|

17

Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thăm viếng Nghĩa trang QĐ VNCH
2
3
4
6
7
10
12
13
14
15
17
18
19
20

1 Phản hồi cho “17”

  1. Người Buôn Mộng says:

    Pho tượng ‘Tiếc Thương’, trước khi bị VC giật sập,
    đã được dựng lên ở chỗ nào, có gần nói được chụp hình trong bài này không?

Phản hồi