|

Nghe tin mẹ Blogger Tạ Phong Tần tư thiêu

Không thể nào có chuyện
Đảng, nhà nước vô can
Khi người dân quẫn bách,
Tự thiêu rồi chết oan.

Ai phải chịu trách nhiệm?
Ai hàng ngày đến nhà
Bắt nạn nhân mắng chửi
Và nói xấu con bà?

Ai sai bọn mật thám,
Sống bằng tiền của dân,
Bám theo bà từng bước,
Cả xa cũng như gần?

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

2
Chúng mày nhìn cho kỹ,
Bọn công an, cá chìm.
Mẹ chúng mày cháy đấy.
Hay chúng mày không tim?

Ai nuôi chúng mày lớn,
Cho áo mặc, cơm ăn,
Để mà theo bọn ác
Quay lại đánh người dân?

Trời có luật nhân quả.
Người có luật của Người.
Hay chúng mày không sợ
Luật Trời và luật Người?

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

3
Tiên sư thằng nhà nước
Tìm cách o ép dân.
Nhà nước mà như thế,
Thì biến, tao không cần!

Tiên sư bọn dối trá,
Tiên sư thằng chính quyền.
Con giun bị xéo mãi
Sẽ có lúc vùng lên.

Mời đảng, mời nhà nước,
Mời chính quyền, công an,
Hãy giỏng tai, mở mắt
Để nghe lời dân oan:

Nóng lắm, các bác ạ.
Lửa đã bén lên đầu.
Nó đang cháy, nóng lắm.
Và em đau, rất đau…

Hà Nội, 30. 7. 2012

Theo FB Thái Bá Tân

3 Phản hồi cho “Nghe tin mẹ Blogger Tạ Phong Tần tư thiêu”

 1. Dân Việt says:

  Toàn Dân hãy để ít phút mặc niệm tiễn đưa một người Dân vì quá phẫn uất với chính quyền , Công an đã phải tự ra đi để phản đối bọn bất nhân với con bà , với người Dân cả nước . Phải đạp đổ cái thể chế CS quái thai trên thế giới để người Dân Việt không bao giờ phải nhắc lại cái từ CS nữa . Không để một ai phải mù quáng với con đường lên CSCN mù tịt do bọn CS tự vạch ra . Thật khốn nạn cho Dân tộc VN. Hãy vùng lên trước mắt hãy đạp đổ các bức tượng của Mac- Lê – Mao – Hồ trên toàn đất nước ta sau đó cho bè lũ hại Dân xuống hố sâu làm phân bón cho những cánh đồng lúa ở đồng bằng sông cửu long .

 2. Cư Sĩ: Trí Quang. says:

  Việt Cọng loài lang sói. Bản chất vốn lưu manh.
  Nói dối lại tham tàn. Quanh co và bịp bợm.
  Cướp càng vô luật pháp. Lì lợm cướp đất làng.
  Mồm há táp của Dân. Ngày càng thêm hung hãn.
  Đảng Cọng Sản bất nhân. Cái Đảng cướp công khai.
  Ăn cả phân lẫn đất. Không còn ai sợ hãi.

 3. Vietzap says:

  Phẩn uất qua’ Phẩn uất

Phản hồi