|

Một bức ảnh đáng giá ngàn lời

[Gallery]

Pages: 1 2

1 Phản hồi cho “Một bức ảnh đáng giá ngàn lời”

 1. NON NGÀN says:

  ĐÚNG LÀ

  Đúng là thế giới con người
  Bao nhiêu ý tưởng có thừa ở đây
  Cái nào cũng đẹp cũng hay
  Cái nào cũng lạ khiến ai giật mình

  Đầu tiên đúng điệu ông hoàng
  Có người bợ đỡ để chàng tu văn
  Tiếp theo lửa đàn pằng pằng
  Đạn như nước chảy rửa phăng hận thù

  Thứ ba chụp mũ thầy tu
  Cả hai cái mũ chụp bù cho nhau
  Tiếp theo xe cháy phủ đầu
  Choảng nhau kiểu ấy thật rầu lắm thay

  Đường sông lại ngập phen này
  Râu dài cần cạo nước đầy chả sao
  Thuyền mành một chiếc xích lô
  Cả ba tếu táo lẽ nào không vui

  Đời sao lắm chuyện ruồi bu
  Ai đem tâm sự bùi ngùi trưng ra
  Đúng là giữa cõi người ta
  Chuyện thường ở huyện có mà lạ chi

  …………………………………………………

  ĐẠI HẢI
  (27/8/11)

  râu

Phản hồi