|

Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội

Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam lập lại hòa bình trên cả nước thì đảng cộng sản Việt Nam đã vội vã xóa tan cái chính phủ ma của  Mặt Trận DTGPMN do họ dựng lên để đưa cả nước “tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên CNXH” và còn đẻ ra cái quái chiêu “yêu nước là yêu CNXH”. Trong khi toàn dân còn bàng hoàng ngơ ngác chưa biết cộng sản là gì, chưa biết CNXH là gì thì đảng CSVN áp đặt cái chủ nghĩa mơ hồ ấy lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam. Mặc dù đảng CSVN không thông qua ý kiến của người dân nhưng cương lĩnh đảng đã quyết định và thực hiện một cách thô bạo và bảo rằng:

“Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của đảng CSVN và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nông Đức Mạnh, TBT đảng CSVN cũng đã khẳng định rằng: ‘Chúng ta khẳng định một lần nữa luận điểm đúng đắn mà đảng ta đã nêu lên trong cương lĩnh năm 1991: Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”. (RFA online ngày 17-12-2010)

nocommunism

CNXH là cái quái gì mà ngay cả một đảng viên như bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc NHNN VN cũng nêu lên thắc mắc…

“Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Đúng là ngày xưa học về Mác-Lênin có câu: ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gắp trăm lần tư bản’…

Cho nên, từ công nghiệp hiện đại, cũng theo định hướng XHCN, phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng dân chủ cũng theo XHCN, thì tôi không hiểu nó là cái gì cả”. (RFA online ngày 18-12-2010)

 

Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ tại cuộc Hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội XI nêu lên những thắc mắc về CNXH, ông hỏi lại như sau:

“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?

Trong lần giảng về Biển Đông, Đại tá Trần Đăng Thanh có nhiều người bảo rằng, thì thôi ta cứ đành lấy khẩu hiệu ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh’, đó là CNXH. Tôi xin lỗi ông, đấy không phải là CNXH!…

Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu ‘dân giàu, nước mạnh’ mấy câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy. Tôi nghĩ không đúng. Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông!” (RFA online ngày 18-12-2010)

Nhà báo cựu Đại Tá QĐND Bùi Tín, người có mặt trong ngày tiếp thu dinh Độc Lập nhưng nay đã rời bỏ hàng ngủ “bên thắng cuộc” để sống cuộc đời lưu vong như nhiều người “bên thua cuộc” đã nhận định về cái gọi là CNXH như sau:

“Nói hàng trăm lần đến CNXH, nhưng trong thực hiện, không thấy nội dung và biện pháp ở đâu cả…

Tự nhốt mình trong loại CNXH độc đảng, các văn kiện không giải được vấn đề dân chủ là vấn đề cốt lõi thì làm sao giải được vấn đề xã hội công bằng là văn minh cốt lõi của CNXH!” (ĐanChimViet online ngày 11-6-2010)

 

Bằng vào thực tế, CNXH đã được đảng Cộng sản thực thi ở Việt Nam  đã bị phá sản, nó đã bị phá sản ngay từ nơi xuất phát ra nó: Liên Xô và cả các nước Đông Âu.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của đài VOA về nhận định của ông sau mấy chục năm thực thi CNXH ở Việt Nam như sau:

“Cốt lõi của CNXH theo học thuyết Mác-Lênin là kinh tế nhà nước chỉ huy nền kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là ‘bóc lột người’ bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế XHCN đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách giá-lương-tiền của chính phủ Việt Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được đảng CSVN phục hồi tại Đại hội 6 vào năm sau, 1986”. (VOA online ngày 29-4-2-10)

Cố Trung tướng Trần Độ, vị tướng khai quốc công thần của chế độ khi gần đất xa trời cũng đã trăn trở về tình hình cái xã hội mà ông đã dự phần gầy dựng ra nó. Những hoài bảo, những tâm huyết khi phục vụ chế độ nay thấy nó đã phản bội lại lý tưởng, chẳng những không đưa được đất nước đi lên mà lại còn đi lùi lại “10 thời bao cấp” hay còn gọi là thời đại “đồ đá, đồ đồng” ở cuối thế kỷ 20 chớ không như ước mơ của ông thời trai trẻ, ông đã thất vọng ghi lại trong Nhật Ký Rồng Rắn như sau:

“Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng xã hội chủ nghĩa trong cả nước và nước có tên: ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa’ thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không?…(NKRR trang 17)

Như vậy ‘xã hội chủ nghĩa’ chỉ là một học thuyết chưa được chứng thực (chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công). Như vậy nó không thể là con đường duy nhất để phát triển đất nước”. (NKRR trang 22)

Sau bao nhiêu năm “tiến lên CNXH” bị thất bại, đảng CSVN đã lúng túng như con gà mở cửa mả, sau cùng đứng trước nguy cơ phá sản, đảng CSVN vội vã chấp vá lung tung giữa kinh tế tư bản và kinh tế cộng sản đẻ ra quái thai: “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho nên Phó Thủ tướng Trần Phương nhận định như sau:

*-“Cuối cùng, ông đã thực thi CNXH thất bại rồi, không có động lực rồi. Ông đã trở lại kinh tế nhiều thành phần, ông trở lại kinh tế thị trường, ông trở lại nền dân chủ, chứ bây giờ ông mà nói chuyên chính vô sản, người ta chán ông lắm đấy, có phải không?” (RFA online ngày 19-12-2010)

Và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đồng tình với PTT Trần Phương.

“Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng…” (ĐoiThoai online ngày 11-10-2010)

Thực ra có lẽ chính những người cộng sản muốn thực thi mô hình thiêng đàng XHCN nhưng “đã mắc dây thung”, không hiểu phải thực hiện nó ra làm sao nên họ lại kèm vào đó một cái đuôi “kinh tế thị trường định hướng XHCN” một cách mâu thuẩn nên đã tạo ra sự thắc mắc trong nhiều cán bộ, đảng viên trí thức.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã thẳng thắn phân tích rõ ràng như sau:

“Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa Kinh tế thị trường muốn chạy lên phía trước, nửa ‘định hướng XHCN’ cố lưu lại phía sau. Nửa Kinh tế là Kinh tế trí thức, nửa Chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là trường hợp phân thân của một cơ thể được ghép bởi hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyền ngược chiều nhau. Đây là quá trình làm xiếc vô cùng vất vả đầy bất trắc”. (ĐoiThoai online ngày 10-8-2010)

Giáo sư Đỗ Xuân Thọ, người viết bức thư tự đáy lòng tranh luận với ông Đỗ Phú Thọ về định hướng XHCN mập mờ chỉ tạo thời cơ “tranh tối tranh sáng” để cho bọn tham nhũng lợi dụng “đục nước béo cò”:

“Chỉ những người chỉ biết Mac- Lênin như ông mới tưởng rằng cái mô hình mà các ông đánh cắp của các nước Tư bản rồi gắn cho nó cái mác XHCN là mới mẻ, là sáng tạo!!! Thật nực cười!!!

Tôi nói nó quái gỡ là vì nó khoát cái tên Định hướng XHCN để lừa dân nhưng thực chất nó là nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa!!!

Nếu cứ Định hướng XHCN u-u minh-minh thế này thì tiền vay của nước ngoài ¼ rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà, xây sân gôn…Nông dân bị cướp đất…Sau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả đảng, cả bác Hồ…

Thôi mà hãy vứt ngay cái CNXH đi!!!” (ĐoiThoai online ngày 26-4-2010)

 

Tuần tự những hậu quả do XHCN tác hại đến đời sống của dân tộc hiện ra nhiều khuyết tật. Tiến sĩ Vũ Duy Phú, sáng lập viên và hiện là Viện Phó Viện Những vấn đề phát triễn (VIDS) ở Hà Nội trả lời phỏng vấn của BBC về vấn đề XHCN, ông nói như sau:

“Hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện thực như Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều khuyết tật. Trong đó, nặng nhất là thiếu dân chủ, dẫn đến quản lý nhà nước không tốt, lại dẫn đến tham nhũng, tha hóa”. (BBC online ngày 28-9-2010)

Cựu Đại tá CA Lê Hồng Hà đã vạch rõ cái sai lầm tệ hại sau thời gian dài thực hiện CNXH ở Việt Nam chẳng những đất nước đã bị nghèo nàn và lạc hậu mà còn lệ thuộc vào nước XHCN đàn anh là Trung cộng.

“Qua thực tế các nước trên thế giới, sự suy sụp của Liên Xô và các nước XHCN cuối thế kỷ 20, đã chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, mô hình CNXH Xô Viết là sai lầm thế nhưng đảng ta vẫn một mực phải đề cao chủ nghĩa Mác Lênin kiên trì đường lối CNXH ở Việt Nam.

Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức v.v…) và tụt hậu so với nhiều nước chung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm”. (ĐanChimViet online ngày 7-4-2013)

Cái XHCNVN ngày nay không là thiên đàng như đảng cộng sản từng rêu rao, khoác lác là không còn cảnh người bóc lột người, không còn những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, người người sẽ có được tự do dân chủ. Ấy thế mà XHCNVN ngày nay chính nhà nước đã cướp đất của dân nghèo bán lại cho bọn tư bản đỏ, tư bản đen và ngay cả tư bản Tàu. Bao nhiêu nông dân vô tội đã trở thành lớp người “dân oan” không nhà không đất, sống cuộc đời cơ cực lầm thang, họ bị đàn áp thẳng tay mỗi khi vác đơn đi khiếu kiện. Sống giữa cái “thiêng đàng XHCN” mà người dân phải bán máu, bán huyết tương nuôi thân, những phụ nữ bán thân nuôi miệng, ngày ngày sống chui rúc nơi gầm cầu, xó chợ. Trong khi một “nhóm lợi ích” gồm những đại gia cấu kết với những tư bản đỏ sống ngất ngưỡng nơi nhà cao cửa rộng vát vàng, phè phởn, trác táng trên sự đau khổ của đồng bào, đồng loại bằng những đồng tiền tham nhũng gia tăng theo cấp độ năm sau cao hơn năm trước. Thiếu tướng QĐND Nguyễn Trọng Vĩnh chua chát nói về bộ mặt thật của cái “thiên đường XHCN” ấy như sau:

“…ông đã để cho tham nhũng phát triển tràn lan, thất thoát hàng nghìn tỷ của Nhà nước từ những tập đoàn kinh tế quốc doanh do ông trực tiếp quản lý, đã để cho bán rừng, bán biển, cho thuê dài hạn các địa bàn xung yếu về quốc phòng như các cảng Vũng Áng, Cửa Việt, để cho nợ xấu ngân hàng quá lớn. Ông đã vay nợ chồng chất, ‘chắt, chút’ chúng ta phải trả đến bao giờ cho hết. Ông đã cưỡng chế, đàn áp nông dân, thu hồi đất cho tư bản địa ốc, bắt bớ đàn áp những người bất đồng chính kiến, yêu cầu dân quyền, dân chủ. Ông tăng đủ thứ giá: xăng, dầu, điện, nước, viện phí, học phí…gây ra tình trạng xã hội người nghèo thì lầm than, kẻ giàu bất chính thì phè phỡn, và còn nhiều vấn đề nữa”. (Boxitvn online ngày 6-6-2014)

 

Sự đau lòng nói trên được người chiến sĩ già Trần Độ trọn đời hiến thân cho cách mạng những mong “đổi đời” nhưng ông đã “bức xúc” mà rằng:

“Cứ xem xã hội Việt Nam hiện nay, cuộc sống Việt Nam hiện nay, thì có thể thấy một nét lớn rất đau lòng là: tất cả những gì xấu xa, tàn bạo, mà cách mạng có lúc đã xóa bỏ và đập tan thì nay đang được khôi phục lại hoàn toàn còn mạnh hơn, còn cao hơn, nhân danh cách mạng”. (Nhật Ký Rồng Rắn trang 35)

Cái trừu tượng của XHCN đã được TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sau 38 năm “tiến lên XHCN” ông đã “thành thật” đưa ra một nhận định về cái thành quả mà đảng cộng sản đã đạt được khiến người nghe cảm thấy ngỡ ngàng, ông Trọng nói:

“…xây dựng CNXH và đổi mới đất nước bằng nhau. Xây dựng CNXH thì lại mất cái vế bảo vệ Tổ quốc, rất là thiếu ý và lủng củng chỗ nầy. Có thể nói là trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc chứ không nên nói trong cuộc xây dựng CNXH và đổi mới. Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (ThanhNien online ngày 26-10-2013)

Sau lời tuyên bố mơ hồ, bi quan của TBT Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang cảm thấy….lên tiếng:

“Cho đến nay, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết VN đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”. (RFA online ngày 2-8-2014)

Giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia kinh tế chính trị của Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi tạ thế có một lần ông đã nói với Mặc Lâm đài RFA:

“Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mãi mê đi tìm XHCN thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu”. (RFA online ngày 30-10-2013)

Ngày 3-5-2014, Thời báo Kinh tế SaiGon bản điện tử trích lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng người cộng sản đi tìm CNXH chẳng khác nào nhà thơ Hoàng Cầm đi “tìm lá diêu bông”.

“Việt Nam miệt mài nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường XHCN, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm”.

Trả lời Nam Nguyên, LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định: ‘Ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng là một ông nói thật nói thẳng. Tôi nghĩ rằng trước đây đã có những ông từng nói như thế, bởi vì KTTT và XHCN nó là như nước với lửa, làm sao mà sống chung được. Cho nên, phải chăng trước đây người ta phải gắn chữ đó để làm một số người bảo thủ thôi, còn bây giờ đến lúc phải nói thật, có nghĩa là nên cắt cái đuôi đó đi…

…nhiều người cũng sợ mất cái CNXH lắm. Nhưng CNXH làm gì có mà mất, đâu có mà mất…mất cái không có thì là điều buồn cười”. (RFA online ngày 6-5-2014)

Như vậy tại sao đảng CSVN đã kiên trì bảo vệ CNXH, cái thiên đàng chỉ có “Bên kia bờ ảo vọng”. Chính vì sự sụp đổ của khối cộng sản ở Đông Âu khiến cho Tổng bí thư đảng CSVN lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Linh vội vã kéo bộ sậu gồm: TBT Nguyễn Văn Linh, CTHĐBT Đỗ Mười, CV Phạm Văn Đồng sang Thành Đô bên Tàu để tôn vinh Thiên triều làm đàn anh để bảo vệ sự tồn vong của cái nước gọi là CHXHCNVN và đảng CSVN chấp nhận sẽ là một nước chư hầu với một lòng cúc cung tận tụy. TBT Nguyễn Văn Linh tuyên bố:

“Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay…Trung Quốc cần nêu cao ngọn cờ XHCN, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồi ký Trần Quang Cơ-Chương 10)

Đảng CSVN vì mục đích bảo vệ đảng nên đã nhẫn tâm đưa cả dân tộc vào vòng nộ lệ ngoại bang. Không gì khôi hài bằng trong lần thuyết giảng tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh nói về mục đích bảo vệ chế độ XHCN được Giáo sư sử học Hà Văn Thịnh kể lại ông Thanh giảng như sau:

“Và tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thực tế với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”. (Boxitvn online ngày 19-12-2012)

Đại tá Phạm Đình Trọng cho chúng ta thấy được cái hậu quả tai hại do đảng CSVN đưa dân tộc Việt Nam theo con đường XHCN gây ra…

“Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng XHCN suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt. Mấy thế hệ người Việt Nam trở thành vật hy sinh cho cuộc thí nghiệm đó! Hàng chục vạn người bị giết, bị tù đày trong những cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu diễn ra triền miên và rộng khắp từ nông thôn tới thành phố, từ giới kinh doanh đến giới trí thức! Mấy thế hệ trí thức, nghệ sĩ, những tinh hoa, tài sản quí giá nhất của dân tộc bị khinh rẻ, đày đọa, bị biến thành bung xung, bị biến thành chim mồi, cá cảnh! Trả giá đắt như vậy để có một CNXH hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói!” (DanLuan online ngày 24-8-2011) 

Nhà báo Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao Động trả lời phỏng vấn của Talawas ông kêu gọi đảng CSVN hãy “từ bỏ chủ nghĩa xã hội”, cái xã hội làm băng hoại đất nước và đang đưa dân tộc vào con đường lệ thuộc nước XHCN Bắc Kinh.

“Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự là kiềng ba chân của một xã hội dân chủ. Ở Việt Nam, hai chân kiềng trước bị áp đặt tính từ ‘xã hội chủ nghĩa’, do đó chân kiềng thứ ba vẫn là một xã hội chính trị như nửa thế kỷ trước…

Lập tức đổi mới đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mô hình Xô-viết Stalin, xây dựng một đảng của dân tộc”. (Talawas online ngày 25-10-2010)

Ngày nay, sau trên 70 năm đi theo con đường XHCN những Nhà trí thức lão thành cách mạng mà người đứng đầu là cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, với 75 năm tuổi đảng đã nhận thấy sự sai lầm và thất bại khi đưa dân tộc vào con đường vô định, không lối thoát nên họ đã cùng viết một bức “Thư ngỏ” đầy tâm huyết nói lên nguyện vọng tha thiết kêu gọi đảng CSVN vì dân tộc mà từ bỏ CNXH sai lầm:

“Từ nhiều năm nay, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin…Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh…

Thực tế bóc trần cái gọi là ‘cùng chung ý thức hệ XHCN’ chỉ là sự ngộ nhận và ‘4 tốt, 16 chữ’chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng của TQ đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến VN thành ‘chư hầu kiểu mới của họ”. (Boxitvn online ngày 29-7-2014) 

© Đại Nghĩa

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội”

 1. văn thân says:

  tôi rất thích nhửng người trực tính như vủ trung .bạn xứng dáng mang quốc tịch mỷ lắm.tự do hay là chết phải không ?bạn có cầm súng trực tiếp dánh duổi quân cộng sản bắc việt ở miền nam việt nam không ?bạn có huy chương của quân lực việt nam cộng hòa không ?kể một vài chiến công của bạn cho diển dàn chim việt nghe với .riêng tôi tôi sống ở miền nam việt nam từ nhỏ năm 1956 tôi dược 10 tuổi,dến năm 1966 thì nhập ngủ di quân dịch( binh sỉ quân dịch trình diện theo lệnh gọi nhập ngủ hồ sơ quân bạ xếp loại A.) ba tháng quân trường mồ hôi dổ với bằng tác xạ hang ưu ( 72 diểm ) nói chung là lý lịch tốt .tinh thần chống cộng cao NHÂN NGHỈA LỂ TRÍ TÍN DƯỢC GIÁO DỤC DÀNG HOÀNG CHỈ CÓ HỌC HƠI NGU MỘT CHÚT THI TÚ TÀI NĂM 18 TUỔI TRƯỢT NÊN PHẢI XẾP VÀO HÀNG BINH SỈ QUÂN DỊCH KHÔNG DƯỢC VÀO TRƯỜNG SỈ QUAN THỦ DỨC NHƯ CÁC BẠN DỒNG MÔN .rời quân trường QUANG TRUNG tháng 6 năm 1966 .bổ sung vế sư doàn 25 bô binh trung doàn 49. tiểu doàn 3 .( dại dội chỉ huy/tiểu doàn 3/trung doàn 49 /sư doàn 25 bộ binh ) dóng ở củ chi ,tỉnh hậu nghỉa. nhờ lý lịch tốt dược dề cử di học hiệu thính viên truyền tin tại sư doàn 18 bộ binh dóng ở long khánh dưới quyền thiếu tá triệu dại dội trưởng dại dội truyền tin sư doàn 18 bộ binh.mản khóa năm 1868 trở về dơn vị củ . TRUNG DOÀN 49 DƯỢC NÂNG CẤP TRỞ THÀNH CHIẾN DOÀN 49 .TIỂU DOÀN 3 DO DẠI ÚY NGUYỂN VĂN TRI LÀ TIỂU DOÀN TRƯỞNG,DẠI ÚY THĂNG LÀ TIỂU DOÀN PHÓ.TIỂU DOÀN 3/TRD.49 LÀ TIỂU DOÀN -GẬY THẤN- DÁNH DÂU THÁNG DÓ BẮT SỐNG VIỆT CỘNG NHƯ BẮT GÀ .DẠI ÚY TRI DƯỢC DẶC CÁCH LÊN THIẾU TÁ TIỂU DOÀN TRƯỞNG CỰC NHANH .Tham gia chiến dịch vượt biên dánh qua campuchia dưới quyền chỉ huy của
  tướng DỔ CAO TRÍ TƯỚNG DỔ CAO TRÍ CHẾT NĂM 1971 .CHIẾN DOÀN TRỞ VỀ VIỆT NAM. hè dỏ lửa 1972 chuyển qua trung doàn 9 sư doàn 5 bộ binh dóng ở lai khê bến cát bình dương .buông súng trở về sai gòn năm 1975 .có sao nói vậy người ơi. không phải con vẹt dâu 70 tuổi rồi nói bậy lủ trẻ nó cười cho con vẹt nó nói không bao giờ suy nghỉ chỉ có con người mới ăn nói dàng hoàng. bạn bao nhiêu tuổi rồi ? sống ở dâu ? làm nghề gì ?công lao dối với tổ quốc việt nam ra sao kể cho tôi và các bạn trên diển dàn nghe với .tôi sinh ra tại sái gòn và lớn lên tại sài gòn chưa làm diều gì ác cả mà sao cứ bị chửi hoài diên, khùng .con vẹt v.v….vợ nuôi ăn buồn không có việc gì làm lên máy la cà ngứa mỏm nói bậy vợ chửi hoài khổ lắm bạn ơi dời không một ngày vui ……. dêm dả khuya rồi con sư tử cái vừa chửi sao không di ngủ di cha nội . chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ chúc diển dàn dàn chim việt ngày càng có nhiều bài viết hay hơn nửa và dặc biệt là thơm hơn nửa.

 2. tu phuong says:

  Người ta bỏ XHCN từ lâu rồi tại các ông không biết đấy thôi. CNXH chỉ còn là cái bóng. Các vị đang ra sức đấu tranh để tiêu diệt cai bóng đấy. thật kỳ cục../.

 3. Đông Du says:

  Thực ra cái củ nghĩa xã hội mà Mac nói tới là cái xã hội phải được sinh ra từ Chủ nghia tư bản phát triển ở giai đoạn tột cùng cơ mà. Nghĩa là có thể Mỹ sau này sẽ tiến tới CNXH đầu tiên cũng nên? Tại ông Lê nin cho CNXH sinh ra quá sớm nên vây thôi. Bây giờ đã chót thì chét, VN và TQ mang danh XHCN chỉ là cái vỏ, chính họ đang tiến tới CNTB thì đúng hơn. Việc họ còn để tên XHCN thì có sao đâu. Vấn đề là nội dung bên trong là TBCN là được ( Trên thế giowqis khối nương mang tên vương quốc nhưng thực ra lại là TBCN cơ mà) Người Mỹ đâu có còn chê bai CS hay CNXH đâu nữa. Ngược lại vì quyền lợi họ đang bắt tay với CSVN đấy thôi. Các vị chửi CS với CNXH là không khác gì mấy anh ngớ ngẩn dở điên dở khùng đen cái đầu gối ra mà chửi nhau, chẳng hiểu tý gì hết./.

 4. DâM TiêN says:

  Anh nào nói ? Cô nào lói ? Xằng lào lói ? từ bỏ cái gì thế nhỉ ?

  Cái Cộng Sản tức xả hơi chủ nghẽ an nam đã do OSS lập ra,
  Thì nay cũng là do OSS tức CIA họ giải tán mới đúng lý chứ ?

  Còn ,ấy a, bao giờ, cách nào…giải tán Xả hơi chủ nghẽ, thì DâM
  cũng may ra…đoán mò được…năm 2014 ?– quá lắm là 2015.,

  Là do chính bản thân Cộng Sản an nam Harakiri tự giải thế đó,
  cái này văn chương nhà binh kêu là ” Tự nguyện dưới sức ép.”

 5. Noileo says:

  Nói “từ bỏ chủ nghĩa xã hội” mà vẫn tuyên ngôn độc lập 2-9 lừa dối người miền bắc, nhục mạ người miền nam, xưng tụng tội đồ hồ chí minh, the serial killer, tội phạm phản quốc can tội rước giặc tàu vào Việt nam, thì cái “từ bỏ” ấy là vô nghĩa nếu không muốn nói chỉ là giả dối, là dối mình, lừa người!

Phản hồi