WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện báo chí khách quan

Lúc Trung Quốc và Phi Líp Pin giằng co đảo Hoàng Nham. Theo dõi báo chí Việt Nam thấy bình luận, đưa tin rất trung lập không ngả về phía bên nào.

Trung lập đến nỗi có báo nói rằng đó là vùng chồng lấn chủ quyền.

Báo chí cách mạng thật là khách quan, trung thực, ngời ngời chính nghĩa.

Đọc cái tin về vùng chồng lần chủ quyền giữa Phi và Trung Cộng và tìm vị trí tranh chấp đó, xem xong nhắn tin cho một cán bộ tờ báo đó.

- Đm đứa nào đưa bài ngu thế, chỗ đó mà là tranh chấp chồng lấn chủ quyền giữa Phi và Trung Quốc thì cái khoảng sau đó đương nhiên là của Trung Quốc à.?

Nói ví dụ thì báo đưa Bắc Giang là vùng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc thì đương nhiên phải hiểu Lạng Sơn là thế nào của Trung Quốc. Nếu chủ quyền Trung Quốc chồng lấn đến tận cái bãi cạn đó của Phi thì Hoàng Sa đúng là của Trung Quốc không thể tranh cãi.

Thế nên có những tưởng mình khách quan lắm thực ra là giết mình đéo biết. Hay biết nhưng cố tình làm vậy.

Mình đã nghĩ, bọn Trung Quốc nó mượn cớ lằng nhằng với Phi, rồi nó đưa quân , đưa tàu rầm rộ đi qua lãnh hải Việt Nam đến chỗ tranh chấp. Ông Việt Nam cứ ngồi bình luận chờ nó đánh nhau, nó không quan tâm đến mình. Nhưng thằng Khựa nham hiểm, nó chỉ lấy cớ đó để đưa quân ra biển Đông thôi. Một đống quân đã di chuyển êm đềm đến các vị trí trọng yếu rồi. Không đánh nhau với Phi vội, giải quyết cái miếng đang có đã. Và cái chuyện mời đầu tư khoan dầu 9 khu vực ở biển Đông là dĩ nhiên phải đến.

Giờ mới biết Hoàng Nham là cái cớ để Trung Quốc đưa quân ra khơi, và cái chính mới là 9 cái vị trí khoan dầu ở trong đường chữ U.

Cái mưu mượn đường này người Việt đầy người biết, khối người hiểu được.

Nhưng lạ cái chả ai nói gì, báo chí lại bàn luận chuyện bãi cạn Hoàng Nham đầy vẻ thích thú, như là bình luận trận bóng đá theo kiểu khách quan không bênh bên nào mới cực kỳ là lạ.

Không phải ngày hôm nay Trung Quốc  làm cái trò chào bán lãnh hải, tài nguyên của Việt Nam là bất ngờ. Vì bọn nó đã có nhiều bước đi, nhiều tính toán, nhiều thăm dò phản ứng.

Vụ mời chào thăm dò này xét về mức độ còn khủng hơn cả vụ cắt cáp. Thế nhưng bàn đến biểu tình phản đối, dân có vẻ không nhiệt huyết bằng lần trước.

Một phần kém nhiệt huyết là do chiến công của các chiến sĩ an ninh Việt Nam sau nhiều lần bắt bớ, dùng các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hoá đối tượng biểu tình như công việc, đi lại, ăn ở….

Phần nữa mới đáng lo hơn, là người dân chán không còn tha thiết nữa với chủ quyền đất nước.

Biển nước ta đẹp lắm, đáng lẽ còn chơi đến giữa tháng 7. Nhưng hôm nay biển đang khóc. Về thôi

© Người Buôn Gió

5 Phản hồi cho “Chuyện báo chí khách quan”

 1. Johnny To says:

  HOÀNG NHAM CHỈ LÀ CÁI CỚ !

  Người Buôn Gió sáng trí thật đó, âm mưu thâm độc bí mật của Bắc kinh mà gã cũng biết được !

  “Hoàng nham là cái cớ để TQ đưa quân ra khơi, và cái chính mới là CHÍN vị trí khoan dầu
  ở trong đường chữ U.”

  Nhiều người cảm ơn Người Buôn Gió.

  Johnny To, Boston, USA

 2. Choi Song Djong says:

  Chán cái lão Gió này,những thằng đeo lon tướng còn đéo muốn lo cái vận mệnh đất nước nói chi là dân đen như Gió.Hãy nhìn những gã đại tướng,trung tướng kia kià,bán sĩ diện để mua cái nhục từ đời cha đến đời con.

 3. Hoa Mộc Lan says:

  Tớ đã bảo mà
  Dân Vn giờ thì làm gì cũng chết. Biểu tình?Phản đối lề trái?….Cở nào cũng chết với bọn Còn Đảng Còn Mình.
  Đó là chiêu chước của đảng anh minh.
  Mỵ Châu đã nhập cung Ba Đình….
  Chờ bọn Tàu nó in bản đồ mới lại và ghi rõ ràng là Huyện Việt Nam….
  Hèn quá đi chứ gì nữa…

 4. Anderson Mai says:

  Cán bộ cán béo caí “cu” gi`? Đầu óc đám này tối thui, ngu dốt. Quan liêu, lưà đảo la` chính.
  Còn ông Bộ Trưởng Quốc Phòng cuả mình nưã … Nhìn cái mặt mập như heo, thêm caí bụng nước leò , thấy phát chán.Tướng tá caí mẹ gi` mà nhìn không giống ai …Hoỉ còn chỉ huy, đánh đấm caí gi` ???

 5. ĐẠI NGÀN says:

  VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC ANH HÙNG

  Việt Nam đất nước anh hùng
  Bây giờ Trung Quốc nó lồng nó lên
  Hoàng Sa nó chiếm chưa quên
  Bây giờ liếm tênh hênh lưỡi bò
  Chín lô dầu khí nguy to
  Nó rao nó bán thăm dò khắp nơi
  Anh hùng sao chẳng chịu chơi
  Hãy đem pháo nã thằng nào nhào vô
  Hay im như thể bù cào
  Hay la cho có chẳng sao cả làng
  Quả thời đất nước lang bang
  Ai người đứng cứu giang san bây giờ ?
  Đến chân nước vẫn còn chờ
  Đợi cho tới rốn xụi lơ đầu hàng ?
  Việt Nam quốc thổ hiên ngang
  Giờ đây nổi nhục như ngàn nằm xưa ?

  NGÀN KHƠI
  (30/6/12)

Phản hồi