|

Quân đội là của ai?

Quan doi VietNam thu quan phuc moi

Một bản tin trên Nhật báo Người Việt cho biết ngày 3 tháng 10, 2012 một bài trên tờ Quân Ðội Nhân Dân ở Hà Nội nhìn nhận “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau. Một bộ phận không nhỏ những đảng viên rất thiếu ý thức khi học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết của đảng.”

Quân Ðội Nhân Dân là cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản nhắm vào những người cầm súng. Khi nói đến “bộ phận không nhỏ những đảng viên thiếu ý thức,” chắc tờ báo này nhắm vào đối tượng chính của họ là các đảng viên ở trong quân đội. Lời cảnh cáo trên cho thấy mối lo chung của nhóm cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ lo không thể tiếp tục coi tất cả các người cầm súng còn nhắm mắt làm tay sai cho các lãnh tụ đảng mãi mãi. Quyền hành của đảng Cộng Sản hiện đang được đám công an vũ trang bảo vệ. Nhưng nếu quân đội có thái độ trung lập, hay đứng về phía nhân dân, thì quyền hành đó sẽ tiêu tan.

Vì vậy, đảng Cộng Sản phải “động viên” lòng trung thành của quân đội bằng mọi cách. Ngày 23 tháng 12, 2012 cũng trên tờ Quân Ðội Nhân Dân phải đăng một bài khác nói rõ hơn, với tựa đề: “Không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội,” ký tên Nguyễn Tiến Bình, một trung tướng, giám đốc Học Viện Quân Y. Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội, Nguyễn Tiến Bình hô hào: “Quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, phải bảo vệ các lợi ích của đảng!” Lời hô hào này lại càng cho thấy các lãnh tụ Ba Ðình đang lo lắng thật sự. Người Việt Nam nào bây giờ cũng biết đám cầm đầu đảng Cộng Sản, từ cao nhất đến cấp huyện, cấp xã, chỉ là một nhóm người vừa ngu dốt, bất lực vừa tham lam, bày ra mọi thủ đoạn bòn rút. Chính bọn người này gây ra tình trạng kinh tế yếu kém, giáo dục sa sút, đạo đức suy đồi, trong mấy chục năm qua.

Không một người nào có lương tâm lại chịu đóng vai làm tay sai đi “bảo vệ lợi ích” cho bọn quan chức “cướp ngày” này.

Trong một quốc gia tiến bộ, quân đội không bao giờ phải đóng vai tay sai của bất cứ một đảng chính trị nào cả. Ở các nước chưa tạo được tập quán dân chủ, có những lúc quân đội đảo chính để lật đổ một chính quyền không được lòng dân. Nhưng cuối cùng, các quân nhân cũng trao trả quyền hành cho các người lãnh đạo được dân bỏ phiếu bầu lên. Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, vân vân, đã sống qua những thời kỳ quân đội nắm quyền. Nhưng cuối cùng quân đội cũng “rút về doanh trại,” để người dân quyết định chọn người lãnh đạo theo thể thức dân chủ. Gần đây nhất, năm 2006 các tướng lãnh Thái Lan đã đảo chánh lật đổ ông Thaksin, một vị thủ tướng bị tố cáo tham nhũng, lạm quyền. Nhưng chỉ trong một năm sau, người dân Thái Lan lại được cầm lá phiếu quyết định ai là người lãnh đạo quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2011, đảng Pheu Thai lại thắng và cô em gái của ông Thaksin đã lên làm thủ tướng; mặc dù chính ông ta không dám về nước vì bản án về tội lạm quyền vẫn chưa được xóa bỏ.

Những nhóm quân nhân cầm quyền lâu nhất, sau cùng cũng phải rút về doanh trại, khi người dân ý thức được quyền tự do quyết định vận nước của họ. Tướng Suharto nắm quyền tại Indonesia hơn 30 năm, sau cùng bị dân nổi lên lật đổ. Hơn 10 sau đó nước Indonesia sống trong chế độ dân chủ tự do. Các tướng lãnh ở Miến Ðiện ý thức được sự bất lực của họ trước cảnh kinh tế suy sụp và lo sợ áp lực của Trung Quốc đè nặng, đang quay đầu về với dân, bước lên con đường dân chủ hóa. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang lo ngại vì tin tức về tiến trình dân chủ hóa tại Miến Ðiện có thể khiến nhiều người trong quân đội cũng tự hỏi tại sao nước Việt Nam lại chịu thua người ta, toàn dân phải tiếp tục sống dưới một chế độ độc tài bất lực và thối nát! Trước đây, một quân nhân đã được đảng Cộng Sản đưa lên cầm quyền ở Ba Lan là Tướng Wojciech Jaruzelski, chính ông đã góp công dân chủ hóa đất nước khi mời một người thuộc Công Ðoàn Ðoàn Kết lập chính phủ.

Nỗi lo sợ của đảng Cộng Sản Việt Nam thúc đẩy tờ báo tuyên truyền nhắm vào quân đội phải lớn tiếng báo động: Không thể chấp nhận “quốc gia hóa quân đội!” Mục đích là bắt quân đội tiếp tục ngoan ngoãn làm tay sai cho nhóm người cầm đầu đảng.

Nhưng ngay ở trong nước đã có nhiều người chế nhạo những luận điệu hàm hồ của bài báo trên. Ngày 26 tháng 12, 2012 đã xuất hiện một bài trên Facebook Doan Phung Viet phê phán những lý luận và bằng chứng sai lầm của tác giả. Một sai lầm nặng nhất là khi Nguyễn Tiến Bình dẫn chứng các sắc lệnh do Hồ Chí Minh ký từ năm 1946: Sắc lệnh số 71/SL, Sắc lệnh số 47/SL, Sắc lệnh số 60/SL.

Doan Phung Viet viết: “Tôi chỉ mới tra cứu sơ sơ đã thấy, ba sắc lệnh trưng dẫn, & cả ba không có điều, khoản nào đề cập đến chuyện ‘quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và phải bảo vệ lợi ích của đảng!’” Nói rõ hơn: Sắc lệnh số 71/SL ngày 22 tháng 3 năm 1946, quy định chi tiết về biên chế và cấp số của Ðại đoàn Quân đội Quốc gia Việt Nam. Sắc lệnh số 47/SL ngày 1 tháng 5 năm 1947, qui định về việc tổ chức bộ tổng chỉ huy. Sắc lệnh số 60/SL ngày 6 tháng 5 năm 1946, đổi tên ủy ban kháng chiến toàn quốc thành Quân sự Ủy viên hội.

Ai cũng thấy: Tên gọi đầu tiên của quân đội là “Quân đội Quốc gia” chứ không phải là “Quân đội của đảng Cộng Sản!”

Các sắc lệnh trên, Hồ Chí Minh ký khi vẫn còn đeo mặt nạ “quốc gia,” trong thời gian đảng Cộng Sản đã được Hồ chính thức tuyên bố “giải tán” để đóng trò yêu nước! Tất nhiên, trước khi được Trung Cộng viện trợ để tái lập đảng dưới tên đảng Lao Ðộng, Hồ không dám nói quân đội chỉ là tay sai của một đảng!

Nguyễn Tiến Bình còn viết khen ngợi Hồ Chí Minh là biết “mềm dẻo về sách lược” khi nói một đằng, làm một nẻo. Doan Phung Viet nhận xét: “Khen như thế còn độc địa, nham hiểm hơn là chửi đó! Cứ như bác viết thì chẳng lẽ đảng ta và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dùng Hiến pháp để bịp mọi người sao?”

Trong hai thế hệ, từ 1945 đến 1990, bao nhiêu thanh niên Việt Nam bị bịp hy sinh xương máu cho tập đoàn tham nhũng lên ngôi, để đất nước tới nỗi này!

Ðó là điều mà nhiều người trong quân đội tự đặt ra. Và họ thì thầm hỏi lẫn nhau: Không lẽ đến bây giờ lại để cho bọn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, bịp bợm tiếp hay sao? Những người biết đặt câu hỏi đó được báo Quân Ðội Nhân Dân mô tả: “Suy thoái về tư tưởng chính trị diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong từng nơi, từng lúc, với mức độ khác nhau…” Những lời hô hào “Không chấp nhận quốc gia hóa quân đội! Quân đội phải bảo vệ các lợi ích của đảng!” là những lời hoảng hốt kêu cứu.

Ðúng là những lời kêu cứu. Bởi vì Nguyễn Tiến Bình lo sợ quân đội chỉ biết đến quốc gia, không biết đến đảng sẽ “làm cho đảng không nắm được quân đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền!” Bình đã đưa tấm gương sụp đổ của đảng Cộng Sản Liên Xô ra đe dọa. Khi chế độ Cộng Sản Liên Xô sụp đổ, “lúc đó quân đội Liên Xô còn 3.9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược…” Chỉ vì đảng không kiểm soát được quân đội nên Liên Xô tan rã.

Nguyễn Tiến Bình đã quên, là vào năm 1991 không phải chỉ có quân đội Nga lọt ra ngoài tầm tay của đảng Cộng Sản. Ngay cả tổ chức KGB khổng lồ toàn mật vụ và công an cũng biết chán chế độ rồi. Họ thấy dù họ được hưởng đủ thứ đặc quyền đặc lợi, nhưng cứ tiếp tục sống trong một chế độ bất lực và tham nhũng thì con cháu họ sẽ không có tương lai! Chính các sĩ quan KGB đã từ chối không đưa tay ra cứu những người đảo chính bảo vệ chế độ Cộng Sản, cho nên cuộc cách mạng ở Nga mới thành công.

Bài báo của Nguyễn Tiến Bình chứng tỏ đảng Cộng Sản Việt Nam đang lo sợ là quân đội sẽ thức dậy. Không ai có thể cúi đầu làm tay sai mãi mãi. Ðầu năm 2012 có mấy quân nhân trong huyện đội Tiên Lãng đã được đưa tới tham dự vụ cướp đất ở khu đầm cá do anh em ông Ðoàn Văn Vươn khai phá. Ngay sau đó, một số tướng lãnh cảm thấy cả tập thể quân đội phải chịu nỗi nhục đi cướp đất của dân, đã lên tiếng phản kháng.

Quân đội còn cảm thấy nhục nhã hơn nữa, trước cảnh đảng Cộng Sản Việt Nam nhu nhược chịu khuất phục và bám lấy Trung Cộng. Khi các ngư dân Việt Nam bị bắn, giết, bắt cóc; khi các con tàu Việt Nam bị cắt dây cáp, người dân đều hỏi: “Thế quân đội mình đang ở đâu?”

Hàng triệu quân nhân nhìn nhau không biết trả lời sao! Dân Việt Nam còn tiếp tục biểu tình chống Trung Cộng, sẽ tới ngày lực lượng công an cũng không đủ để đàn áp. Nếu tập thể quân đội ý thức được rằng họ không phải là tay sai của một nhóm người nào, mà chỉ có bổn phận bảo vệ lợi ích của toàn dân, thì họ sẽ không bao giờ quay họng súng bắn dân để “bảo vệ các lợi ích của đảng” như lời kêu gọi của Nguyễn Tiến Bình.

Các chế độ độc tài chuyên chế chắc chắn sẽ sụp đổ, dù cộng sản hay không cộng sản. Loài người đang cùng nhau tiến trên con đường tự do dân chủ, không có đường nào khác. Trong mọi quốc gia văn minh, quân đội là của nhân dân, của đất nước. Những người quân nhân tự trọng không bao giờ cúi đầu làm tay sai cho một đảng phái nào cả! Dân Việt Nam không ngu đến nỗi không biết điều đó. Dân Việt Nam không hèn đến nỗi cứ cúi đầu chịu nhục mãi.

© Ngô Nhân Dụng

Nguồn: Người Việt

 

13 Phản hồi cho “Quân đội là của ai?”

 1. Trung Kiên says:

  Quân đội là là lực lượng bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân chứ không là của riêng đảng phái, phe nhóm nào! Vì thế QĐ phải được đặt dưới sự chỉ đạo của nhà nước, của chính phủ!

  Trung tướng giám đốc Học Viện Quân Y (Nguyễn Tiến Bình) có “bất bình thường” không, khi tuyên bố…“Không thể chấp nhận quan điểm quốc gia hóa quân đội???

  Ăn nói như thế là ngạo mạn, coi thường nhân dân và phản bội TỔ QUỐC!

  Không một đảng phái, phe nhóm nào có thể tự cho mình quan trọng hơn TỔ QUỐC được! Đảng csvn cũng chỉ là một thành phần của dân tộc, cũng như bao nhiêu đảng phái, thành phần dân tộc khác, do vậy không thể loạn ngôn rằng:

  “Quân đội phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, phải bảo vệ các lợi ích của đảng!”

  Đảng phái, chế độ chỉ là nhất thời. Quốc gia, dân tộc mới là trường tồn, Nguyễn Tiến Bình cần phải động não để hiểu điều này!

  Những kẻ “còn đảng còn mình” chỉ là thứ người óc bã đậu, thiểu não, không có TÂM với đất nước!

 2. Trúc Bạch says:

  Quân đội trong một nước nào thì nhất định phải là quân đội của Quốc Gia đó và phải đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT ! làm tín niệm .

  Chỉ có các đảng cướp, bọn Sơn Tặc hay Thảo Khấu mới có quân đội riêng để bảo vệ và phục vụ lợi ích cho đảng mình

  Quân đội của đảng CS không tự nhận là quân đội của Quốc Gia, tức là tự khẳng định chúng là đám Sơn Tặc, quân Thảo Khấu, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đảng, Trung thành với đảng và chỉ chiến đấu vì quyền lợi của đảng cướp mà thôi .

  Khẩu hiệu “Trung với đảng” và “Chỉ biết còn đảng còn mình” chính là tín niệm của quân giặc cướp .

  Thế cho nên người miền Nam trước 75 mới gọi CỘNG QUÂN tức quân CS để phân biệt với QUÂN ĐỘI QUỐC GIA tức là quân của chính phủ VNCH .

 3. Austin Pham says:

  Năm mới rồi, em không biết đóng góp gì cho diễn đàn. Dòm qua dòm lại em thấy toàn là ngòi nổ của các anh Karel Phùng, Người Tụ Do trong cái hộp…nên em quyết định châm thêm vài vụ nổ nữa để mấy ảnh đái…tại chỗ. Má ơi! “Nhân Dân” dạo này chơi tới thuốc nổ rồi thì Bác mà còn sống cũng rụng…nông. Năm 2013 sao em thấy đảng thiệt là có tương lai. Hôm nào rảnh em sẽ cho các anh em trong bộ chính trị mỗi người một nải chuối gọi là tấm lòng của người Việt kiều “nhân dân” hỏi thăm sức khoẻ mấy ảnh.
  Ai giận em ráng chịu chứ thiệt tình các đồng chí sớm hay muộn cũng sẽ ôm nải chuối dằn bụng là cái chắc. Họp hành ở đâu cũng vậy, họp với Bác cho gần nhà.
  http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/12/tieng-no-vang-troi-lam-do-vat-trong-nha-rung-chuyen/
  http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/06/ba-toi-danh-cho-ke-gay-no-xe-may-hai-chet-chi-dau/

 4. kbc3505 says:

  Đảng và nhà nước tuy hai mà thực chất là một; khi nói đảng ta phải hiểu nó bao gồm cả nhà nước, và khi nói tới nhà nước nó cũng đồng nghĩa với đảng.

  “Quân đội nhân dân” chỉ là câu nói mị dân vì thực chất nhiệm vụ là bảo vệ đảng và nhà nước cộng sản, nó chẳng khác gì câu “công an nhân dân”. Từ ngày thành lập, ai cũng thấy quân đội chống Pháp, chống người Việt quốc gia, chống Mỹ, chống “Ngụy”, chống tất cả những ai không cùng ý thức hệ, làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước; nhưng kỳ thực là không chống các nước đồng chí cùng ý thức hệ, và chỉ bảo vệ đảng và nhà nước cộng sản, bảo vệ tình đồng chí anh em. Hô hào người dân đoàn kết bảo vệ đất nước, bảo vệ đảng, nhưng Miền Bắc không bị Mỹ “Ngụy” xâm lăng; nhà nước không bảo vệ dân mà ngược lại, đem sinh mạng người dân Việt Nam làm vật thí để bành trướng chủ nghĩa cộng sản cho hai đàn anh Tàu cộng và Liên Xô. Người dân bị tuyên truyền tin vào đảng và nhà nước, bị nắm cái bao tử nên ít chống đối, một số trí thức chống đối đòi tự do cởi mở thì bị thủ tiêu hay đi cải tạo. Ai bảo công an nhân dân bảo vệ người dân, và quân đội nhân dân bảo vệ đất nước?

  Ngày nay vì đồng tiền, vì quyền lợi cá nhân cũng như phe nhóm, cả hai công an nhân nhân cũng như quân đội nhân dân càng lộ rõ là tay sai, là công cụ của đảng; bảo vệ đảng và nhà nước cộng sản, bảo vệ ý thức hệ cộng sản, và bảo vệ tài sản cũng như sinh mạng quan thầy Tàu cộng thay vì người dân và đất nước Việt Nam.

  Ngày nào thì quân đội mới thật sự là quân đội, và công an mới thật sự là công an? Hãy làm đúng nghiệm vụ và trách nhiệm của một quân đội nhân dân, dứt bỏ mọi quyền lợi phe nhóm chỉ bảo vệ đất nước chống ngoại xâm. Và công an nhân dân cũng vậy.

  kbc

 5. Karel Phùng says:

  Lẽ đương nhiên quân đội ở Việt nam bây giờ không phải là của ba que rồi.

  • noileo says:

   Đúng vậy, vì thế, cũng rất “lẽ đương nhiên”, Karel Phùng và những con tương cận không có cách gì, không thể vu cáo cho ai, không thể vu cáo cho quân lực Việt nam Cộng Hòa cái tội của quân đội cộng sản, của “quân đội ở Việt nam bây giờ”, của bọn tướng lãnh cộng sản, sĩ quan cộng sản, hạ sĩ quan cộng sản, binh sĩ cộng sản, chỉ biết thề hứa “trung với đảng” để đuọc chia phần “quân đội làm kinh tế” béo bở, chỉ biết hàng tháng lãnh lương phạn từ quốc khố Việt nam, từ tiền thuế của nhân dân đóng góp, nhưng lại chỉ biết trung thành với bọn cộng sản vong bản ngoại lai tay sai Tàu cộng, im lặng trước sự xâm lấn của tàu cộng đối với lãnh thổ, biển đảo VN, im lặng trước các hành động tội ác của hải quân Tàu cộng, chủ nô của hải quan Việt cộng, cướp bóc giết hại ngư dân VN !

   • Karel Phùng says:

    Việc gì phải vu cáo cho quân đội của VNCH. Nó sờ sờ ra đó, họa chăng có các chú ba que mới bịt mắt, bịt tai lại để mà hét. Đấu tranh kiểu con đà điểu hay con gì đó, rúc đầu cắm xuống cát rồi, có còn biết gì nữa đâu.

    Thôi, cứ tiếp tục sự nghiệp đi. Bao giờ chuẩn bị lên danh sách ăn chuối cả nải, hoặc trèo lên nóc tủ ngắm mông gà khỏa thân thì báo cho nhau một tiếng nhé, ba que nhé.

  • Tuần Triệt says:

   …Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa là Một. Cho Dù Sông Có Thể Cạn, Núi Có Thể Mòn như Chân Lý nầy Không Bao Giờ Thay Đổi….( Hồ Tặc )

 6. Minh Dao says:

  Quân đôi một nước thuộc về của ai và phục vụ cho ai? Trước năm 1975 và sau năm 1975, khi tôi đang còn dạy các học sinh trung học, một học sinh đã hỏi tôi câu hỏi trên. Tôi trả lời em học sinh đó như sau: Trừ những kẻ mất trí khôn và không được giáo dục về công dân giáo dục một cách cơ bản khi bắt đầu lên học cấp trung học đệ nhất cấp mới nhận định rằng quân đội một quốc gia là sản phản của một đảng phái và phục vụ cho quyền lợi đảng phái đó, mà coi nhẹ nghĩa vụ chính của mình là bảo vệ đất nước khi đất nước đứng trước nguy cơ ngoại bang xâm lược để đặt ách thống trị lên toàn dân, hay biến đất nước thành một chư hầu thuộc địa. Tôi cũng nhấn mạnh thêm cho em học sinh ấy hiểu, ngoài nhiệm vụ bảo vệ giang sơn tổ quốc, quân đội còn có một nhiệm vụ trọng đại thứ hai là bảo vệ tính mạng tài sản của toàn dân, khi bị ngoại bang hay chính quyền TAY SAI do ngoại bang dựng nên để đàn áp nhân dân. Tại sao tôi trả lời em học sinh như thế? Tôi giải thích cho em học sinh ấy biết rằng quân đội được toàn dân đóng thuế trả lương cho quân đội, chứ không phải là các đảng viên BỎ TIỀN TÚI RA để trả lương cho quân đội. Cho nên bất cứ một ai chủ trương rằng quân đội phải phục vụ cho ĐẢNG và ĐẶT DƯỚI QƯYỀN SAI KHIẾN của đảng là người đó thuộc tổ chức một đảng cướp muốn sử dụng quân đội để phục vụ cho LÒNG THAM DỤC BÂT CHÍNH của đảng mình, và dĩ nhiên trong trường hợp nầy là chống lại quyền lợi tối thượng của quốc gia, đồng thời có thể phục vụ cho tham vọng đế quốc của ngoại bang. Câu trả lời của tôi cho em học sinh trung học cánh đây trên 40 năm củng có thể làm câu trả lời cho hai ông tướn,g, tá NGYỄN TIẾN BÌNH và TRẦN ĐĂNG THANH trong học viện chính trị bộ quốc phòng nắm dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN. Cũng có thể xem hai nhân vật THANH và BÌNH trong quân đội do đảng CSVN lãnh đạo là HAI CON NGỰA THÀNH TROIE ở VN thế kỷ 21. Thanh niên VN và toàn dân VN phải ý thức sứ mệnh bảo vệ giang sơn tổ quốc VN trước những âm mưu của những Con Ngựa Thành Troie hiện nay. Có những thanh thiếu niên VN ở trong nước hiện nay không hiểu ĐIỂN TÍCH về Con ngựa Thành Troie ( CNTTR) ám chỉ cái gì? Tôi xin giải thích ngắn gọn CNTTR có nghĩa là những kẻ Làm TaY SAI bán nước cho Trung Cọng đang nằm trong hàng ngũ “Quân Đội Nhân Dân” thuộc CHXHCNVN hiện nay.

  • Karel Phùng says:

   Sặc mùi ba que! Theo đám bán nước giờ quay sang cũng bảo rằng người khác bán nước. Dân Việt nam mà “yêu nước” như ba que thì mất trên bản đồ lâu rồi!

 7. nguenha says:

  Ở VN bây giờ bạo-lực thay cho Lẻ-phải. Câu nói của một nhà tư-tưởng:”Khi kẻ sát-nhân trở thành Lảnh-đạo thì thân phận con người chỉ là đồ xa-xỉ”.Thật quá chính xác!. Lịch sử của các nước văn-minh,chưa có lảnh-đạo nào mà bàn tay”vấy máu’ như lảnh-đạo của các nước CS>Vì thế ,quân đội trở thành phương tiện của bạo-lực để thực hiện ý-đồ mà chế-độ độc-tài muốn. Thành -quả (chiến thắng) mà Quân-đội có được cũng chỉ bằng “gươm-đao’”, mà không mang tính Nhân-bản và Trí-tuệ!!” Chiến thắng” 1975 là một điển hình!” Chính quyền là mủi-súng “câu nói của Mao-trạch-Đông (,người thầy của HCM),đả cho chúng ta hiểu được, mà không sợ sai-lầm: Cái QDND của VC chẳng qua chỉ là Lực-lượng “bào-kê” chính sách của Đảng và Nhà nước.Nếu không có lực-lượng bảo kê đó,liệu lời nói của Lảnh-đạo CS có còn hiệu-lực không???

 8. Trung Ngôn says:

  Quân đội nhân rân ? Diemdan viết không sai, chúng nó đang bỏ tay túi quần sờ giấy bạc và mĩm cười khoái trá nhìn dân bị bán làm nô lệ và vào nhà chứa . . bọn này đã thoái hóa và đáng phỉ nhổ vào mặt, thay vì bảo vệ dân chúng nó bảo vệ đảng ( cướp) thật là xấu hổ,
  Còn tệ hơn là xấu hổ không biết dùng từ gì chúng nó sợ quân giặc Trung quốc các ông ạ, đọc bài của thằng Tạ Đái Nguyễn Đăng Thanh nên chúng ta không biết chúng nó đang bán nước cho Trung quốc các cụ ạ , buổi nói chuyện đã được tổ chức tại đâu và lúc nào. Chúng ta chỉ biết khi bài nói chuyện này được phổ biến trên website anhbasam ngày 19.12.2012 dựa trên một cuốn băng ghi âm. Đây là lối tránh né, không muốn cho Trung Quốc và Mỹ nói rằng đây là tiếng nói của chính thức của Đảng CSVN.
  Đại Tá Thanh được giới thiệu là một nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng. Ông đã đi thuyết trình nhiều nơi về vấn đề Trung Quốc và Biển Đông.
  Bài nói chuyện khá dài, khoảng 21 trang đánh máy, nên việc tóm lược lại những ý chính trong vài trang không phải là chuyện dễ dàng.
  Trước hết ông cho cử tọa xem video nói về tình hình thế giới, sau đó trình bày về tình hình Biển Đông và “vấn đề về các thế lực thù địch mà đang chống phá chúng ta trong tình hình hiện nay.”
  Về tình hình thế giới, ông nói về nước Mỹ, nước Nga, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Hồi giáo Iran và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Diễn giả có những nhận xét rất là ngộ nghĩnh, đặc biệt về “anh bạn là sơn thủy thì tương liên, lý tưởng thì tương thông, văn hóa thì tương đồng, vận mệnh thì tương quan.” Hôm nay chúng tôi chỉ nói đến nhận xét của ông đối với Anh Hai Chống Cộng và Anh Hai Nhân Quyền của người Việt chống cộng.
  1.- Nhận định về nước Mỹ.
  Diễn giả nói “theo tin báo là đến năm 2030, 2040, 2050 thì chưa có một cường quốc nào vượt qua nước Mỹ”.
  “Mỹ vẫn là đầu tầu số 1 thế giới về kinh tế, tổng thu nhập GDP của nước Mỹ là một năm 14.700 tỷ đô la, gấp chúng ta khoảng 150 lần. Thứ hai về sức mạnh quốc phòng của Mỹ thì hiện nay một năm nước Mỹ, tính đến năm 2011 nước Mỹ chi mỗi năm khoảng 680 tỷ đô la đến 700 tỷ đô la cho quốc phòng. Và hiện nay nước Mỹ vẫn đang thực hiện chiến lược quốc phòng tiến công chặn trước, đánh đòn phủ đầu…
  “Nước Mỹ hiện nay có hơn 80 căn cứ quân sự ở nước ngoài và ngay khu vực Đông Bắc Á, báo cáo các đồng chí riêng Đông Bắc Á là nước Mỹ đang đóng quân đồn trú tại Nhật Bản là 70.000 quân, Hàn Quốc là 28.000 quân. Và các nước này, Nhật Bản và Hàn Quốc phải nuôi toàn bộ từ A tới Z cho nước Mỹ để bảo vệ an ninh cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Nước Mỹ đang có hai liên minh quân sự ở Đông Nam Á là liên minh quân sự Mỹ – Philippines, liên minh quân sự Mỹ – Thái Lan v.v…”
  2.- Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam.
  Về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, diễn giả nhận xét tổng quát:
  “Thực ra mà nói, Mỹ đang thực hiện chiến lược hai mặt. Một mặt đang dùng Việt Nam như một lực lượng tiên phong để chặn Trung Quốc. Mặt thứ hai đang tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đoàn kết lâu đời của Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà người hưởng lợi sẽ là nước Mỹ…”
  “Thứ hai, với Mỹ. Xin thưa với các đồng chí trong giáo dục đặc biệt là phòng sinh viên và đoàn thanh niên các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.
  “Tôi xin thưa với các đồng chí biết, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngày nay tôi xin nói rõ luôn, tôi nói câu này, tôi định tí nữa nói nhưng mà tôi xin nói luôn, báo cáo với các đồng chí các chuyên gia quân sự, và các chuyên gia kinh tế của họ đang nói với chúng ta, xin thưa với các đồng chí đối với giáo dục đào tạo của chúng ta, họ nói một câu như thế này các đồng chí suy nghĩ: Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây. Và họ khẳng định hợp tác giáo dục là con đường ngắn nhất để cải thiện hình ảnh con người Mỹ trong con mắt người Việt Nam ở thế hệ tương lai. Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con mắt thế hệ trẻ người Việt Nam. Cho nên một trong 9 mũi tiến công là người Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của chúng ta. Đấy, tôi phải nói rõ là như vậy. Như vậy, với Trung Quốc, với Mỹ.”
  Những đoạn nhận xét về Mỹ như nói trên đã làm Đài Á Châu Tự Do (RFA) phẩn nộ. Đài này đã viết hai bài khá cay cú để phản bác lại. Bài thứ nhất phổ biến ngày 19.12.2012, đặt câu hỏi: “Căm thù Mỹ, mang ơn Trung Quốc có phải là chính sách?” Bài thứ hai dưới đầu đề “ĐT Trần Đăng Thanh vô tình tiết lộ bí mật quốc gia” phổ biến ngày 23.12.2012. Trong bài này Mạc Lâm đã phỏng vấn nhà ngoại giao David Brown “để biết thêm quan điểm của một người làm công tác ngoại giao trước những khẳng định của ông Thanh đối với chính phủ Mỹ.”
  Người Việt chống cộng ở hải ngoại thường bảo nhau rằng Đảng CSVN đang ở vào thế tấn thoái lượng nan: “Theo Trung Quốc thì mất nước, theo Mỹ thì mất Đảng.” Chọn thế nào cũng kẹt.
  Nhưng qua bài nói chuyện trên, chúng tôi nhận thấy Đảng CSVN đã có quyết định dứt khoát rồi. Hoàng Sa và Trường Sa kể như đã mất, nên Đảng CSVN sẽ không nghe lời Mỹ xúi “thực thi dân chủ và nhân quyền” để mất luôn Đảng. Giữa Mỹ và Trung Quốc, Đảng CSVN quyết định tiếp tục theo Trung Quốc.
  Những “anh hùng” QĐND phục viên còn sống vẫn trơ mắt ếch nhìn bọn đàn em múa gậy vườn hoang.
  Thôi rồi cơ đồ ngàn năm của tổ tiên !

 9. diemdan says:

  quân đội VN bây giờ 0 cầm AK nữa ,mà cầm ĐÔLA .! [ xem : ngân hàng quân đội (MB), bảo hiểm QĐ,viễn thông QĐ (Viettel),xăng dầu QĐ (MP),địa ốc,nhà hàng,doanh nghiệp...]

Leave a Reply to nguenha