1 Phản hồi cho “Cảnh công an bao vây khám xét tịch thu tiệm vàng Hoàng Mai”

  1. ttt says:

    Mặc dù đã được phép để kinh doanh nhưng vẫn bị bắt như thường!!!
    Đúng là Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN)!!!!

Leave a Reply to ttt