WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

Những ngày hôm nay Nhà nước, Đảng csvn đang tiến hành kỷ niệm 35 năm ngày kết thúc chiến tranh Nam Bắc, ngày đất nước nối liền lại một dải. 35 năm thời gian quá dài, gần hai lần thời gian Nam Bắc phân chia (1954-1975); gấp hơn hai lần thời gian so với thời gian cuộc chiến (1960-1975). Hôm nay, sau 35 năm, trên diễn đàn thông tin, báo chí Việt Nam lề phải có những tiếng nói công khai nhưng chưa rộng khắp đang nói nhiều đến vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc như Hiệp định Paris (27/1/1973) mà 4 bên tham chiến đã ký kết và vội xóa bỏ. 35 năm thời gian không phải là ngắn để cho những con người một thời làm chiến tranh, những con người là công cụ trong cuộc chiến, nhân dân hai miền sống trong  khói lửa chiến tranh lại thêm một lần nhìn lại. Nếu đất nước Việt Nam 35 năm qua có xã hội công dân bình đẳng, nhân dân có quyền  tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, có xã hội dân sự, có diễn đàn công luận xã hội không phải là tiếng nói từ một phía thì những vấn đề chưa giải trong lòng dân tộc, đất nước, hằn sâu trong mỗi tâm hồn, cuộc sống người Việt Nam có lẽ đã được hóa giải  từ lâu chứ không phải muộn màng như hôm nay mới đặt ra….

*

Sự “thống nhất” 35 năm qua đã có một thành phần chiếm trọn, buộc cả dân tộc đi theo con đường của thành phần ấy đưa đến sự tụt hậu của đất nước, tàn phá nhân tâm, hận thù dân tộc; mâu thuẫn, phân biệt trong cuộc sống xã hội… đến nay sắc màu vẫn chưa thay đổi… 35 năm đã trôi qua với bao tang thương, mất mát đến bây giờ những thành phần có vai trò trong cuộc chiến, những người nắm quyền lực xã hội mới chịu nhìn nhận lại. Quá chậm nhưng muộn còn hơn không. Nhưng nhìn mà chưa nhận! Vấn đề là nhìn thì phải nhận.  Không có nhìn nhận đúng thì sẽ không có “hóa giải” được và sẽ không có “hòa”, có “hợp”. Trên chiến trường xưa súng AR của Mỹ, AK của Nga, Tàu, Tiệp khắc…đã hướng vào ai? Kẻ ngoại nhân cầm vũ khí ngã xuống trên chiến trường ở 2 Miền đều có.  Bom, đạn, lửa cháy rơi xuống trên đầu nhân dân có phân biệt? Cuộc “đấu tranh bí mật” (*) nay có còn “bí mật”?  Một thành phần đã “bí mật” cài vào trong các thành phần khác là để “đoàn kết dân tộc” hay “phân hóa”, “chia rẽ” dân tộc, tôn giáo, đất nước, nhân dân và nay có còn tiếp tục? Mặt trận dân tộc giải phóng với “Ngọn cờ đã giương cao”, là sách lược của một bên đã thành “người chiến thắng” nhưng với nhân dân, dân tộc nó là công cụ lừa bịp, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân có cả “chủ trương, đường lối”. Nhân dân yêu nước  và đã trả giá bằng xương máu của chính mình đến nay những Trai đàn chẩn tế vẫn còn phân biệt. “Khi chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại, giang sơn thu về một mối, Mặt trận xem nhiệm vụ lịch sử  của mình đã hoàn thành …“ (*) “Tình hình của Liên minh và các tổ chức khác cũng như vậy. ” (*). Thành phần thứ ba, lực lượng đã có sự đóng góp nhất định vào thắng lợi nhân dân ta. Đó là một thực tế” (*)… Nhân dân vì  độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, vì quyền dân sinh, cơm áo, đòi công bằng, dân chủ tự do  chứ không phải đấu tranh để rồi tự hủy cuộc sống của mình trên đất nước của chính mình hoặc đánh đổi cả mạng sống của mình để rời xa đất nước, đi tìm tự do… 35 năm trước đây nhân dân đã  buộc phải chấp nhận là kẻ chiến bại nên phải chấp nhận xã hội chỉ  một đảng, một giai cấp nắm quyền lực và những giai cấp, thành phần khác phải chấp nhận làm kẻ nô lệ mới!

Với “biện chứng của lịch sử” (!), thực tế xã hội hiện nay sau 35 năm đã có nhiều thay đổi – người đi giải phóng nay cũng dần được “giải phóng”. Con người giai cấp nay đã vượt qua giai cấp dần có ý thức về nhân quyền, dân chủ, tự do. Những con người trong xã hội “chủ nghĩa thực dân mới” dù bị “cải tạo” cùng với tầng lớp “tư sản mại bản”, “trí, phú, địa hào” nhưng lại góp phần có tính quyết định “cải tạo” cho thắng lợi của “đổi mới”. “Chiến lợi phẩm” nay đã phân chia đều khắp cho trên, dưới, nhỏ, to của tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, ký sinh trong chế độ mới được nhà nước chuyên chính bảo vệ bảo vệ và từng ngày, từng giờ rời xa dân tộc, đất nước, đi ngược lại quyền lợi Tổ quốc, nhân dân. Cả xã hội đang “tự diễn biến” theo con đường dân chủ, tự do, hòa giải, hòa hợp. Thượng tầng kiến trúc cũng đang “tự diễn biến”; “giai cấp ưu tú, tiên tiến” tự nhân danh có “sứ mệnh lịch sử” cũng đã tự phản bội với chính giai cấp, sứ mệnh  nó nhân danh…

Một bên “chiến thắng“ vẫn bám víu quyền lực không phân chia. Lẽ phải, “chính nghĩa” vẫn thuộc về kẻ chiến thắng(!). Một bên đương nhiên làm chủ nhân ông xã hội và quyền dân chủ của nhân dân chỉ là cái bánh vẽ. Trong xã hội không có sự bình đẳng dân tộc, bình đẳng công dân. “Tự do ngôn luận” là tiếng nói chỉ thuộc về một phía. Tư tưởng xã hội bao trùm, thống trị bởi một tư tưởng chính trị vật dục, cuồng tín. Tự do, dân chủ, nhân quyền theo một kiểu riêng không theo công ước quốc tế đã cam kết của cộng đồng nhân loại. Công cụ bảo vệ đất nước, nhân dân lại trở thành công cụ quản lý, đàn áp nhân dân, chống lại những người yêu nước, lên tiếng bảo vệ, giữ gìn bờ cõi đất nước. Đất nước như thuộc quyền sở hữu riêng  mua bán, trao đổi để giữ yên vị quyền lực, quyền lợi riêng mình… Một thể chế quyền lực tha hóa, vong bản, sa đọa như vậy lại làm chủ nhân ông cả xã hội chìa tay ra “hòa giải, hòa hợp” thì nhân dân có thể chấp nhận?!

Những vỏ bọc đã không che đậy được với thời gian. Những khuôn mặt xưa trùm khăn, tô vẽ nay ai cũng đã tỏ tường. Cả hai phía dù thắng hay bại đều đã tạo nên sự tang thương cho nhân dân, đất nước. Nhân dân cả trong, ngoài đất nước đòi quyền công dân bình đẳng, dân chủ, tự do trên nền tảng dân tộc, “tổ quốc Việt Nam trên hết”; bảo vệ, xây dựng đất nước phồn vinh, tươi sáng  từ hôm nay và vì muôn đời con cháu mai sau để “hòa giải hòa hợp”. Nhân dân, dân tộc, đất nước này đã là kẻ chiến bại trong cuộc chiến. Nhân dân phải luôn là người chủ chân chính của xã hội. Thắng lợi cuối cùng phải thuộc về nhân dân! Hòa hợp hòa giải dân tộc trước hết phải từ trong lòng nhân dân, dân tộc đang sống trên chính mảnh đất quê hương nhiều khổ đau này  chứ “hòa hợp, hòa giải“ không phải là miếng bánh béo bở mà “mọi người đều có nghĩa vụ, và mọi người đều có quyền lợi trong Tổ quốc của mình” (*) để xin – cho, ban phát, phân chia…

Nói và hãy làm và hãy thể hiện bằng những hành động thực tế đừng nên chỉ làm ngược, nói suông như bấy lâu nay; đừng chỉ vì tiếc nuối chút quyền lợi cỏn con riêng mình tiếp tục những thủ đoạn chính trị lừa dối chống lại nhân dân, tàn phá đất nước.

Cuộc đời là vô thường. Cuộc sống con người là hữu hạn. Không có triều đại nào là  mãi mãi. Nhân dân, dân tộc, đất nước mới vĩnh viễn, muôn đời nếu hôm nay ta thật tâm quay về, tự nhìn và nhận; hóa giải, yêu thương, hòa giải, hòa hợp, hy sinh quyền lợi riêng mình; “tổ quốc Việt Nam trên hết”, tất cả vì tương lai dân tộc, đất nước, muôn đời  con cháu mai sau….

© Nguyễn Hoàng Quang

© Đàn Chim Việt

(*)  Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp?

17 Phản hồi cho ““Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!”

 1. Trung Kiên says:

  Cám ơn tác giả Nguyễn Hoàng Quang đã có TÂM với đất nước. Tiếc rằng câu dưới đây không được rõ nghĩa (ít nhất là cho riêng tôi):

  Hòa hợp hòa giải dân tộc trước hết phải từ trong lòng nhân dân, dân tộc đang sống trên chính mảnh đất quê hương nhiều khổ đau này chứ “hòa hợp, hòa giải“ không phải là miếng bánh béo bở mà “mọi người đều có nghĩa vụ, và mọi người đều có quyền lợi trong Tổ quốc của mình” (*) để xin – cho, ban phát, phân chia…” (?)

  Thiển nghĩ;…”HOÀ HỢP & HOÀ GIẢI DÂN TỘC” là khát vọng của toàn dân ngay sau khi chiến tranh chấm dứt vào ngày 30/4/1975. Thế nhưng, chính đảng nhà nước csvn đã gây chia rẽ và hận thù dân tộc qua những chính sách lường gạt, dối trá, trả thù bằng nhiều thủ đoạn, khiến cho hố sâu chia rẽ ngày càng lớn, không phải chỉ đối với những người thuộc chế độ cũ VNCH, mà ngay cả với những người đã từng hi sinh xương máu để lót đường cho lãnh đạo đảng có được “vinh hoa phú quí” như ngày hôm nay!

  Lãnh đạo đảng và nhà nước “chủ trương” nuôi dưỡng hận thù và chia rẽ bằng cách đào tạo đám CA hung hãn, bọn côn đồ, và lũ “quần chúng tự phát”, bọn này coi thường pháp luật, hành hạ và khủng bố nhân nhân! Những người bất đồng chính kiến ở trong nước hiện đang bị họ dùng bọn đầu trâu mặt ngựa như đã kể trên để đàn áp, khủng bố tinh thần, quấy nhiễu cuộc sống hằng ngày, chặn đường sống bằng cách phong toả kinh tế, gây rất nhiều khó khăn hoặc bắt giam tù là những bằng chứng…

  Chỉ có chính quyền mới có đủ khả năng và phương tiện để hàn gắn vết thương chiến tranh và tạo sự ĐOÀN KẾT DÂN TỘC. Nếu họ (nhà cầm quyền VN) “thực tâm” vì đất nước và dân tộc, thì việc “Hoà Hợp & Hoà Giải” không có gì là khó khăn hay trở ngại…Cái khó là, đảng và nhà nước csvn chỉ muốn lừa gạt, để qui tóm mọi thành phần dân tộc dưới trướng cai trị của mình!

  Đã có rất nhiều người góp ý góp lời, thế nhưng lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn giả điếc làm ngơ, giả mù sa mưa để chiếm giữ độc quyền cái ghế quyền lực…đồng hoá đảng csvn với TỔ QUỐC và DÂN TỘC…

  Tôi đồng ý với tác giả khi nói thẳng với lãnh đạo đảng và nhà nước csvn rằng…” Hãy Nói và Làm, và hãy thể hiện bằng những hành động thực tế, đừng nên chỉ làm ngược, nói suông như bấy lâu nay; đừng chỉ vì tiếc nuối chút quyền lợi cỏn con riêng mình, tiếp tục những thủ đoạn chính trị lừa dối chống lại nhân dân, tàn phá đất nước“.

 2. Hennry says:

  HOÀ GIẢI
  Tặng Cao Kỳ

  Cứ qùy xuống mà lạy
  Rồi ôm hôn gấu quần
  Ôi Đảng ơi, là Đảng
  Đảng là vì ….nhân dân.

  Rồi cả lũ Ngụy quân
  Kéo nhau về hoà giải
  Lập bàn thờ cúng bái
  Nhờ Cao Kỳ khấn cho

  Kỳ Cao giọng khấn to:
  - A nam mô Đảng Bác
  Cho chúng tôi ký thác
  Được làm chó giữ nhà.

  Đảng Bác cười khà khà
  Sao mày xin oai thế.
  Bè lũ mày chỉ để
  Làm chó thịt mà thôi

  Riêng Cao Kỳ cò mồi
  Thì được làm hoà giải
  Được làm con chó giái
  Được chạy ra, chạy vô

  Nhớ yêu kính Bác Hồ
  Và nhớ ơn đảng nhé

 3. Lien Nguyen says:

  Cám ơn tác giả. Bài viết rất là hay. Đáng trân trọng.
  Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với Le Nguyen và Thuan Le. Tuy nhiên xin được góp thêm sự nhận xét của mình về “HHHG” dân tộc.
  Vào giửa thập niên 80, để cứu chế độ khỏi bị sụp đổ, cs VN đã cởi mở cửa kinh tế, từ chế độ “bao cấp” sang “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Nhằm mục đích “chiêu dụ”, từ việc kết án khối người Việt tỵ nạn cs ở hãi ngoại “bọn phản quốc, bọn ma cô, đỉ điếm…” sang “Việt kiều yêu nước , khúc ruột ngàn dặm…” hảy quay về “Quê hương là chùm khế ngọt, xoá bỏ hận thù, cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước…”
  Buổi ban đầu, mặc dù đã có rất nhiều nguồn dư luận phản đối vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn cản làn sóng người quay về. Từ một số nhỏ nhoi, ở buổi ban đầu, vì nhiều lý do thầm kín, riêng tư đã âm thầm đánh liều trở về trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi ? Cho đến thời điểm nầy, 30-4-2010, thực tế cho ta thấy trong năm 2009, có gần năm trăm ngàn (500.000) “Việt kiều” về nước. Thực tế, chẳng phải tiến trình “HHHG” dân tộc đã tự diển biến một cách tự nhiên rồi đó sao? Về phiá cs VN, họ đã tự chui vào cái bẩy của họ “chiêu bài HHHG dân tộc” tự đặt ra nhưng không biết, hay đã biết nhưng không thể rút ra được. Chắc có lẻ quý bạn còn nhớ, vào thập niên 80, phong trào kháng chiến ở hãi ngoại rất là xôi nổi, nhưng tiếc thay, thay vì dùng số tiền quyên góp của đồng bào để đào tạo cán bộ, thưà cơ cs VN “mở cửa”, công khai về nước xây dựng cơ sở “Diển biến hoà bình”, lại dùng biện pháp quân sự, lập chiến khu. Tiếc thay.
  Chiêu bài “HHHG” dân tôc. Con dao hai lưởi. Người Việt tỵ cs nạn hãi ngọại nhứt định không để cs VN độc quyền khai thác. Ý trời.

 4. Thuan Le says:

  Ban Le Nguyen noi that dung.Ke tu nam 1945 ta da co ro len hai thoi ky noi den hoa hop hao giai dan toc nhung deu that bai boi vi nguoi ta ho hao hoa hop hoa giai nhung do chi la lua bip > Ai lua bip? DANG CONG SAN VIETNAM.
  Dung noi xa gi het. Nam 1974 cuoc dam phan o Paris mieng luoi Cong San Viet Nam ho hao hoa hop hoa giai dan toc cham dut chien tranh anh em cung nhau hoa hop hoa giai xay dung dat nuoc. Luan dieu that ngot ngaohuu ly, hap dan vo cungTuyet dai da so ai cung phai dong y! Cac ban thay do da xe hiep dinh Paris?Chinhi CSVN xe hiep dinh ma ho da ky khi chu ky cua ho chua kho muc,Aigiai tan Mat tran Giai phongMien Nam? Roi ai bat nhot tu day cuc ky da man hang tram ngan quan can chinh cua VNCH?iRoi ca da mien Nam bi danh tu san ,nha cua bi tich thu,bi day di kinh te moi cho doi cho chet.Bay gio cac ong lai ho hao hoa hop hoa giai dan toc . Tin DUOC HAY KHONG?
  Ho hieu hoa hop hoa giai the nay. Cac anh phai nghe ta phai lam theo nhung dieu ta muon,khong co y kien y co gi het. Do la hoa hop hoa giai kieu cong san. Ai chap nhan kieu hoa giai nhu vay thi cu dut dau vo. Nghe may ong cong san oang oang cai mieng ho hao hoa giai dan toc ma muon non mua.
  nghe ong Nong Duc Manh noi ” Ta QUYET TAM TIEN LEN CHU NGHIA XA HOI. Quyet tam xay dung chu nghia xa hoi theo Mac Le va tu tuong Ho Chi Minh.Nghe ma muon non> Chu Nghia Mac Le vut vao xot rac roi ma cu quyet theo roi tu tuong HCM. Ong Ho co tu tuong gi?Roi cu phai toan dan hoc tap theo guong bac> Su that ve ong Ho da duoc phoi bay . Su xau xa gian doi cua ong qua nhieu ma cu theo guong bac. Thao nao xa hoi VN ngay nay dieu xau qua nhieu hon dieu tot
  Tom lai thien nghi cua toi khong the co su hoa hop hoa giai dan toc voi nguoi cong san bao lau ma ho cu khu khu chu thuyet cong san cuc ky lac hau va phan dan chu tru truong hop trong nhom lanh dao cong san thuic tam phan tinh . Neu thuc tam thi bo dieu 4 hien phap cua ho va bo cai kieu lua bip au tri cai loi DANG CU DAN BAU thi ay moi co hoa hop hoa giaai dan toc duoc.Bao lau ma con cai dieu cuc ky phan dong va cai loi dang cu dan bau thi dung noi hoa hop hoa giai lam gi

 5. Ý kiến! says:

  Giữa người với người thì còn nói chuyện phải trái. Chứ còn người nói chuyện với thú đội lốp người thì chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

 6. butnua says:

  Ông Quốc Việt
  Chỉ có tên hèn NCK mới hoà hợp hoà giải được với Ba Đình…
  Ngày 30 tháng tư sau 35 năm ,bây giờ những con két mù lột lưởi hết còn ca bài ca đại thắng muà xuân,mà chỉ thều thào “Mỹ bỏ rơi VNCH” để Đảng quang vinh đi nhặt cuả rơi,để có dịp lảnh đạo Đảng đi ăn mày đế quốc.
  Muốn tỏ thiện chí thực hiện hòa hợp hoà giải.Chỉ cần các ông lảnh đạo ,Trung ương Đảng đến chùi sạch tất cả những bải phân Đảng đã ưu ái tặng cho nhà văn TRẦN KHẢI THANH THỦY.

Phản hồi