những blogger này bị bắt giam mà không có lý do chính đáng. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho họ ngay lập tức vì họ bị bắt dựa theo các điều luật bao quát thường được dùng để cấm cản bất kỳ hoạt động kêu gọi dân chủ nào hay những lời chỉ trích nào đối với chính phủ. Đây là điều đi ngược lại với các nhân quyền căn bản được quốc tế công nhận”

9 tổ chức đồng ký tên trong thư nhấn mạnh chính quyền Hà Nội với tư cách là thành viên của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và chấm dứt việc giam giữ tùy tiện đối với các blogger Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, và Paulus Lê Văn Sơn, những người đã bị giam giữ trên nửa năm nay.

Theo VOA

 

Phản hồi