1 Phản hồi cho “Đảng tha tội chết vì thịt 3X dai như cao su”

  1. says:

    Sửa cái tiêu đề tí… cho vui:
    “Đảng tha tội chết vì thịt 3X dai như… bao cao su”

Phản hồi