2 Phản hồi cho “Giải mã nụ cười MONEY LISA”

  1. quandannambo says:

    ô la la
    dủng ba trợn
    đây mà

  2. Siêu Máy Tính says:

    …bíp…bíp…bíp…tò. tí. te…tò. tí. te…không giải mã nổi.

Phản hồi