7 Phản hồi cho “Thân phận người tham gia giao thông”

 1. Tuần Triệt says:

  Đây là thân phận người dân Việt sống dưới ách cộng sản…..

 2. Người từ thủ đô Hà Nội says:

  “Bác (Trần Hưng Đạo) anh hùng, tôi (Hồ Tặc) cũng anh hùng.” Trích hịch của Cáo Hồ.

  Cũng nhờ vào sự dạy dỗ của bác Hồ kính yêu, mà người dân VN dưới thời Việt cộng Nam phụ lão ấu, ai nấy đều phải quỳ lạy con cháu bác! Lễ phép ra phết!

 3. Bùi Lễ says:

  hình này mà đưa lên cyber với các thứ tiếng chắc
  thế giới cũng fa?i học theo VN .

 4. T. says:

  Sau tháng 4 năm 1975 có hát câu : ” Vùng lên nhân dân Việt Nam oán hờn! …”. Bây giờ là lúc khởi đầu để biểu lộ sự “oán hờn” của Nhân dân ?

 5. bần dân says:

  chỉ ở thiên đường cs ,nên khi gặp bò vàng (csgt) thì phải quì,ở các nước khác khi phạm
  lổi giao thông thì cảnh sát chỉ biên phạt rồi đường ai nấy đi,cộng hòa xã hôị chủ nghĩa
  độc lập tự do hạnh phúc mà dân phải quì van xin như vậy thì ….phải hiểu…rùng mình
  khg biết người quì đó có bị đem lại đồn công an khg ,nếu bị thì …có còn sống khg?

 6. người dân says:

  Tụi áo vàng này chắc thường đi từ hai người trở lên, chứ nếu chỉ có một mình có ngày, có ngày… mà chẳng ai thương.

 7. Ta Tốn says:

  Giũa núi rừng gặp cướp ( có giấy phép mặc cảnh phục ) , vì không có tiền trong túi , nên anh nầy phải quì gối van xin ( tự nguyện ) ! Mẹ mìn tiến sởi Doan ơi , ” XHCN VN pháp quyền ưu viết , văn minh , tiến bộ và dân chủ hơn vạn lần tư bản giẩy chết ” đây rồi ! Hoan hô nhà nước ta ” tiến mạnh tiến nhanh ” đến thiên đường ( mù ) XHCN nhanh hơn tụi Tàu cộng , Cu ba và Hàn cộng ( bắc Hàn ) .Chúc mùng , chúc mừng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phản hồi