|

Tài liệu mật của CIA về gia đình họ Ngô và các tướng lãnh

Gia đình họ Ngô. Ảnh Internet

Hai tác phẩm: “CIA and the Generals: Covert Support to the Military Government in South Vietnam” và “CIA and the House of Ngo: Covert Action in South Vietnam, 1954-1963.” Tác Giả: Thomas L. Ahern, Jr. Center for the Study of Intelligence ấn hành.

Một số tiết lộ về cuộc chiến từ tài liệu CIA Lần đầu tiên trong lịch sử của Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA), ban biên tập của cơ quan cho giải mật hai tập tài liệu quan trọng về liên hệ CIA và Việt Nam. “Lần đầu tiên” trong nghĩa này là hai quyển sách trên thuộc lọai (narrative history), có đầu đuôi, chú thích – và quan trọng hơn hết – tác giả là người thật, đọc nhiều tài liệu và viết lại có ngọn ngành cho độc giả.

Đa số những tài liệu giải mật của CIA trước đây thuộc lọai nặc danh vì lý do nghề nghiệp, hay là những tường trình do nhân viên báo cáo về để “kính tường.”

Gia đình họ Ngô, CIA and the House of Ngo: Covert Action in South Vietnam, 1954-1963 (CIA và Những Điệp Vụ Mật ở Miền Nam, 1954-1963) nói về những hoạt động bên trong để giúp đỡ chính phủ Ngô Đình Diệm, từ ngày ông Diệm về làm thủ tướng cho đến ngày tổng thống Diệm bị hạ sát trong cuộc cách mạng 1 tháng 11-1963.

Qua tài liệu này, lần đầu tiên chúng ta biết được, từ năm 1950 cho đến năm 1956, CIA có hai Sở tình báo ở Sài Gòn: một Sở CIA Saigon Station nằm dưới sự điều khiển thông thường từ bản doanh CIA ở Langley, Virginia; Sở kia, có tên là Saigon Military Mission, làm việc trực tiếp, và chỉ trả lời cho Giám Đốc Trung Ương Tình Báo.

Saigon Military Mission, theo Tài Liệu Ngũ Giác Đài (The Pentagon Papers) được giải mật trước đây, do đại tá Edward G. Lansdale chỉ huy. Lansdale đến Sài Gòn tháng 6-1954 với hai nhiệm vụ: huấn luyện những toán tình báo Việt Nam để gài lại ở miền Bắc trước ngày “di cư và tập kết” hết hạn; và, dùng mọi phương tiện ngầm (covert action) để giúp tân thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nay, theo tác giả Thomas L. Aherns, chính Giám Đốc CIA Allen Dulles chỉ định đại tá Lansdale cho điệp vụ ở Sài Gòn – và cũng ra lệnh Lansdale làm việc trực tiếp cho ông. Tác giả Ahern viết, CIA có mặt từ năm 1950 để giúp đỡ quân đội Pháp xâm nhập và thu thập tin tức tình báo.

Nhưng từ cuối năm 1953, khi thấy tình hình quân sự nguy ngập của Pháp, Hoa Thịnh Đốn thay đổi nhiệm vụ của CIA Saigon Station: Liên lạc và thu thập tình báo những thành phần quốc gia để lập một chánh thể chống cộng trong trường hợp Hoa Kỳ thay thế Pháp. Cùng lúc Hoa Thịnh Đốn gởi thêm một toán CIA để lo về quân sự, Saigon Military Mission. CIA and the House of Ngo tiết lộ một số chi tiết ly kỳ như, CIA liên lạc và làm thân với ông Ngô Đình Nhu từ năm 1951, rất lâu trước khi Hoa Kỳ liên lạc với ông Diệm. Đầu năm 1954, khi có tin Hoa Kỳ chuẩn bị đề nghị quốc trưởng Bảo Đại và chánh phủ Pháp giải nhiệm hoàng thân Bửu Lộc và thay bằng ông Diệm, thì ông Nhu là người đầu tiên CIA gặp để bàn về liên hệ của Hoa Kỳ đối với thủ tướng tương lai Ngô Đình Diệm.

Liên lạc Ngô Đình Nhu Tháng 4-1954, một nữ nhân viên Mỹ làm việc ở CIA Saigon Station, thông thạo tiếng Pháp, quen biết và liên lạc thân thiện với Bà Ngô Đình Nhu. Từ nữ nhân viên Virginia Spence này, Sở CIA Saigon bắt được nhiều liên lạc với hầu hết những người thân trong gia đình, hoặc thân cận với Nhà Ngô.

Tháng 4-1954, CIA ở Hoa Thịnh Đốn gửi Paul Harwood sang làm cố vấn riêng cho ông Nhu. Tuy là nhân viên CIA, nhưng Harwood đóng vai một nhân viên Bộ Ngoại Giao, làm việc từ Tòa Đại Sứ. Trong hai năm, Hardwood cố vấn là làm việc với ông Nhu để xâm nhập và ảnh hưởng đường lối ngoại giao quân sự của nền đệ nhất VNCH với tổng thống Diệm. Paul Hardwood thân thiện với gia đình ông bà Nhu đến độ ông ta là người đỡ đầu cho Ngô Đình Lệ Thủy, ái nữ của ông bà Nhu.

Từ tài liệu này chúng ta cũng biết thêm, ông bà Nhu được đưa qua thăm viếng Mỹ trước tổng thống Diệm. Để lấy tình cảm và ảnh huởng với ông Nhu, đầu tháng 3-1957 ông bà Nhu được CIA mời qua thăm Hoa Thịnh Đốn. Tuy không có một chức vụ gì chánh thức với chính phủ nhưng ông Nhu được diện kiến tổng thống Dwight Eisenhower, hai Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng, và Giám Đốc CIA Allen Dullles. Tài liệu cho biết, với tài ăn nói và sắc diện, bà Nhu gây được nhiều chú ý với các thẩm quyền Mỹ. … “Bà Nhu là một ngôi sao trong dạ tiệc” do CIA khoản đãi. Hai tháng sau chuyến thăm viếng âm thầm của ông bà Nhu, đầu tháng 5-1957, tổng thống Diệm lên đường công du theo lời mời của chánh phủ Hoa Kỳ.

Trong cuộc tranh chấp – rồi sau đó là giao chiến – giữa chánh phủ Diệm và quân phiến loạn Bình Xuyên, CIA biết được hầu hết kế hoạch và khả năng của Bình Xuyên, nhờ một cận thần của Bảy Viễn đang làm việc cho CIA. Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, một đảng chính trị thành lập để hổ trợ chính phủ Diệm, nhận tài chính và cố vấn từ CIA. Nhưng đến đầu năm 1960 thì CIA cắt ngân khoản vì cơ cấu nhân sự không còn hữu hiệu trong công tác tuyên truyền. CIA đã than phiền nhiều lần về những hoạt động của Đảng Cần Lao và hành vi của ông Ngô Đình Cẩn. Nhưng mỗi lần CIA than phiền với ông Nhu về những hoạt động bí mật – đôi khi trái phép – của ông Cẩn, thì ông Nhu “đưa hai tay lên trời” với một thái độ buông xuôi vì ông không thể nào làm gì được.

Ở một tài liệu khác cho biết, khoảng giữa năm 1956, CIA nhận được nguồn tin cho biết ông Cẩn đang bàn kế hoạch để loại trừ Bộ Trưởng Thông Tin Trần Chánh Thành và Cố Vấn Ngô Đình Nhu ra khỏi vòng ảnh hưởng ở Dinh Tổng Thống. Qua nhiều trang, chúng ta đọc được sự bất lực của chính phủ Sài Gòn đối với “lãnh chúa” Ngô Đình Cẩn ở miền Trung.

Với hai Sở CIA ở Sài Gòn hoạt động độc lập nhau, báo cáo gửi về cho CIA ở Hoa Thịnh Đốn đôi khi trái ngược: Cố vấn Paul Hardwood thì báo cáo tốt, nhân nhượng cho ông Nhu và có ý chỉ trích ông Diệm; Edward Lansdale ngược lại: bảo vệ ông Diệm và nói xấu ông bà Nhu. Cuối năm 1956, sau khi Lansdale bị triệu hồi về Mỹ, Al Ulmer, Trưởng Vụ Viễn Đông CIA, ra lệnh giải tán những gì còn lại của Saigon Military Mission – và thái độ của Hoa Kỳ cũng bắt đầu thay đổi với chính phủ Ngô Đình Diệm.

Liên lạc đối lập

Đầu năm 1958 Hoa Kỳ cho phép CIA Saigon bắt liên lạc với các đảng chính trị đối lập.

Tài liệu nói nhân viên của CIA mua chuộc và thành lập một lực lượng đối lập “ngay sau lưng ông Nhu,” để trong trường hợp phải thay đổi cấp lãnh đạo mới. Cuộc đảo chánh 11 tháng 11-1960 là một “hăm dọa” của Hoa Kỳ đối với tổng thống Diệm: Nhân viên CIA có mặt ở tại bộ chỉ huy của đại tá Nguyễn Chánh Thi và kế bên ông Hoàng Cơ Thụy để giới hạn bước tiến của quân đảo chính – điệp viên Russ Miller khuyên đại tá Thi nên thượng lượng với ông Diệm, trong khi biết rõ quân ủng hộ chính phủ của đại tá Trần Thiện Khiêm đang trên đường từ Vùng IV về thủ đô tiếp cứu.

Khi thấy thái độ trở mặt của CIA, lưới tình báo của ông Nhu cũng không hoàn toàn thụ động: Phó Sở CIA Saigon, Douglas Blaufarb, ngỡ ngàng khi ông khám phá ra người tài xế Việt Nam của ông không bị điếc như lúc được giới thiệu vào làm việc (do Trần Kim Tuyến giới thiệu); người tài xế không điếc mà còn thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp!

Tài liệu thú nhận vào năm sau cùng của Nhà Ngô, Hoa Kỳ có một phần lớn trách nhiệm trong kế hoạch hạ bệ tổng thống Diệm. Nhưng chính gia đình ông Diệm cũng hủy hoại, vì sự chia rẽ từ anh em trong nhà.

Từ mùa xuân năm 1963 ông Nhu yêu cầu CIA đừng nói lại những gì ông và CIA trao đổi. Và qua nhiều lần nói chuyện với CIA, ông Nhu tuyên bố ông muốn thay tổng thống Diệm! Trong khi đó bà Nhu thì thường làm hùng làm hổ với tổng thống Diệm: trong cuộc bầu cử Hạ Viện năm 1963, bà Nhu muốn ủng hộ 30 ứng cử viên mà bà ta ưng ý.

Ông Diệm không đồng ý, nhưng bà Nhu “cằn nhằn, to tiếng” cho đến khi tổng thống Diệm nhượng bộ. Bà Nhu cũng thắng thêm một lần nữa, khi đòi làm người chủ tọa và đọc diễn văn ngày Lễ Hai Bà Trưng – thay phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ như ông Diệm đã chỉ định. Riêng về ông Ngô Đình Cẩn: ông Cẩn từ chối không ủng hộ hay giúp ông Nhu về Chương Trình Ấp Chiến Lược ở Miền Trung. Ngày Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ, 4 tháng 7-1963, lần đầu tiên tổng thống Diệm cho phép các tướng lĩnh VNCH tham dự tiệc ăn mừng do tòa đại sứ tổ chức.

Sau tiệc rượu ở khuôn viên tòa đại sứ Hoa Kỳ, một vài tướng lĩnh VNCH và nhân viên CIA kéo nhau ra quán để uống nữa. Tại quán rượu, tướng Trần Văn Đôn nói với nhân viên CIA là các tướng muốn đảo chính tổng thống Diệm. Thảm kịch của Nhà Ngô bắt đầu từ đó.

Các tướng lĩnh miền Nam

Tài liệu thứ hai, CIA and the Generals: Covert Support to the Military Government in South Vietnam (CIA và Các Tướng Lĩnh: Những Hỗ Trợ Ngầm Cho Chính Phủ Quân Sự Việt Nam Cộng Hòa), cũng tương đối “tối mật” so với những tài liệu được CIA công bố trước đây. Tài liệu trong CIA & Generals bắt đầu sau cuộc đảo chính 1 tháng 11-1963. Những gì đến từ tài liệu cho thấy ngay sau đảo chính, như một tập thể, Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng không được hòa thuận; và, như những liên hệ cá nhân, các tướng đã nghi kỵ, ngờ vực lẫn nhau trước khi đảo chính.

Trước khi đảo chính, tướng Nguyễn Khánh đã nói xấu về hai tướng Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm với tổng thống Diệm và một số nhân viên CIA. Qua nhiều chi tiết, chúng ta thấy các tướng làm việc chung vì phải tựa vào nhau để mưu cầu lợi quyền lợi riêng, chứ không thật sự có chung một lý tưởng. Trước ngày tướng Khánh “chỉnh lý” tướng Minh và bốn tướng Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, và Trần Văn Đôn, tướng Khánh thường xuyên rỉ tai với CIA về tin đồn những tướng nói trên sẽ theo Pháp để biến Việt Nam thành trung lập.

Tháng 2-1964 tướng Nguyễn Văn Thiệu đã đưa nhiều sĩ quan thuộc Đảng Đại Việt nằm vào những chức vụ quan trọng trong quân đội. Khi được hỏi để làm gì, tướng Thiệu trả lời để triệt hạ cộng sản và những thành phần thân cộng. Nhưng CIA có nguồn tin cho biết ông Thiệu sẽ dùng sĩ quan Đại Việt để đảo chính ông Khánh. Và chuyện xảy ra đúng như vậy.

Tướng Khánh rất ngây thơ khi “hù” tướng Thiệu là Mỹ sẽ “chơi” ông. Nhưng, như chúng ta đã thấy, Mỹ chơi ông Khánh trước ông Thiệu!

Chân dung một số vị tướng

Những chi tiết được giải mật trong CIA & Generals: Trong các tướng VNCH, CIA kính trọng kiến thức của tướng Lê Văn Kim nhất. Trong một buổi thuyết trình về các kế hoạch “kín” đang thực hiện trên đất Bắc, trong khi mặt tướng Dương Văn Minh “ngớ” ra với những chi tiết tình báo quân sự, tướng Kim lấy được sự kính trọng của tình báo Hoa Kỳ với những câu hỏi rất chuyên nghiệp. Tướng Nguyễn Đức Thắng được người Mỹ kính nể. Trong một báo cáo, Giám Đốc CIA Richard Helms đề nghị cho tướng Thắng cùng một lúc giữ hai Bộ Quốc Phòng và Xây Dựng Nông Thôn,với tất cả cơ cấu và cố vấn Hoa Kỳ “nằm dưới quyền thống thuộc của tướng Thắng.”

Về tướng Nguyễn Ngọc Loan, mặc dù người Mỹ không thích tướng Loan vì sự thẳng thắn của ông, nhưng họ nhận định tướng Nguyễn Ngọc Loan là một người thật thà, can đảm, biết được ẩn ý của người Mỹ. Tướng Loan không sợ khi nói thật ý nghĩ của ông với tình báo Mỹ. Đầu năm 1967, khi biết được Hoa Kỳ đang đi sau lưng chính phủ VNCH, liên lạc với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, ông Loan nói với CIA là người Mỹ từ đây sẽ đi sau lưng người quốc gia … và sau cùng người Mỹ sẽ bỏ đi, chỉ còn VNCH một mình đơn thân chống lại Bắc Việt.

Cuối năm 1966 Hoa Kỳ có ý định “bắt liên lạc” với một vài nhân sự của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN).

Lý luận của CIA là họ muốn xâm nhập vào nội bộ để gây chia rẽ giữa cấp lãnh đạo MTGPMN và Hà Nội. Muốn lấy lòng tin của MTGPMN, CIA xin chính phủ VNCH phóng thích vài nhân sự quan trọng của MTGPMN đang bị Cảnh Sát Quốc Gia VNCH giam giữ, trong đó có vợ của Trần Bạch Đằng (bà Mai Thị Vàng) và Trần Bửu Kiếm (bà Phạm Thị Yến), và một số cán bộ giao liên. Ban đầu VNCH phản đối, nhưng sau cùng vì áp lực cũng phải cộng tác với Hoa Kỳ trong kế hoạch liên lạc với MTGPNM.

4Từ tháng 2-1967 cho đến tháng -1968, VNCH thả bà Vàng và bà Yến, cộng thêm 10 cán bộ giao liên phía bên kia. Đổi lại, phía MTGPMN chỉ thả ba tù binh Hoa Kỳ. Nhưng từ đó VNCH – nhất là tướng Nguyễn Ngọc Loan – thấy Hoa Kỳ sẵn sàng “xé lẻ” nếu tình thế phù hợp với đường lối ngoại giao của họ.

Qua các tài liệu giải mật sau này, chúng ta thấy CIA có một hồ sơ rất chi tiết về nhân sự và cơ cấu của MTGPMN. Thêm vào đó, CIA cũng có luôn những báo cáo của Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam (là hậu thân của MTGPMN từ tháng 6-1969) gởi về cho Trung Uơng Cục Miền Nam, cập nhật những diễn tiến ở Hội Đàm Paris 1968-1973.

Nội bộ VNCH

CIA xâm nhập sâu vào cơ cấu hành chính và nhân sự của VNCH trong khoảng 1967-1975, nhất là sau cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nền Đệ Nhị Cộng Hòa (1967). Vì kết quả bầu cử phải được Hạ Viện VNCH chứng nhận hợp pháp – nhất là một cuộc bầu cử mà hai ứng viên cùng chung liên danh (Nguyễn Văn Thiệu-Nguyễn Cao Kỳ), đã cấu xé nhau trước khi ngồi lại với nhau, và hầu hết liên danh thất cử nào cũng phản đối kết quả – Hoa Kỳ chỉ thị cho CIA phải tìm mọi cách bảo đảm Hạ Viện sẽ chứng nhận kết qủa bầu cử. Hạ viện bỏ phiếu thuận 58 trên 43, xác nhận liên danh Thiệu-Kỳ đắc cử.

Tài liệu trong CIA & Generals nói tình báo Mỹ đã khuynh đảo một số dân biểu trong hai bầu cử tổng thống 1967 và 1971 (và bầu cử Quốc hội của năm 1970). CIA mua chuộc được 10 dân biểu, “nhưng muốn có thêm 10 tiếng nói” ủng hộ nữa, để chắc ăn về những dự luật đang nghị luận! Tài liệu cho biết CIA đã tốn bao nhiêu tiền để thành lập hay giúp đỡ các đảng phái chính trị với hy vọng các lực lượng này sẽ ủng hộ và xây dựng một thế lực phía sau tổng thống Thiệu. Đảng Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc, (của thượng nghị sĩ Trần Văn Đôn) được CIA tài trợ với hy vọng trên. Nhưng khi biết được người đứng ra tổ chức là Đặng Đức Khôi – một thân tín của ông Kỳ – ông Thiệu từ chối ủng hộ.

Để có một tổ chức riêng, ông Thiệu cho ra đời Lực Lượng Dân Chủ. Sau Đảng Dân Chủ, CIA tài trợ một lực lượng chính trị khác, có tên Đảng Liên Minh Cách Mạng Xã Hội, với hy vọng gom lại tất cả lực lượng chính trị thành một mặt trận chung, dưới sự lãnh đạo chung của tổng thống Thiệu và phó tổng thống Kỳ. Nhưng vấn đề là hai ông Thiệu, Kỳ không còn muốn xuất hiện chung với nhau ngoài công cộng! Sau cùng, với sự nài nỉ của người Mỹ, và vì lợi ích quốc gia, Khối Liên Minh được khai mạc ngày 4 tháng 7-1968, với sự chủ tọa của hai ông Thiệu và Kỳ. Khối Liên Minh tập họp hơn 25 đảng phái chính trị lớn nhỏ ở Miền Nam.

CIA tài trợ Đảng này cho đến cuối năm 1969. Tuy nghe theo lời cố vấn của Hoa Kỳ, nhưng tổng thống Thiệu lúc nào cũng nghi ngờ dụng ý của người Mỹ. Ông nói với nhân viên CIA là không những VNCH phải đương đầu với sự xâm nhập của quân đội Bắc Việt vào Nam, mà còn phải đương đầu với sự xâm nhập của CIA vào nhân sự của chính phủ!

Những tiết lộ khác trong CIA & Generals: Tình báo của MACV biết rõ ngày giờ Bắc Việt sẽ tấn công qua vùng Phi Quân Sự trong trận tổng công kích Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, nhưng Hoa Kỳ không thông báo cho VNCH, hay tấn công vào các đơn vị Bắc Việt đang tập trung quân. Ngược lại, thái độ của đại tướng Creighton Abrams và đại sứ Bunker rất lạc quan, hai ông tuyên bố – trong cao điểm của cuộc tấn công – là Bắc Việt sẽ mất hết quân sau trận tổng tấn công. Những chi tiết này làm người đọc không khỏi thắc mắc, là có phải Hoa Kỳ đã cố ý để cho cuộc tấn công xảy ra? Chi tiết này làm cho đọc giả nhớ lại câu đối thọai của tổng thống Richard Nixon với Henry Kissinger là “… sau trận này, hai bên phải có một bên hết quân.”

Từ tháng 8-1972, để chuẩn bị cho những thương lượng sau cùng của Kissinger và Lê Đức Thọ ở Paris, CIA được lệnh phải làm hao mòn sức chống đối của tổng thống Thiệu về một số điều khoản trong bản hiệp định (một trong những điều khoản ông Thiệu cực lực phản đối, là Hoa Kỳ đồng ý cho Bắc Việt để lại quân ở Miền Nam, Lào, Cam Bốt). Một số tài liệu giải mật ở giai đoạn này(tháng 8 1972 cho đến lúc ký Hiệp Định Paris, tháng 1-1972) cho thấy CIA có điệp viên nằm trong Trung Ương Cục, qua những tin tức họ nhận được về cuộc nói chuyện giữa Lê Đức Thọ và Kissinger.

Tuy là tài liệu được giải mật, nhưng một số lớn chi tiết, tên tuổi của những điệp viên, điềm chỉ viên trong sách vẫn còn bị kiểm duyệt. Nhưng nếu độc giả gom những chi tiết trong CIA & Ngo, trong CIA & Generals, và so sánh với một số tài liệu đã được giải mật từ Bộ Ngoại Giao (Foreign Relations of the United States, Vietnam), đọc giả có thể suy luận ai là ai nằm dưới những lằn đen kiểm duyệt.

Nguyễn Kỳ Phong 

 

——————————————-

Muốn tham khảo hai tác phẩm bằng Anh ngữ, xin mở theo địa chỉ sau:—————
1. CIA and The Generals:http://www.saigonecho.com/pdfs/CIA_AND_THE_GENERALS.pdf
2. CIA and The House of Ngo (xin chờ khoảng một phút để máy download)
http://www.saigonecho.com/pdfs/CIA_AND_THE_HOUSE_OF_NGO.pdf

34 Phản hồi cho “Tài liệu mật của CIA về gia đình họ Ngô và các tướng lãnh”

 1. Lykhai says:

  Kính thưa qúy vị cccđ và mấy ông tôn thờ cờ vàng, quý vị phải suy ngẫm cho kĩ quý vị là ai? Mà ngày nào cũng lên án và chống lại chính quyền CSVN. Thời ông Diệm, ông Nhu cũng đả tìm đường ban giao với Bắc Việt, thời ông Thiệu trước khi trút hơi thở cuối cùng đả từng nói Mỷ kẽ thù lớn nhất trong đời của ông, ông Kỳ cũng đã từng nói ông có lỗi với nhân dân VN muốn trở về để bày tỏ và ăn năn. Như vậy qúy vị đả biết như thế nào rồi chứ nhỉ.

  • Dao Cong Khai says:

   Dĩ nhiên là biết, người ta có thể vì yêu nước thương dân mà sẵn sàng làm những gì cần phải làm để có được tình trạng tốt hơn. Nhưng thử hỏi mấy thằng Bắc 54, hồi đó thằng nào cũng nhớ quê hương Bắc Việt, thế mà đến khi VN thống nhất, hoà bình thì đâu có thằng nào thích ra ngoài đó thăm quê cha đất tổ của tụi nó nữa?

   Tại sao chỉ thấy dân Bắc Việt vào nam lập nghiệp mà hiếm có thằng Nam Kỳ lội ngược ra Bắc để yêu nước?

   Nói chung, cuối cùng cũng chẳng có ông Bắc Việt nào thực sự thù Mỹ cả, mà chỉ tại dân VN ngu ngốc nên đã bị những kẻ thống trị cùng chủng tộc cũng như Nga, Tàu và Mỹ xúi dục để chém giết nhau như đã xẩy ra trong lịch sử như thế. Chém nhau đã đời rồi đổ thừa thằng Mỹ nó xâm lược nước ta… Cứ hỏi mấy ông liệt sĩ trong rừng Trường Sơn thì biết mấy ông đó bây giờ có còn thù Mỹ nữa không? Bố khỉ, được quan hệ hữu nghị với Đế Quốc Mỹ là một vinh dự cho các đồng chí nhất rồi. Mấy người ngày xưa lo đánh Mỹ thì bây giờ giành nhau ôm đít Mỹ.

   Dân Bắc Việt nhà mình chả có thù dai như dân Ngụy. Chỉ có dân Nam là ngu ngốc, chia rẽ và nuôi CS để rồi nó vào cai trị nó cướp hết sự nghiệp và tương lai của mình chở ra Bắc. Bây giờ về tp HCM thấy trên 1/3 thành phố là dân Bắc Kỳ. 90% những chức vụ quan trọng và cao ốc và cơ sở kinh doanh lớn trong tp HCM là do Bắc Kỳ nó nắm giữ. Đa số dân cu li, hành khất, què quặt, nghèo đói, và đĩ điếm ở tp HCM là dân gốc địa phương miền Nam.

 2. Bần-Nông says:

  Chuyện đã qua lâu rồi, không nên bàn nhiều. Đọc để tham khảo thôi. Hãy lo hiện tại & tương lai. Làm sao cho đất nước lớn mạnh không lệ thuộc vào ai & làm sao cho người dân hết nghèo đói & đau khổ thì nên làm.
  Mong các bạn vào trang mạng “Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” để ký thỉnh nguyện thư (petition) ủng hộ công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ & nhân quyến cho VN. Nếu có thể, mong các bạn quảng bá rộng rãi cho thân nhân & bạn bè cùng tham gia ký thỉnh nguyện thư, xin cám ơn trước. Dưới đây là đường link dẫn đến trang mạng đó:
  http://www.democracyforvietnam.net/
  Xin lưu ý: Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tham gia không giới hạn quốc gia, vì đây là thỉnh nguyện thư gửi cho Liên Hiệp Quốc. Hãy vào trang mạng dưới đây tìm hiểu thêm:
  http://sbtn.net/D_1-2_2-66_4-65666_15-2/thinh-nguyen-thu-goi-uy-ban-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html
  Thân ái,
  Bần-Nông
  [email protected]

 3. ĐẠI NGÀN says:

  VIỆC ĐỜI

  Việc đời nói mấy cho vừa
  Các anh chơi đoản có chừa điều chi
  Một bên là trự Hoa Kỳ
  Bên kia cũng trự gan lì Liên Xô
  Hai đàng từng bước so găng
  Việt Nam ở giữa lăn xăn rộn ràng
  Những ai yêu nước muộn màng
  Làm sao địch lại với đàn cò con
  Con cò lặn lội bờ sông
  Chỉ ham tôm cá có mong điều gì
  Uổng ai bắt cá nuôi cò
  Đến khi cò lớn lò dò bay đi
  Thân cò có quản điều chi
  Chỉ ham nước đục để thì no thân
  Tội tình chi bấy người dân
  Biết đâu mà gửi tấm thân ngàn vàng
  Mặt trời đầy ánh hào quang
  Mây mù qua hết mới an lòng mình

  SAO NGÀN
  (16/10/12)

 4. DâM Tiên says:

  Khổng Tử dậy như ri rà : vật cách nhi hậu….nhi hậu thân tu, thân
  tu nhi hậu…GIA TỀ… thiên hạ…Bình.

  Có đúng là ” gia tề ” thì thiên hạ bình chăng? Trái lại. Kìa
  Đức Phật , bỏ lại bà vợ hơ hớ mà đi tu giúp đời, thì có ” gia tề”
  nơi mô ? Kìa ông Thiệu, vì vợ vì con mà cho rút quân bỏ thành,
  mất nước, thì cái gia tề làm cho đất nước xề xề…

  Ông Diệm yếu đuối chuyện gia đình quá đi. Nên lâm nạn.
  ( Me xừ Hù Chóe Minh quên gia đình…thế mà lại hay hay ?)

  Còn anh Trung Kiên thế nào nhẩy, chưa biết ! Nói coi !

 5. Trung Kiên says:

  Chả có gì để bàn!

  Một khi người Mỹ đã cố tình “thủ lợi” thì dĩ nhiên, họ sẽ đổ lỗi và làm méo mó hình ảnh VNCH. Có thật người Mỹ và VNCH bị bại trận đưa đến ngày 30/4/1975?

  Về quân sự thì không thể chối cãi, mặc dù trước đó QLVNCH đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của mình…

  Nhưng Kissinger đã khoá tay QLVNCH qua hiệp định Paris 1973 bằng cách không giữ lời cam kết (đánh lừa)…Trong khi đó thì Nga, Trung cộng và khối CS vẫn tuôn đổ dồi dào vũ khí đạn dươc cho CS-Bắc Việt!

  Miễn bàn tiếp!

  • Bắc Kỳ di cư - Cali. says:

   Chỉ có là mặt thớt , mới tảng lờ – miễn bàn tiếp – để cố không dòm thấy những mưu đồ nham hiểm kia mà thôi !!!

 6. Choi Song Djong says:

  Cám ơn ông Kỳ Phong,
  …và dầu lại được đổ thêm khi ngọn lửa chưa kịp tàn.Nào lại xin mời qúi cao thủ võ lâm,nhào dzô nhào dzô khi hàng đang còn nóng hổi.Mại dzô Mại dzô.

 7. Minh Đức says:

  Trích: “Nhưng đến đầu năm 1960 thì CIA cắt ngân khoản vì cơ cấu nhân sự không còn hữu hiệu trong công tác tuyên truyền. CIA đã than phiền nhiều lần về những hoạt động của Đảng Cần Lao và hành vi của ông Ngô Đình Cẩn.”

  Ông Nhu định thành lập chế độ độc tài toàn trị với đảng Cần Lao gài vào các cấp chính quyền và các đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, Thanh Nữ Cộng Hòa, Hội Phụ Nữ Liên Đới người Mỹ nhìn thấy cả. Người Mỹ không đem tiền viện trợ cho miền Nam để có chế độ độc tài toàn trị. Người Mỹ tuy ủng hộ tướng Franco tại Tây Ban Nha nhưng họ không muốn ông Franco thiết lập chế độ đảng trị như các chế độ phát xít. Nhất là khi chính sách của anh em ông Diệm gây ra chống đối từ phía những người quốc gia chống cộng. Cái éo le là anh em ông Diệm nhận sự giúp đỡ của Mỹ để thiết lập chế độ không phải là chế độ người Mỹ mong muốn mà chế độ đó lại không giữ được ổn định. Mà không nhận sự giúp đỡ của Mỹ thì không thể tồn tại với Cộng Sản. Nếu anh em ông Diệm có thể nắm vững tình thế như Trưởng Giới Thạch tại Đài Loan, Franco tại Tây Ban Nha hay Suharto tại Indonesia thì người Mỹ có thể tiếp tục ủng hộ và dần dần tìm cách dân chủ hóa.

  • Choi Song Djong says:

   Đọc xong còm của bạn,tôi thật sự thèm một tô canh bí ngô,lạc cho bổ não.

 8. Lưu Vong cờ vàng - says:

  Ôi , bộ mặt giả nhân nghĩa của ” đồng minh “Hoa Kỳ , đã lộ ra thật ghê tởm và bẩn thỉu là như thế đấy . Vậy mà lũ bợ mông quan thầy nào kia , còn cứ ra rả tôn thờ đám ngoại bang chó chết . Hừm ! cuối cùng chỉ bọn chúng toàn đi đêm hưởng lợi mưu đồ với nhau , qua cuộc chiến tương tàn của anh em máu đỏ da vàng !

  • Hòa says:

   Vâng, bộ mặt của Mỹ “giả nhân giả nghĩa” nhưng trong đó nhờ thế mà dân Miền Nam VN có 21 năm thịnh vượng (từ 1954-1975) và kinh tế lẫn quân sự MN VNCH đã đứng đầu Đông Nam Á trước 1975. Dân MN có gạo mà ăn, được đi đại học công nếu đủ sức học,có nhà thương thí, trường học công từ lớp 1 đến đại học. Được Mỹ giúp VNCH xây dựng hải cảng, xa lộ, nhà thương, phi trường, cầu cống, cung cấp vũ khí, tàu chiến, phi cơ, kể cả thuốc men và dụng cụ y khoa mà dân MN VNCH không phải trả nợ, chớ nếu không chấp nhận Mỹ thì chẳng lẽ ngu tợn như bọn Hồ Chí Minh chấp nhận làm Việt gian làm cộng nô cho chủ Nga chủ Tầu để lót xác nhân dân MB VN để làm tiền đồn ngăn chận Mỹ xây dựng chiến hào cho Nga Tầu bằng quê hương, tổ quốc, và thân xác người VN mà chỉ được bọn ngoại bang cho ăn bo bo với súc vật Nga và cám lợn gạo hẫm của Chệt hay sao? Chưa hết, sau 1975 csvn còn phải trả nợ cho Nga Tầu bằng sản phẩm, nông phẩm, thủy sản phẩm, cũng như lãnh hải lãnh thổ của VN mà đảng csvn đã và đang trả nợ cho Tầu hay sao?
   Có đời nào dân VN trong lịch sử VN ngu hèn cực kỳ như thời Hồ Chí Minh và đảng csvn không? Đảng csvn chủ trương làm Việt gian, Việt chuối, xây dựng tượng thờ bọn ngoại bang, làm cộng nô lót xác, chiến đấu chống Mỹ cho chủ Nga Tầu ngồi mát hưởng lợi; đã thế csvn còn phải trả nợ vũ khí vì làm cộng nô cho chủ ngoại bằng cách buôn dân Việt từ Miền Bắc sang Nga, Đông Đức, Ba Lan, Tiệp … qua hợp tác lao động để trả nợ làm cộng nô, hay dâng lãnh hải đất đai biên giới cũng như lãnh hải Biển Đông cho Chệt qua Hiệp Ước Biển Đông 1958 mà Phạm Văn Đồng đã dâng cho Chệt Cộng Chu Ân Lai.
   So sánh “giả nhân giả nghĩa” của Mỹ mà dân Miền Nam VN dù trong tình trạng chiến tranh sôi động vẫn được hưởng lợi và được xếp hạng kinh tế hạng nhất Đông Nam Á, nhưng so với “tình đồng chí” Nga Tầu mà Hồ Chí Minh và đảng csvn làm cộng nô lót xác mà MB csvn chỉ được bo bo thiếu ăn thì làm dân VNCH lời to rồi. Bằng không phải là vậy thì tại sao ngày nay VN (gồm 2 miền Nam Bắc), hết chiến tranh đã 37 năm, VN dưới tay cai trị của đảng csvn mà kinh tế csvn vẫn còn cách Thái gần 100 năm, và Sing gần 200 năm. Vậy chẵng phải cái “giả nhân giả nghĩa” của Mỹ cũng hơn xa cái “tình đồng chí” “môi hở răng lạnh” Nga Tầu lắm hay sao?

   • Trực Ngôn - Quỳnh Chi - says:

    Bài viết đã vạch rõ cái nham hiểm của ngoại bang như thế , vậy mà Hòa & mấy kẻ mặt thớt đây , vẫn trâng tráo hoan hỉ về đoạn đời bán nước nhận viện trợ, làm lính đánh thuê , liếm bơ sữa Mẽo ? Thật đúng là : ” SONS OF A BITCHS …” !!!

   • Hòa says:

    Bài viết nào đã vạch rõ cái nham hiểm của ngoại bang? Bài của tớ?
    Cái bản mặt dầy trâng tráo là những bản mặt làm ôsin, cộng nô, nô lệ cho ngoại bang Nga Tầu, và cả chục nước Đông Âu của HCM và đảng csvn ví như một lũ điếm rẽ thối và công khai làm Việt chuối thờ ngoại bang (dựng tượng thờ) đi xây dựng cho ngoại bang (Ta chống Mỹ là chống cho TRung Quốc và chống cho Liên Sô) để ngoại bang cưỡi trên đầu dân tộc VN của HCM và đảng csvn mà chỉ được ngoại bang bố thí bo bo ăn với súc vật và phải thí mạng nhân dân VN trên từng lũy hào vì lót xác cho chủ Nga Tầu và còn phải trả tiền công làm cộng nô cho chủ (trả tiền nợ mua vũ khí).
    “tình đồng chí” thấm thiết “môi hở răng lạnh” với Chệt của đảng csvn đã được Chệt dạy cho đảng csvn rất nhiều bài học quí giá:
    - bài thứ nhất chiến tranh csvn-cstq năm 1978-79 ở Cao Bằng
    - bài học thứ 2: TC đánh csvn tại MB VN năm 1984
    - bài học thứ 3 năm 1986 tại núi Lão Sơn
    - bài học thứ 4 năm 1988 tại đảo Gạt Ma của vùng Trường Sa mà lính hải quân csvn vì vâng lệnh đảng csvn phải đứng yên vẫy lá cờ máu với chủ Chệt như chó vẫy đuôi mừng chủ nhưng vẫn bị chủ Chệt thịt và chết thảm. Tội cho những anh lính hải quân csvn nầy bị mang danh chết hèn, chết nhục, vì chưa được phép bắn trả lại địch xâm lăng biển đảo VN, dù một viên đạn phản công, để bảo vệ hải đảo lãnh thổ lãnh hải của quê hương nhưng lại bị TC giết để họ trở thành chết nhục vì chỉ biết vẩy đuôi mừng chủ chưa chiến đấu chống quân thù mà đã bị giết như bắn bia.

    China Vs Vietnam naval battle (Video lính hải quạn csvn bị quân Trung Cộng giết như giết chó như tập bắn bia tại Trường Sa)
    http://www.youtube.com/watch?v=YFxLeNVLRoM

    Và còn rất nhiều bài học “tình đồng chí thấm thiết” chớ không phải “tình giả nhân giả nghĩa” như Mỹ với VNCH nhá như bài học :
    - đảng csvn dâng thác Bản Giốc,
    - dời cột mốc biên giới,
    - xây dựng nghĩa trang thờ lính Chệt xâm lăng giết dân MB VN như dự lễ dâng hương Liệt sĩ Trung cộng ở VN tại nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng trước đây từng là của Việt Nam, là nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt với Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1978-1988.
    http://i38.photobucket.com/albums/e113/diendantudodanchu/lich_su/c5ee8c48.jpg
    http://i38.photobucket.com/albums/e113/diendantudodanchu/lich_su/4159ef9f.jpg
    http://i38.photobucket.com/albums/e113/diendantudodanchu/lich_su/84e94bb7.jpg
    http://i38.photobucket.com/albums/e113/diendantudodanchu/lich_su/e1efaacc.jpg

    - dâng Vịnh Bắc Việt
    - dâng Biển Đông và còn nhiều bài học dâng dài dài như việc gái Hà Nội gái MB vượt biên làm điếm cho TC.

    Đấy tình đồng chí thấm thiết của đảng csvn với cstq đấy nhá!

   • Doctin says:

    Bác Hoà viết quá đúng.

    Từ trước đến nay, bọn Việt cộng khi chúng chửi ai thì đúng là chúng chửi chính chúng.

   • Người Sơn Tây - says:

    Trời bất dung gian ! – Chính vì vậy , những kẻ gian xảo và ác độc như anh em nhà Diệm cùng lũ lâu la , đã phải chết thảm và tan tác . Luật quả báo là như thế !

    Phải chăng thực tế 25 năm chết yểu , với thăng trầm toàn máu , xác chết …vì những đảo điên của VNCH , như thế chưa đủ cảnh tỉnh cho mấy kẻ ăn theo độc tài Diệm Nhu sao , để mà còn hóng hớt mãi ???

   • Hòa says:

    Thì đúng rồi! trời bất dung gian nên dân csvn hôm nay giá trị sinh mạng thua con chó, kể cả cán bộ đảng csvn cũng bị bọn TC bắt nạt giết đánh dã man. Cứ nhìn xem lịch sử hôm nay bất cứ thằng Tầu nào đến VN cũng trâng tráo bắt nạt được dân csvn cho dù nó là một tên công nhân Tầu. Cho nên dân csvn hôm nay thà sống nhục nhã để được làm ôsin, đĩ điếm, lao nô cho ngoại bang Đài, Mã, Sing, Nam Hàn … hay các nước Trung Đông, hoặc được ở tù nước Anh vì trồng cỏ … cũng cảm thấy vẻ vang dòng họ, nên họ nhất quyết chọn ra đi hơn là làm nhân dân của đảng csvn mà giá trị sinh mạng thua cả con chó.
    Về phần NVTN thì khỏi nói, công dân hạng nhất của VNCH nay là công dân hạng bèo của Mẻo, Úc, Anh, Pháp, Gia Nã Đại …cũng tư cách gắp trăm lần hơn bọn csvn và không phải mặc cảm là cộng nô ôsin cho ngoại bang cưỡi. Chẳng phải bọn csvn hôm nay cảm thấy nhục nhã khi bị gọi với tên cộng sản hay sao?
    Vì NVTN csvn tự hào có giá trị cao, danh giá cao, văn hóa cao vì đã không ngu đần đẩy đùng dân làm cộng nô cho ngoại bang Nga Tầu cưỡi nên họ được dân thế giới đánh giá cao hơn hẳn giá trị của dân csvn, cho nên hóng hớt khoe mẻ vì tự tin là điều dĩ nhiên thôi. Chưa kể đôi mắt của kẻ ngu thì bị mù vì sống trong Thiên Đàng Mù csvn, cũng là trời bất dung gian đấy mà thôi!

 9. tudo says:

  Ngày xưa CIA xâm nhập vào cơ cấu quốc gia VNCH, ngày nay Tình báo Hoa Nam ở ngay bên trong Bộ Chính trị VC. Đất nước đến ngày tận vong!!

  • DâM Tiên says:

   ông TuDo ơi: Hoa Nam ghê quá ru mà ?

   Thế thì thằng Mọi Da đỏ chắc nó ngu?

   Mọi Da đỏ nó ở trong nhà mình, nó lù lù
   ở ngoài hiên nhà mình… đặng chi zậy ?

   • Nghịch Lý Thường says:

    Hễ đụng đến Bộ Chính trị VC là con chó giữ nhà nó sủa vang lên!
    Mọi Da đỏ nó ở trong nhà mình, nó lù lù ở ngoài hiên nhà mình… đặng chi zậy ?
    Để nó giữ nhà như DâM Tiên canh gác cho Bộ Chính trị VC zậy!

Phản hồi