WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc chiến của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và của những bố cu mẹ đĩ thời đại

Người cộng sản thường dùng từ cách mạng để nói đến những cuộc cướp chính quyền của họ. Họ say sưa đả phá và lật đổ những chế độ được cho là thối nát hầu tạo dựng nền móng mới cho nhân loại. Đó là nền móng vô sản, hay cộng sản quốc tế, quyết san bằng xã hội cả vật chất lẫn tinh thần, tiêu diệt quyền tư hữu, huỷ bỏ giai cấp, nhà nước và biên cương quốc gia, thiếp lập đại đồng thế giới!

Mộng ước vĩ đại đó của những người Mác xít đã trở thành ảo mộng thất bại ê chề. Từng quốc gia cs nối đuôi (vượn người) nhau đầu hàng chế độ dân chủ tư bản, ngay tại cái nôi phát xuất ra cách mạng vô sản Liên Xô, trước đó đã đổ từng quân bài ở Đông Âu đúng theo thuyết domino của Mỹ, nhưng đã hiện thực ngược lại trong thế giới cs!

Xưa nay, CSVN đã dùng khá nhiều người ít học cho nắm các chức vụ cao cấp trong đảng và nhà nước – vì họ muốn kiểm soát và điều khiển đảng viên cũng như nhân dân theo hướng cứu cánh biện minh cho phương tiện, đồng thời theo chính sách hồng hơn chuyên và ý tưởng trí thức không bằng cục phân của Mao – do dó, độc giả dễ hiểu lầm khi đọc tựa đề trên.

Khi đặt tựa như vậy, chúng tôi có ý muốn cho độc giả thấy rằng cuộc cách mạng dân tộc bao gồm những kẻ cùng khổ nhất trong xã hội. Khốn thay, lại là mọi tầng lớp nhần dân, có thể chiếm đến 98% dân số, được gọi là đáy tầng quốc dân để xác định rõ thế đối kháng với mặt tầng thống trị, xác Việt mà hồn ngoại lai. Có như thế mới gom đủ tuyệt đại đa số các thành phần dân tộc không phân biệt một ai, dù là kinh hay thượng, quốc hay cộng, lương hay giáo, trong hay ngoài nước, đứng ở bất kỳ chiến tuyến nào. Miễn đều khẳng định mình là con dân Việt tộc, hà cớ gì phải phân biệt đối xử?

Cách mạng dân tộc của những bố cu mẹ đĩ hôm nay còn nói lên rằng ý thức và sự khởi động cuộc đấu tranh bắt nguồn từ đáy tầng, ảnh hưởng ngược lên trên mặt tầng, ép mặt tầng hoặc phải quay về cùng đáy tầng, hoặc sẽ bị đào thải không thương tiếc mọi thế lực kháng cự lại tư duy và quyền lợi dân tộc.

Đây là cuộc chuyển hoá tâm thức thiêng liêng của toàn thể con dân Việt tộc, vượt lên mọi cuộc đấu đá cục bộ. Đó cũng là cuộc đấu tranh của Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh, phất cờ lau khống chế và đánh bại mọi âm mưu chia rẽ, gieo rắc hận thù bấy lâu của các ác lực ngoại bang đã ăn sâu vào một bộ phận dân tộc, biến thành sâu mọt làm hoen ố ý chí đoàn kết trăm con tự ngàn xưa. Một cuộc vượt thắng cao cả và vạn thắng tất cả các thế lực ma quái để kết đoàn quốc dân, đưa đất nước đến bến bờ khác hơn, vinh quang tốt đẹp hơn bến bờ xã hội chủ nghĩa đang cố uốn ép dân tộc đi theo!

CSVN đã cướp đi quyền dân tộc tự quyết thiêng liêng của toàn dân, biến nhân dân thành đoàn lũ nô lệ cho họ hưởng lợi lộc trên đầu trên cổ. Dựa vào lý tưởng mê muội cộng sản, hiện thời là hô hào chủ nghĩa xã hội, họ đã đánh mất hồn nước và không còn cần đến quốc dân nữa. Khi đảng ỷ lại vào chủ nghĩa ngoại lai, vào thế lực ngoại bang, tất nhiên quần chúng bị rẻ rúng khinh khi, bị coi là phương tiện phục vụ mặt tầng. Người dân hết còn là đối tượng để đảng phục vụ. Không những vậy, còn bị gạt ra khỏi nhiệm vụ thiết kế đời sống xã hội, được hiểu là quyền tham gia việc nước.

Kết quả của sự tranh chấp quyền lực trên mặt tầng là những tai họa giáng xuống nhân dân. Quần chúng đã trở thành món hàng, tài sản riêng của bọn người chỉ biết tư lợi quyền lực, chà đạp nhân nghĩa nhằm buôn bán con dân. Đảng dựa vào thế lực ngoại bang nên dần dà xa lánh, coi thường nhân dân. Họ đưa ra đủ mọi chiêu bài nhằm trục lợi, tranh chấp chiếm đoạt chứ không lo chăm sóc vỗ về như các vua chúa thời xưa. Họ bài “phong” mà không học được ở “phong” bài học nâng đỡ bảo bọc muôn dân của cha ông thuở trước. Ngược lại, còn coi dân là thù địch, là diễn biến hoà bình phải cảnh giác canh chừng! Và rồi giờ đây, việc bảo vệ bờ cõi chỉ còn là những mưu mô tranh quyền đoạt lợi của mặt tầng đảng trị. Nhân dân trở thành mục tiêu cho thống trị và bạo hành. Thay vì giữ nước bảo vệ dân, đảng đã đi đêm với giặc để trở thành quân cướp nước, giặc nội xâm, đem bán đất-đai-rừng-biển cha ông cho giặc lạ.

Ai cũng biết nhân dân là chủ nhân đích thực của tổ quốc, nhưng họ bị đảng và nhà nước cướp mất chủ quyền. Đảng cấu kết với tư bản ngoại quốc khai thác nhà đất và công sức lao động quần chúng, phụng sự cho một thiểu số cai trị và tài phiệt nước ngoài. Nhân dân và tổ quốc đã là miếng mồi ngon cho họ tranh giành trục lợi.

Tầng lớp “bố cu mẹ đĩ” này bao gồm cả những con dân Việt tộc có liên quan đến và phục tòng quyền lực bên ngoài VN, nhưng họ ý thức được trách nhiệm nặng nề của người dân đối với quê hương, và người chủ chăn đối với đàn chiên đang bị chó sói hung dữ săn đuổi, nhất là đứng trước nguy cơ mất nước bởi giặc nội xâm cấu kết với giặc.

“Bố cu” Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt xứng đáng là một trí thức thời đại đang đứng trong hàng ngũ dân tộc, noi gương Thầy chí thánh Giêsu tranh đấu cho những kẻ nghèo hèn nhất trong xã hội hòng đem lại hoà bình, tự do và công lý cho đàn chiên. Ngài đang theo gương những đàn anh chủ chăn uy dũng năm xưa như các đức Giám mục Lê Hữu Từ, Trần Kim Điền, Phạm Ngọc Chi v.v… và đang cùng những anh em trong hàng ngũ chủ chiên bất khuất dân tộc như các Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi… tranh đấu bảo vệ con dân các ngài, cũng là con dân Việt tộc.

Ngài không đem chôn nén bạc Thầy chí thánh trao cho như các vị khác, mà biết đem đi sinh lợi cho đồng loại và nước Trời. Ngài đang thực hiện lời Thánh Phan-xi-cô nhắn nhủ năm xưa: Xin cho con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… để đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.

Uy tín và những việc ngài làm rất chói sáng, được giáo dân và các linh mục hết lòng hỗ trợ. Một nam tín hữu nhận xét chủ chăn mình: “Lòng tin của giáo dân vào đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt vì ở đó người ta đã tìm thấy một chủ chăn đích thực, nói theo Kinh thánh thì đó là một đấng chăn chiên lành mà Kinh Thánh nói rằng ‘Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta,’ một người hy sinh vì quyền lợi của giáo hội và quyền lợi của các dân Chúa. Ấy là cái điều mà dân mong muốn.” Linh mục Lê Văn Cường thuộc nhà thờ Chằm Hạ phát biểu như sau: “Ngài là một vị cha chung rất là hết lòng vì đoàn chiên. Ngài đã chăm sóc cho Tổng Giáo phận đúng là một mục tử nhân lành như Chúa Giêsu xưa kia vậy đó…” (RFA).

Vâng, ngài đang thực hiện công việc hiểm nghèo giữa bầy sói hung dữ nhằm bảo vệ con chiên, để danh Cha được cả sáng và nước Cha sẽ trị đến.

Thế nhưng, ngài đã phải tuân theo lệnh bề trên. Dư luận cho rằng đây là tiến trình thay thế ngài thì nhà nước mới chịu bang giao với Vatican. Một nữ tín hữu phát biểu: “Thật sự sau khi em nghe cái tin này [thay thế ngài] nghe xong thì tự nhiên hai hàng nước mắt chảy ra. Thực sự chúng em rất là buồn. Chúng em cảm thấy chúng em mất mát một cái gì đó rất là lớn mà có lẽ chúng em không bao giờ lấy lại được. Thực sự là như vậy. Khi em nghe tin này thì thực sự ra em rất là buồn. Thực sự ra lâu nay thì hình ảnh đức Tổng Kiệt đã ăn sâu vào trong trái tim của chúng em rồi. Chúng em cảm thấy đó là biểu tượng  mà chúng em nhìn tới để khát khao một điều gì đó về công lý và sự thật… Một mình đức Tổng lâu nay những cái lúc mà sự vụ nổ ra đòi công lý và sự thật thì một mình đức Tổng thi hành giám mục ở phiá Bắc, xoay sở làm đủ mọi việc, thì tại sao lúc ấy không cử ngay một Phó đi, để đến lúc bây giờ bình chân, mọi thứ hiện tại, đang bình yên mọi thứ và đang củng cố một niềm tin thì tại sao lại cần một Phó ra lúc này để làm gì? Có phải là có cái dụng ý gì không? Đấy là câu hỏi rất lớn mà chúng em rất cần Hội đồng Giám mục VN cũng như Tòa Thánh phải giải tỏa được câu hỏi và suy nghĩ của bọn em là như thế.

Đây chính là sự “can thiệp nội bộ” thô bạo của đảng và nhà nước VN đối với các tôn giáo, nhất là Công giáo ở thời điểm hiện tại. Đảng đã áp lực giới lãnh đạo Công giáo VN và Toà thánh Vatican phải nhượng bộ. Nhưng lại là cơ hội để giáo dân Công giáo nêu lên ước nguyện chính đáng và ngày càng xác định vị trí của họ trong lòng dân tộc. Họ là những bố cu mẹ đĩ thời đại đang đóng góp phần mình trong công cuộc dân chủ hoá đất nước hôm nay. Những buổi cầu nguyện mang sắc thái thiêng liêng đang hoà cùng đáy tầng quốc dân dồn ép áp lực lên mặt tầng thống trị. Nhiều mục tử tốt lành đã tích cực dấn thân. Hệ thống truyền thông Công giáo cũng khẳng định thế đứng trước vận mệnh giáo hội và tổ quốc. Giáo dân đang khẩn thiết đòi hỏi hàng Giáo phẩm VN phải đáp ứng nguyện vọng cả đạo lẫn đời và phải đứng chung hàng ngũ đàn chiên mà tranh đấu. Một tập thể Công giáo thuần nhất sục sôi khí thế đấu tranh, không gì có thể ngăn cản họ yêu nước và giáo hội.

Theo truyền thống, đức Tổng Kiệt đành vâng phục Hội Thánh nhưng ngài không khuất phục, quyết theo gương Thầy Giêsu nêu gương sáng vị chủ chiên. Trong thánh lễ ngày 7/5 chào đón người đồng hành Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN về làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội với quyền thừa kế, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN không dấu diếm việc bổ nhiệm Đức cha Nhơn “đã gây ra một số tranh cãi trong những ngày qua. Có người bi quan cho đó là sai lầm của Toà thánh Vatican, là dấu hiệu của một Hội đồng Giám mục VN đang bị phân hoá, bị khuynh loát, thậm chí là một trang sử buồn cho Giáo hội VN và cách riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội.” (RFI). Đức Tổng Kiệt đã phát biểu rằng chúng ta cầu nguyện cho vị chủ chăn mới làm tròn nhiệm vụ… ngài sẽ đồng sinh đồng tử với anh em… đời sống của anh em là đời sống của ngài… Trong suốt bài diễn văn chào mừng, lời Tổng Kiệt được nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nhiều lần. Trái ngược hẳn, diễn từ của Giám mục Nhơn thật buồn tẻ, không nhận một lần vỗ tay nào của dân Chúa Hà Nội!

Đa phần giáo dân nghi ngờ về việc bổ nhiệm này. Họ thắc mắc tại sao vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN đã 72, ở tuổi gần về hưu mãi trong Nam lại phải ra làm “phó” cho Tổng Kiệt mới 58 tuổi tận ngoài Bắc? Bộ ngoài Bắc hết người rồi hay sao và họ sẵn sàng tẩy chay các thánh lễ do Giám mục Nhơn cử hành, nếu ngài không “đồng sinh đồng tử” với đàn chiên Chúa, theo phát biểu của bà Nguyễn Thanh Mai nêu ra! Phải chăng vì ngài đã kiên quyết đồng hành cùng giáo dân lên tiếng đòi sự thật trong các vụ tranh chấp đất đai giữa Giáo hội và nhà nước, cũng như đã can đảm đòi tự do và công lý cho Giáo hội Công giáo miền Bắc nên bị “hy sinh” cho việc thiết lập bang giao giữa VN và Vatican? Một tín hữu khác, ông Nguyễn Phong Thắng ở Nam Định đồng tình với quan điểm trên và nhấn mạnh ngài không chỉ là người hùng của giáo dân Hà Nội, mà còn nhận được sự ủng hộ của dư luận bên ngoài, nhất là giới trí thức (RFI).

Một điều rất đáng chú ý là mặc dù Toà Tổng giám mục kêu gọi “đừng mang những gì không cần thiết cho thánh lễ,” thế nhưng khoảng gần phân nửa giáo dân đã mang theo các biểu ngữ vinh danh và ủng hộ Tổng Giám mục Kiệt, thay vì là băng rôn chào đón Phó Giám mục Nhơn, được trương lên đầy rẫy cuối giáo đường khiến đoàn Giám mục phải đi vào bằng cửa hông – đúng ra là rước từ cuối nhà thờ lên! Hết thánh lễ, biểu ngữ được di chuyển qua hông nhà thờ, đoàn tế lễ lại đi ra bằng… cửa hậu!

Lạy Thầy chí thánh Giêsu, năm xưa trên Thập giá ngài đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ không biết việc họ làm. Xin ngài hãy tha thứ cho chúng con ngày nay như vậy. Xin hãy nhắc nhở vị chủ chăn mới rằng: Hỡi Phêrô, con là Đá. Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và thế lực ma quỷ sẽ không xâm phạm đến được. Xin ngài hãy đánh động các vị mục tử để xứng đáng là tôi tớ phụng sự dân ngài, trở nên những bố cu mẹ đĩ thời đại mà phục vụ anh em.

Thời khắc chuyển mình của quốc dân VN đã điểm. Toàn thể nhân dân thuộc mọi thành phần dân tộc sẽ kết hợp thành một khối thống nhất, như khối đá uy nghi vững chãi Phêrô làm nền tảng cho Hội Thánh Chúa Kitô năm xưa.

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Cuộc chiến của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và của những bố cu mẹ đĩ thời đại”

 1. HUY HOANG says:

  Qui vi cu de cao toa thanh . Vay duc giao hoang co bao nhieu su doan ma doi llam troi lam dat vay?

  • Rùa Đen says:

   Ở đây …
   Một nhận xét đáng được nêu ra, là với sự phát triển của khoa học, con người được trang bị những kiến thức khoa học hiện đại, hình như con người đã không còn dựa vào niềm tin tôn giáo như lúc xưa. Nhưng niềm tin tôn giáo cái mà chúng ta gọi là tín ngưỡng và tôn giáo nhân gian thì vẫn còn rất gần và thật với con người. Niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng, vẫn tồn tại như đã có từ bao nhiêu thế hệ. Niềm tin khoa học thì dường như thay đổi với thời gian. Trong lịch sử nhân loại, cũng đã có những người trở thành cuồng tín với một chủ thuyết nào đó, mà một thời thao tác trên thế giới này, rồi cuối cùng lại phát hiện ra rằng đó chỉ là một thứ lý thuyết không tưởng, huyễn hoặc gấp ngàn lần hơn niềm tin, tín ngưỡng và tôn giáo nhân gian. Thí dụ cụ thể là sự sụp đổ và phá sản về niềm tin vào chủ thuyết duy vật, đúng hơn là chủ thuyết cộng sản (Communism) trên thế giới trong hai thập kỷ vừa qua. Gần đây, những nhà khoa học cho biết, trong tương lai, họ có thể biết một người đang nghĩ gì, đơn giản chỉ cần dùng một cái máy, hay phân tích các chất tiết ra từ bộ não. Những việc như vậy có cơ sở khoa học thực tế và có thể thành công, nhưng sự thật của các vấn đề ấy sẽ cho thấy, có giống như Sir Arthur Eddington khám phá “Cái bóng của thế giới các ký hiệu”? Không phải thực sự là chân lý mà chỉ là cái bóng của chân lý? ….

   • Rùa Đen says:

    Ý của tôi : “Đụng đến tôn giáo là CHẾT ” ( tôi không nhớ rõ ai đã nói vậy … nhưng căn cứ vào lịch sử nhân loại thì đúng như vậy !!! ) … Cho nên dù (việt cộng hay bất cứ chính quyền nào) dù cho có bao nhiêu “sư đoàn” … Nói khác, “Ý DÂN LÀ Ý TRỜI” ….

 2. tran huu dinh says:

  Hay doc de biet ai la nguoi dan dung.

  BÀN TAY LÔNG LÁ CSVN

  TẠI VATICAN

  Gioan NGUYỄN PHÚC LIÊN

  Geneva, 29.04.2010

  Hôm qua, 28.04.2010, khi viết về NHỮNG ẨN SỐ (x) VỀ BỔ NHIỆM GM.NHƠN (đăng lại ở bên dưới), chúng tôi viết về ẨN SỐ thứ bốn (x4) như sau:

  ẨN SỐ thứ bốn (x4):

  Tại sao Vatican chấp nhận cho

  Gm Nhơn già 72 tuổi về làm Phó ?

  Theo sự hiểu biết của chúng tôi, Đức Giáo Hòang không trực tiếp nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm ở Việt Nam, nhưng trao cho Thánh Bộ Ngọai giao. Tại Thánh Bộ Ngọai giao lúc này, có Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG, gốc Giáo phận Huế. Trước đây Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG lo vấn đề góp ý kiến này, nhưng nay Ngài đã già sắp về hưu, nên công việc này về tay Đức Ông CAO MINH DUNG. Đức Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG là người Nam, thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Đức Ông PHƯƠNG là người hiền lành, chân phương. Nhưng Đức Ông CAO MINH DUNG, người Huế, còn trẻ và ham danh vọng. Đức Ông Cao Minh Dung đã tỏ lộ cho một số bạn thân cùng lớp rằng ông cũng muốn làm Tổng Giám mục. Theo một số bạn hữu, thì Đức Ông DUNG chơi thân với CSVN. Chúng tôi sẽ có dịp, trong khuôn khổ một bài khác, nói chi tiết về sự liên lạc với CSVN như thế nào.

  Vì vậy khi góp ý kiến với Vatican, thì Đức Ông Francesco CAO MINH DUNG cũng dễ dàng lọai TGM NGÔ QUANG KIỆT để mở rộng tương lai trống chỗ tại Hà Nội. Đồng thời cũng ưng thuận cử Gm Nhơn già 72 tuổi về Hà Nội để chết sớm và để chỗ lại cho mình chẳng hạn.

  Bàn tay lông lá CSVN qua

  Đức Ông CAO MINH DUNG ?

  Chúng tôi nhận được thông tin Đức Ong CAO MINH DUNG có những liên hệ thân thiện với CSVN khi về Việt Nam.

  Những thông tin chi tiết dưới đây, chúng tôi nhận được trước ngày 28.04.2010, nhưng chúng tôi đắn đo cân nhắc xem có nên và khi nào mới đưa lên Diễn Đàn. Chúng tôi phải đợi ý kiến chấp thuận của nguồn tin khẳng định lần thứ hai xem có nên đưa lên Diễn Đàn hay không. Tối hôm qua, chúng tôi nhận được E-Mail của nguồn tin tái khẳng định rằng cứ việc đưa lên Diễn Đàn.

  Bản tin mà chúng tôi có được về Đức Ong CAO MINH DUNG là từ một Linh mục khá được biết đến và trọng tuổi, nên chúng tôi tin tưởng. Chắc chắn rằng nếu có gì sai trái, thì Linh mục ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm. Bản tin được viết bằng VietNet (VIQR) nên chúng tôi đưa nguyên dạng chữ của người viết.

  Bản Tin như sau :

  (Bản Tin trên chuyển sang UNICODE do Nguyễn Phúc Liên để độc giả dễ đọc)

  « Anh … thân mến

  Xin cảm ơn Anh đã hồi âm. Chúng tôi sẽ cầu nguyện theo ý của Anh.

  Về Dức Ông Dung (dưới tôi 6 lớp) thì quả thật từ lâu chúng tôi đã rất thất vo.ng. Bản thân cũng như gia đình Dung rất được CS o bế và ngược lại Dung cũng rất thân thiết với cán bộ CS. Mỗi lần về Huế (đặc biệt qua hai đám tang thân mẫu và thân phụ), Dung bao giờ cũng gặp mặt, tặng quà (hàng triệu đồng) cho mấy tên Công an tôn giáo (như trung tá Phạm Đức Thuận và trung tá Nguyễn Hồng Lam…). Lần đám tang thân mẫu của Dung, Đức Cha Thể ban đầu không muốn chủ sự lễ an táng (như ý Dung mời), nhưng khi nghe Dung nói là chính quyền và công an tôn giáo tỉnh đã đến phân ưu, Đức Cha liền thay đổi thái độ, nhân làm chủ tế.

  Lần Dung về Hà Nội ngày 15-02-2009 cùng với Đức Ông Parolin và Đức Ông Nguyễn Văn Phương, chúng tôi đã nghe rằng Dung có lập trường đẩy Đức Cha Kiệt khỏi Hà Nộị Lần đó phái đoàn không ở Tòa Giám mục mà ở nhà khách chính phủ, và CS đã cho xe vào Huế chở mấy em của Dung ra Hà Nội cho Dung gặp, ở lại nhà khách chính phủ cùng với Dung.

  Mỗi lần về Huế, Dung chỉ gặp Đức Cha Thể và gặp những cha nào có lập trường thỏa hiệp với CS thôi, không bao giờ gặp cha Giải (thầy dạy), cha Lý và …… (cùng cha bảo trợ, cùng giáo xứ, cùng chủng viện).

  Thậm chí hôm đám tang thân phụ (ông Cao Minh Hiếu), Dung cũng không mời cha Giải và …….. đồng tế vì sợ liên lụỵ

 3. ha_le.cz says:

  that la. ton giao ngay nay cu muon nhay vao lam chinh tri. ton giao ngay nay co xa roi muc dich cua minh hay ko. cai dem ngan nam trung co co trong lich su, cung do su dan xen chinh tri va dam me quyen luc von co trong moi con nguoi cu the.

 4. Rùa Đen says:

  Theo Tiến Sĩ Trần An Bài Trong bài viết “Vạ Tuyệt Thông của Giáo Hội dành cho người theo Cộng Sản”

  Những điểm chính:

  1) Hợp tác với Cộng Sản là đương nhiên bị khai trừ khỏi Giáo Hội …

  2) Các văn kiện của Toà Thánh minh định rằng tất cả những tín hữu nào bảo vệ hay cổ võ học thuyết Cộng sản thì “đương nhiên” bị khai trừ khỏi Giáo Hội. (Q.4 If Christians declare openly the materialist and antichristian doctrine of the communists, and, mainly, if they defend it or promulgate it, “ipso facto”, do they incur in excommunication (“speciali modo”) reserved to the Apostolic See? R. Affirmative).

  Ngoài ra, những tín hữu nào bỏ phiếu cho đảng CS hoặc gia nhập đảng này hoặc viết lách cho các báo chí CS thì cũng cùng chung số phận như vậy.

  Tất cả những luật lệ trên cho tới nay vẫn còn hiệu lực, vì chưa hề có một văn thư nào của Toà Thánh hủy bỏ, tu chính hoặc sửa chữa nội dung các Sắc Luật chống Cộng kể trên. Cho nên, một tín hữu Công Giáo – bất kể thuộc thành phần nào: từ Giáo Hoàng, Hồng Y, Tổng GM, Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ nam nữ đến giáo dân – mà hợp tác, ca ngợi, tán đồng học thuyết và chế độ CS dưới bất cứ hình thức nào, đều đương nhiên bị vạ tuyệt thông, tức không còn phải là phần tử trong Giáo Hội Công Giáo nữa.

  ****
  Về vấn đề mưu lược, kế sách … v.v:

  Tôi chỉ quan tâm và “nói” về tôn giáo (giáo lý)
  Tôi nhớ trong Công giáo có dạy “SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM” .
  Trong Phật giáo thì có giới cấm: Vọng Ngữ
  Và hình như tôn giáo nào cũng “khuyên răn” tín đồ không được nói “láo/ dóc/lừa gạt …” người khác .

  Cho nên những điều Hoàng Huy nói ie “mưu lược, kế sách …” thì không thích hợp với “tôn giáo” ( người tu hành) lắm ( không có việc tính hơn thua như đánh giặc)

  Hãy nghe ( những gì Hồng Y PMM đã nói) & nhìn những gì ( ông đã làm) cũng như 1 số lich mục quốc doanh khác … Như Linh Mục Nguyễn Văn Khảm ( bài nói chuyện mới vừa đây => phê phán web Nữ Vương Công Lý) . Với nghe & thấy của tôi ( ông Khảm nói chỉ có 9 người phản đối Hồng y PMM ở Mỹ là ông nói không đúng sự thực … vì tôi đã xem video clip … it thì ít thiệt vì tin tức treọ cẳng ngỗng và chính BAN TỖ CHỨC CŨNG ĐÃ LỪA DỐI và tung tin dỏm và những gì ông Khảm nói không phải sự thực như đã xảy ra ở Hà Nội )

  Noí tóm lại, những người chủ chăn của Công giáo đã không làm đúng như “giáo lý” mà họ “thuyết giảng” => AI sẽ TIN những điều khác họ nói đây ??? Tôi thì sẽ không bao giờ tin mí ông này nữa .

  Những người tu hành .. mà nói dóc thì còn tội lỗi nhiều hơn là những người bình thường ..

  Còn Việt cộng thì khỏi nói , khỏi bàn … Vì dân VN ai cũng biết cái câu ” LÁO NHƯ VẸM” rồi !!!

  ***
  Kế đến HH nói có lẽ là Gia Cát Lượng Khổng Minh ( không phải Gia Các)

  Vâng, Gia Cát Lương thì rất “giỏi” ( bày mưu tính kế) … Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Có qua “TRỜI” không ???

  Và Công Giáo thì thì tin vào Đức Chúa Trời .. và Chúa Jesus Christ cũng dạy “Sự thực sẽ giải thoát anh em” => tại sao phải dùng “mưu mô” để đối đãi với nhau chi??? Nhất là cùng chung 1 tôn giáo nữa => Làm sao thuyết phục người ngoài đây ???

 5. Trung Hoàng says:

  Sao lọng giả thành chân hư thực,
  Nết vô nghì ra sức đẩy đưa.
  Mác lê liềm buá cò cưa,
  Sao kia nưả lạng đó thưà một cân.

  Hửu vô lọ cũng là thần !!!

 6. Hoàng Huy says:

  Vương quyền Vatican đã có mặt từ rất lâu trước khi chủ nghĩa cọng sản ra đời, là đối cực với cọng sản, và có rất nhiều nhân tài học rộng hiểu nhiều đang nắm giữ quyền uy ở Vatican. Theo như dư luận người công giáo Việt trong cũng như ngoài nước không chấp nhận việc làm của Vatican khi nghe theo theo Hànội thay Tổng Giám Mục Kiệt bằng Cha Nhơn. Tôi tự hỏi:
  1/ Vatican đã bị Hànội khuất phục rồi sao? và Cọng sản đã lọt vào trong điện Vatican?
  2/ Những người điều hành ở Vatican kiến thức thua các tín hữu công giáo Việt Nam đã không thây rõ âm mưu của Hànội? hay là họ đã theo cọng sản như lập luận các người tranh đấu ở hải ngoại thường hay biểu tình phản đối?
  Theo tôi nghĩ Vatican đã cân nhắc lợi hại chẳng những kỹ mà còn là rất kỹ trong vấn đề này. Những bước đi trong ván cờ này người thấp sao thấy được ý đồ của người cao, nói như Gia các Lượng sức của chim sẻ làm sao hiểu được sức của chim ưng. Đừng có ồn ào.

 7. Tôi một lần nữa làm chuyện : “Gái GOA,bàn chuyện CUNG ĐÌNH” vì tôi không ở trong hàng ngũ : GIÁO DÂN (Công Giáo)Nhưng tôi cứ bị ÁM ẢNH cảnh Cố Hồng Y Nguyễn-Văn-Thuận lại sắp tái diễn.
  Khi Ngài Giám Mục địa phận Nha Trang bị TÙ sau 30-4-75;(CS Vn muốn cho Ngài “bóc lịch xuôi tay luôn) Công Sản VN bị …sao đó và thả (GM Thuận) rồi Ngài ĐỰƠc đưa sang La-Mã (ROMA) để “Chũa
  bệnh ” và Bệnh hết,Ngài đựơc GH phong chức Hồng Y.và cuối cùng về nước CHÚA (cả nghĩa Đen và nghĩa bóng) coi như không trở vềvới Giáo dân NHA TRANG;

 8. Le Thien y says:

  Chinh-tri xen vao ton-giao chi lam cho ton-giao tha-hoa’, bien-chat; khong phuc-vu huu-hieu nhu-
  cau tam-linh cua nhan-dan. Neu Giao-hoi Cong-giao chon lam “ke-dong-hanh”, chap-nhan SU-DU,
  than-phuc KE -A’C, mat-lap-tai-ngo truoc noi thong-kho cua dan-toc – chac rang G/H chon-lua CHUA DUNG-DAN, LAY NGAN THAY DA`I , chon cai loi nho ma` bo cai to-tat . Truoc khi la` Giao-
  Sy, moi nguoi la` 1 cong-dan voi moi dac-thu` nguoi c/dan, phan-biet dung-sai, phai-trai, phe-phan
  cai xau, dieu ac; co’ long vi-tha, huong thien . TON-GIAO DONG-HANH VOI DAN-TOC DUNGDAN
  LA` CHON-LUA TOI-UU CUA MOI TON-GIAO !

Leave a Reply to ha_le.cz