2 Phản hồi cho “Cá tháng Tư”

  1. npt says:

    Trọng -Dũng -Hùng -Sang là những đệ tử lưu linh của Tàu khựa

  2. kẻ sống thừa says:

    Vẻ rất giống các cha quá ,nên in cho thật nhiều dán các ngả tư đường ở các thành phố lớn Việt Nam,dám không ?

Phản hồi