|

Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội

Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam lập lại hòa bình trên cả nước thì đảng cộng sản Việt Nam đã vội vã xóa tan cái chính phủ ma của  Mặt Trận DTGPMN do họ dựng lên để đưa cả nước “tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên CNXH” và còn đẻ ra cái quái chiêu “yêu nước là yêu CNXH”. Trong khi toàn dân còn bàng hoàng ngơ ngác chưa biết cộng sản là gì, chưa biết CNXH là gì thì đảng CSVN áp đặt cái chủ nghĩa mơ hồ ấy lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam. Mặc dù đảng CSVN không thông qua ý kiến của người dân nhưng cương lĩnh đảng đã quyết định và thực hiện một cách thô bạo và bảo rằng:

“Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của đảng CSVN và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nông Đức Mạnh, TBT đảng CSVN cũng đã khẳng định rằng: ‘Chúng ta khẳng định một lần nữa luận điểm đúng đắn mà đảng ta đã nêu lên trong cương lĩnh năm 1991: Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”. (RFA online ngày 17-12-2010)

nocommunism

CNXH là cái quái gì mà ngay cả một đảng viên như bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc NHNN VN cũng nêu lên thắc mắc…

“Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Đúng là ngày xưa học về Mác-Lênin có câu: ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gắp trăm lần tư bản’…

Cho nên, từ công nghiệp hiện đại, cũng theo định hướng XHCN, phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng dân chủ cũng theo XHCN, thì tôi không hiểu nó là cái gì cả”. (RFA online ngày 18-12-2010)

 

Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng chính phủ tại cuộc Hội thảo góp ý cho văn kiện Đại hội XI nêu lên những thắc mắc về CNXH, ông hỏi lại như sau:

“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?

Trong lần giảng về Biển Đông, Đại tá Trần Đăng Thanh có nhiều người bảo rằng, thì thôi ta cứ đành lấy khẩu hiệu ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh’, đó là CNXH. Tôi xin lỗi ông, đấy không phải là CNXH!…

Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu ‘dân giàu, nước mạnh’ mấy câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy. Tôi nghĩ không đúng. Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông!” (RFA online ngày 18-12-2010)

Nhà báo cựu Đại Tá QĐND Bùi Tín, người có mặt trong ngày tiếp thu dinh Độc Lập nhưng nay đã rời bỏ hàng ngủ “bên thắng cuộc” để sống cuộc đời lưu vong như nhiều người “bên thua cuộc” đã nhận định về cái gọi là CNXH như sau:

“Nói hàng trăm lần đến CNXH, nhưng trong thực hiện, không thấy nội dung và biện pháp ở đâu cả…

Tự nhốt mình trong loại CNXH độc đảng, các văn kiện không giải được vấn đề dân chủ là vấn đề cốt lõi thì làm sao giải được vấn đề xã hội công bằng là văn minh cốt lõi của CNXH!” (ĐanChimViet online ngày 11-6-2010)

 

Bằng vào thực tế, CNXH đã được đảng Cộng sản thực thi ở Việt Nam  đã bị phá sản, nó đã bị phá sản ngay từ nơi xuất phát ra nó: Liên Xô và cả các nước Đông Âu.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của đài VOA về nhận định của ông sau mấy chục năm thực thi CNXH ở Việt Nam như sau:

“Cốt lõi của CNXH theo học thuyết Mác-Lênin là kinh tế nhà nước chỉ huy nền kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là ‘bóc lột người’ bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế XHCN đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách giá-lương-tiền của chính phủ Việt Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được đảng CSVN phục hồi tại Đại hội 6 vào năm sau, 1986”. (VOA online ngày 29-4-2-10)

Cố Trung tướng Trần Độ, vị tướng khai quốc công thần của chế độ khi gần đất xa trời cũng đã trăn trở về tình hình cái xã hội mà ông đã dự phần gầy dựng ra nó. Những hoài bảo, những tâm huyết khi phục vụ chế độ nay thấy nó đã phản bội lại lý tưởng, chẳng những không đưa được đất nước đi lên mà lại còn đi lùi lại “10 thời bao cấp” hay còn gọi là thời đại “đồ đá, đồ đồng” ở cuối thế kỷ 20 chớ không như ước mơ của ông thời trai trẻ, ông đã thất vọng ghi lại trong Nhật Ký Rồng Rắn như sau:

“Hãy nhìn lại xem: từ năm 1975 đến 1985, mười năm xây dựng xã hội chủ nghĩa trong cả nước và nước có tên: ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa’ thì đất nước ra thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thẳm rồi không?…(NKRR trang 17)

Như vậy ‘xã hội chủ nghĩa’ chỉ là một học thuyết chưa được chứng thực (chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công). Như vậy nó không thể là con đường duy nhất để phát triển đất nước”. (NKRR trang 22)

Sau bao nhiêu năm “tiến lên CNXH” bị thất bại, đảng CSVN đã lúng túng như con gà mở cửa mả, sau cùng đứng trước nguy cơ phá sản, đảng CSVN vội vã chấp vá lung tung giữa kinh tế tư bản và kinh tế cộng sản đẻ ra quái thai: “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho nên Phó Thủ tướng Trần Phương nhận định như sau:

*-“Cuối cùng, ông đã thực thi CNXH thất bại rồi, không có động lực rồi. Ông đã trở lại kinh tế nhiều thành phần, ông trở lại kinh tế thị trường, ông trở lại nền dân chủ, chứ bây giờ ông mà nói chuyên chính vô sản, người ta chán ông lắm đấy, có phải không?” (RFA online ngày 19-12-2010)

Và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đồng tình với PTT Trần Phương.

“Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột, tàn phá thiên nhiên, bóc lột lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực. Đối với nó, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng…” (ĐoiThoai online ngày 11-10-2010)

Thực ra có lẽ chính những người cộng sản muốn thực thi mô hình thiêng đàng XHCN nhưng “đã mắc dây thung”, không hiểu phải thực hiện nó ra làm sao nên họ lại kèm vào đó một cái đuôi “kinh tế thị trường định hướng XHCN” một cách mâu thuẩn nên đã tạo ra sự thắc mắc trong nhiều cán bộ, đảng viên trí thức.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã thẳng thắn phân tích rõ ràng như sau:

“Thể chế như một cơ thể bị xé đôi, nửa Kinh tế thị trường muốn chạy lên phía trước, nửa ‘định hướng XHCN’ cố lưu lại phía sau. Nửa Kinh tế là Kinh tế trí thức, nửa Chính trị Mác Lê thì phản trí thức. Đây là trường hợp phân thân của một cơ thể được ghép bởi hai nửa dị hợp, như người đi hai chân trên hai băng chuyền ngược chiều nhau. Đây là quá trình làm xiếc vô cùng vất vả đầy bất trắc”. (ĐoiThoai online ngày 10-8-2010)

Giáo sư Đỗ Xuân Thọ, người viết bức thư tự đáy lòng tranh luận với ông Đỗ Phú Thọ về định hướng XHCN mập mờ chỉ tạo thời cơ “tranh tối tranh sáng” để cho bọn tham nhũng lợi dụng “đục nước béo cò”:

“Chỉ những người chỉ biết Mac- Lênin như ông mới tưởng rằng cái mô hình mà các ông đánh cắp của các nước Tư bản rồi gắn cho nó cái mác XHCN là mới mẻ, là sáng tạo!!! Thật nực cười!!!

Tôi nói nó quái gỡ là vì nó khoát cái tên Định hướng XHCN để lừa dân nhưng thực chất nó là nền kinh tế Tư bản Chủ nghĩa!!!

Nếu cứ Định hướng XHCN u-u minh-minh thế này thì tiền vay của nước ngoài ¼ rơi vào túi một số kẻ đại diện cho cái mô hình này. Các dự án của nước ngoài biến thành dự án xây nhà, xây sân gôn…Nông dân bị cướp đất…Sau này con cháu ta trả nợ chúng sẽ chửi cả đảng, cả bác Hồ…

Thôi mà hãy vứt ngay cái CNXH đi!!!” (ĐoiThoai online ngày 26-4-2010)

 

Tuần tự những hậu quả do XHCN tác hại đến đời sống của dân tộc hiện ra nhiều khuyết tật. Tiến sĩ Vũ Duy Phú, sáng lập viên và hiện là Viện Phó Viện Những vấn đề phát triễn (VIDS) ở Hà Nội trả lời phỏng vấn của BBC về vấn đề XHCN, ông nói như sau:

“Hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện thực như Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều khuyết tật. Trong đó, nặng nhất là thiếu dân chủ, dẫn đến quản lý nhà nước không tốt, lại dẫn đến tham nhũng, tha hóa”. (BBC online ngày 28-9-2010)

Cựu Đại tá CA Lê Hồng Hà đã vạch rõ cái sai lầm tệ hại sau thời gian dài thực hiện CNXH ở Việt Nam chẳng những đất nước đã bị nghèo nàn và lạc hậu mà còn lệ thuộc vào nước XHCN đàn anh là Trung cộng.

“Qua thực tế các nước trên thế giới, sự suy sụp của Liên Xô và các nước XHCN cuối thế kỷ 20, đã chứng minh chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, mô hình CNXH Xô Viết là sai lầm thế nhưng đảng ta vẫn một mực phải đề cao chủ nghĩa Mác Lênin kiên trì đường lối CNXH ở Việt Nam.

Do mấy chục năm qua, cả nước ta đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa sai lầm nói trên, nên đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức v.v…) và tụt hậu so với nhiều nước chung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm”. (ĐanChimViet online ngày 7-4-2013)

Cái XHCNVN ngày nay không là thiên đàng như đảng cộng sản từng rêu rao, khoác lác là không còn cảnh người bóc lột người, không còn những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, người người sẽ có được tự do dân chủ. Ấy thế mà XHCNVN ngày nay chính nhà nước đã cướp đất của dân nghèo bán lại cho bọn tư bản đỏ, tư bản đen và ngay cả tư bản Tàu. Bao nhiêu nông dân vô tội đã trở thành lớp người “dân oan” không nhà không đất, sống cuộc đời cơ cực lầm thang, họ bị đàn áp thẳng tay mỗi khi vác đơn đi khiếu kiện. Sống giữa cái “thiêng đàng XHCN” mà người dân phải bán máu, bán huyết tương nuôi thân, những phụ nữ bán thân nuôi miệng, ngày ngày sống chui rúc nơi gầm cầu, xó chợ. Trong khi một “nhóm lợi ích” gồm những đại gia cấu kết với những tư bản đỏ sống ngất ngưỡng nơi nhà cao cửa rộng vát vàng, phè phởn, trác táng trên sự đau khổ của đồng bào, đồng loại bằng những đồng tiền tham nhũng gia tăng theo cấp độ năm sau cao hơn năm trước. Thiếu tướng QĐND Nguyễn Trọng Vĩnh chua chát nói về bộ mặt thật của cái “thiên đường XHCN” ấy như sau:

“…ông đã để cho tham nhũng phát triển tràn lan, thất thoát hàng nghìn tỷ của Nhà nước từ những tập đoàn kinh tế quốc doanh do ông trực tiếp quản lý, đã để cho bán rừng, bán biển, cho thuê dài hạn các địa bàn xung yếu về quốc phòng như các cảng Vũng Áng, Cửa Việt, để cho nợ xấu ngân hàng quá lớn. Ông đã vay nợ chồng chất, ‘chắt, chút’ chúng ta phải trả đến bao giờ cho hết. Ông đã cưỡng chế, đàn áp nông dân, thu hồi đất cho tư bản địa ốc, bắt bớ đàn áp những người bất đồng chính kiến, yêu cầu dân quyền, dân chủ. Ông tăng đủ thứ giá: xăng, dầu, điện, nước, viện phí, học phí…gây ra tình trạng xã hội người nghèo thì lầm than, kẻ giàu bất chính thì phè phỡn, và còn nhiều vấn đề nữa”. (Boxitvn online ngày 6-6-2014)

 

Sự đau lòng nói trên được người chiến sĩ già Trần Độ trọn đời hiến thân cho cách mạng những mong “đổi đời” nhưng ông đã “bức xúc” mà rằng:

“Cứ xem xã hội Việt Nam hiện nay, cuộc sống Việt Nam hiện nay, thì có thể thấy một nét lớn rất đau lòng là: tất cả những gì xấu xa, tàn bạo, mà cách mạng có lúc đã xóa bỏ và đập tan thì nay đang được khôi phục lại hoàn toàn còn mạnh hơn, còn cao hơn, nhân danh cách mạng”. (Nhật Ký Rồng Rắn trang 35)

Cái trừu tượng của XHCN đã được TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sau 38 năm “tiến lên XHCN” ông đã “thành thật” đưa ra một nhận định về cái thành quả mà đảng cộng sản đã đạt được khiến người nghe cảm thấy ngỡ ngàng, ông Trọng nói:

“…xây dựng CNXH và đổi mới đất nước bằng nhau. Xây dựng CNXH thì lại mất cái vế bảo vệ Tổ quốc, rất là thiếu ý và lủng củng chỗ nầy. Có thể nói là trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc chứ không nên nói trong cuộc xây dựng CNXH và đổi mới. Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (ThanhNien online ngày 26-10-2013)

Sau lời tuyên bố mơ hồ, bi quan của TBT Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang cảm thấy….lên tiếng:

“Cho đến nay, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đến hết thế kỷ này cũng không biết VN đã có CNXH hoàn chỉnh hay chưa? Theo tôi một người đứng đầu của đảng mà nói như thế thì chính ông ấy cũng không tin vào CNXH. Dẫn dắt một dân tộc đến hết thế kỷ này còn không biết đi về đâu thì tôi thấy rất là phiêu lưu”. (RFA online ngày 2-8-2014)

Giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia kinh tế chính trị của Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi tạ thế có một lần ông đã nói với Mặc Lâm đài RFA:

“Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mãi mê đi tìm XHCN thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu”. (RFA online ngày 30-10-2013)

Ngày 3-5-2014, Thời báo Kinh tế SaiGon bản điện tử trích lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng người cộng sản đi tìm CNXH chẳng khác nào nhà thơ Hoàng Cầm đi “tìm lá diêu bông”.

“Việt Nam miệt mài nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường XHCN, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà tìm”.

Trả lời Nam Nguyên, LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định: ‘Ông Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng là một ông nói thật nói thẳng. Tôi nghĩ rằng trước đây đã có những ông từng nói như thế, bởi vì KTTT và XHCN nó là như nước với lửa, làm sao mà sống chung được. Cho nên, phải chăng trước đây người ta phải gắn chữ đó để làm một số người bảo thủ thôi, còn bây giờ đến lúc phải nói thật, có nghĩa là nên cắt cái đuôi đó đi…

…nhiều người cũng sợ mất cái CNXH lắm. Nhưng CNXH làm gì có mà mất, đâu có mà mất…mất cái không có thì là điều buồn cười”. (RFA online ngày 6-5-2014)

Như vậy tại sao đảng CSVN đã kiên trì bảo vệ CNXH, cái thiên đàng chỉ có “Bên kia bờ ảo vọng”. Chính vì sự sụp đổ của khối cộng sản ở Đông Âu khiến cho Tổng bí thư đảng CSVN lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Linh vội vã kéo bộ sậu gồm: TBT Nguyễn Văn Linh, CTHĐBT Đỗ Mười, CV Phạm Văn Đồng sang Thành Đô bên Tàu để tôn vinh Thiên triều làm đàn anh để bảo vệ sự tồn vong của cái nước gọi là CHXHCNVN và đảng CSVN chấp nhận sẽ là một nước chư hầu với một lòng cúc cung tận tụy. TBT Nguyễn Văn Linh tuyên bố:

“Tôi sẵn sàng sang Trung Quốc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc để khôi phục lại quan hệ hữu hảo. Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay…Trung Quốc cần nêu cao ngọn cờ XHCN, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Hồi ký Trần Quang Cơ-Chương 10)

Đảng CSVN vì mục đích bảo vệ đảng nên đã nhẫn tâm đưa cả dân tộc vào vòng nộ lệ ngoại bang. Không gì khôi hài bằng trong lần thuyết giảng tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh nói về mục đích bảo vệ chế độ XHCN được Giáo sư sử học Hà Văn Thịnh kể lại ông Thanh giảng như sau:

“Và tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thực tế với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”. (Boxitvn online ngày 19-12-2012)

Đại tá Phạm Đình Trọng cho chúng ta thấy được cái hậu quả tai hại do đảng CSVN đưa dân tộc Việt Nam theo con đường XHCN gây ra…

“Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng XHCN suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt. Mấy thế hệ người Việt Nam trở thành vật hy sinh cho cuộc thí nghiệm đó! Hàng chục vạn người bị giết, bị tù đày trong những cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu diễn ra triền miên và rộng khắp từ nông thôn tới thành phố, từ giới kinh doanh đến giới trí thức! Mấy thế hệ trí thức, nghệ sĩ, những tinh hoa, tài sản quí giá nhất của dân tộc bị khinh rẻ, đày đọa, bị biến thành bung xung, bị biến thành chim mồi, cá cảnh! Trả giá đắt như vậy để có một CNXH hiện hình là một nền văn hóa thấp kém, lạc hậu, đạo đức xã hội suy đồi, hạ tầng xã hội tồi tàn, kinh tế suy sụp, cuộc sống người dân đến đáy cùng cực nghèo đói!” (DanLuan online ngày 24-8-2011) 

Nhà báo Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao Động trả lời phỏng vấn của Talawas ông kêu gọi đảng CSVN hãy “từ bỏ chủ nghĩa xã hội”, cái xã hội làm băng hoại đất nước và đang đưa dân tộc vào con đường lệ thuộc nước XHCN Bắc Kinh.

“Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự là kiềng ba chân của một xã hội dân chủ. Ở Việt Nam, hai chân kiềng trước bị áp đặt tính từ ‘xã hội chủ nghĩa’, do đó chân kiềng thứ ba vẫn là một xã hội chính trị như nửa thế kỷ trước…

Lập tức đổi mới đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mô hình Xô-viết Stalin, xây dựng một đảng của dân tộc”. (Talawas online ngày 25-10-2010)

Ngày nay, sau trên 70 năm đi theo con đường XHCN những Nhà trí thức lão thành cách mạng mà người đứng đầu là cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, với 75 năm tuổi đảng đã nhận thấy sự sai lầm và thất bại khi đưa dân tộc vào con đường vô định, không lối thoát nên họ đã cùng viết một bức “Thư ngỏ” đầy tâm huyết nói lên nguyện vọng tha thiết kêu gọi đảng CSVN vì dân tộc mà từ bỏ CNXH sai lầm:

“Từ nhiều năm nay, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin…Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh…

Thực tế bóc trần cái gọi là ‘cùng chung ý thức hệ XHCN’ chỉ là sự ngộ nhận và ‘4 tốt, 16 chữ’chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng của TQ đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến VN thành ‘chư hầu kiểu mới của họ”. (Boxitvn online ngày 29-7-2014) 

© Đại Nghĩa

© Đàn Chim Việt

17 Phản hồi cho “Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội”

 1. noileo says:

  “Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội”?

  Đã đến lúc phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội hồ chí minh!

  Đã đến lúc phải từ bỏ chủ nghĩa Hồ chí Minh!

  Đã đến lúc phải từ bỏ việt cộng Hồ chí Minh!

  Cái “chủ nghĩa xã hội” ở Việt nam đồng thời cũng là, nếu không phải chỉ là, cái chủ nghĩa Hồ chí Minh độc tài gian ác, phản quốc bán nước, rước tàu vào VN, vì thế vô cùng tai hại cho Việt nam.

  Tai hại của “chủ nghĩa xã hội Hồ chí Minh” gây nên cho Việt nam kinh khủng ngàn vạn lần hơn bất cứ tai hại do chủ nghĩa xã hội nào gây nên ở bất cứ đâu.

  Cho nên, nói đến “từ bỏ chủ nghĩa xã hội” thì phải đồng thời từ bỏ Hồ chí Minh,

  “từ bỏ chủ nghĩa xã hội” ở VN thì đã có nhiều người từ bỏ, đã lên tiếng từ bỏ, đã có người từ bỏ từ đã khá lâu rồi!

  Nhưng những cái “từ bỏ” ấy còn rất thiếu sót, nếu không muốn nói là giả dối, cũng vì thế sự từ bỏ ấy không lôi kéo đuọc thêm bao nhiều người đi theo, vì chưa từ bỏ Hồ chí Minh,

  Hồ chí Minh không chỉ mang cộng sản vào VN, Hồ chí Minh còn dùng bạo lực sát nhân mà áp đặt, cưỡng ép ngừoi khác phải theo “đạo” cộng sản

  Hồ chí Minh không chỉ dùng bạo lực sắt máu cưỡng bức người khác theo đạo cộng sản, Hồ chí Minh còn rứoc giặc tàu vào VN, dựa vào sự chống lưng của giặc tàu, dựa vào súng đạn giặc tàu cày nát quê hương đất nước VN, thảm sát hàng triệu sinh linh VN, cữong ép đất nước nhân dân VN phải theo con đường cộng sản tội ác đê tiện, nghèo đói nhục hằn, sống theo bản năng súc vât…, để Hồ chí Minh đuọc thỏ mãn tham vọng quyền lực bệnh hoan…

  Chưa từ bỏ hồ chí minh thì sự từ bỏ chủ nghĩa xã hội chưa là trọn vẹn

  Noí “từ bỏ chủ nghĩa xã hội”, mà chưa từ bỏ Hồ chí Minh, thì sự từ bỏ ấy chưa trọn vẹn, nếu không muốn nói chỉ là từ bỏ giả dối

 2. Trực Ngôn says:

  Đâu phải bây giờ mới “Đã đến lúc phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội“, mà đúng ra nó không nên được sinh ra ở Việt Nam, hay đã bị “bóp mũi” chết ngay từ khi Hồ Chí MInh vừa cõng CNCS về dày xéo quê hương!

  “CỘNG SẢN” là tội ác chống nhân loại!

  Cho đến nay đã có hơn 100 triệu nạn nhân bị CS giết chết. Riêng tại VN cũng đã có từ 5-7 triệu người mạng vong vì CNCS!

 3. Chủ nghĩa CS tồi tệ hơn Phát xít says:

  ***Giáo sư Trần Phương – nguyên phó thủ tướng CS và hiện là chủ tịch hội Khoa học Kinh tế Việt Nam – phát biểu trong cuộc hội thảo về dự thảo cương lĩnh của đảng CSVN, ông nói : “Thế bây giờ chủ nghĩa xã hội của các ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái chủ nghĩa xã hội gì đây?” (RFA online ngày 18-12-2010)

  Giáo sư Trần Phương :« Chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn, là nguy hại, phải dứt khoát từ bỏ khỏi các văn kiện của đảng và nhà nước» …. «Ghi chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội trong hiến pháp không những là sai lầm mà còn là lừa dối, là bịp bợm, khi cả thế giới đã từ bỏ, chôn vùi những học thuyết sai lầm này rồi ».,

  ***Giáo sư Hoàng Minh Chính – nguyên Viện trưởng viện Triết học Mác-Lê: “Nhà nước Cộng sản luôn tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội dân chủ gấp một triệu lần chủ nghĩa tư bản, nhưng thực tế cho thấy, chế độ hiện nay (dân chủ) không bằng một phần của chế độ phát xít Hitle thời xưa…“ Hiện nay Tự do-Dân chủ, Tự do Tôn giáo, Tự do Sắc tộc đang bị đàn áp rất nghiêm trọng. Tôi thấy chính quyền hiện nay đang tỏ ra cho thế giới thấy rằng họ đang vi phạm trắng trợn quyền Tự do của người dân “.

  Giáo sư Hoàng Minh Chính : “ Cái Đảng này nó đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, mà bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin đã sai từ gốc rễ , và cái Đảng này nó đang xây dựng một cơ chế độc tài, độc quyền toàn trị thì làm sao cải tổ được, tự đổi mới được…Liên xô đàn áp nhân dân như thế, Liên xô đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng một chính đảng toàn trị, thì chính nhân dân đã nổi dậy lật đổ cái chính đảng đó…”

  *** Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Ba mươi năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin đã tàn phá đất nước này về mặt kinh tế, và tàn phá cả về mặt văn hóa và tư tưởng

  ***Đại tá công an cộng sản Lê Hồng Hà, nguyên chánh văn phòng Bộ Công an :“Đối với dân tộc Việt nam, học thuyết Mác là học thuyết ngoại nhập…Không giúp lý giải được xã hội Việt nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng toàn khác với Tây Âu, rất dể dẫn cách mạng VN đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kiềm hãm sự phát triển…”

 4. văn thân says:

  chủ nghỉa tư bản ? hay ở chổ nào ? và dở ở chổ nào ?các bạn dang sống trong chế dộ tư bản nhưng có bao giờ các bạn nghiên cứu về chủ nghỉa tư bản chưa ? nó có thực sự là thiên dường của xả hội loài người không ?! ! ! ? ! có công bằng không ? có dân chủ không ? có giàu có không ?tôi dả sống hơn 20 năm trong chế dộ tư bản ở miền nam việt nam .và tôi thấy rỏ rằng nó chỉ là cái bánh vẻ cho các bạn nhìn .khoái trá nhưng chẳng bao giờ ăn dược cả.bánh thật chỉ có các dại gia, các nhà tư bản chuyên nghề bóc lột. các thế lực xả hội den ,mafia . v.v… mà thôi .con số này dược bao nhiêu nhiêu phần trăm ( % ) trong xả hội hoa kỳ hiện nay ? bạn dả di sâu vào từng hộ gia dình dể mà thống kê chính xác về tài chính ,thu nhập ,mức sống của từng cá nhân chưa .?tệ vay nặng lải ?dả khắc phục dược chưa? bọn cá mập sống như thế nào và các bạn sống ra sao ?có hay không có người bóc lột người hiện nay ở hoa kỳ ? nước nga hiện nay thu nhập của hộ gia dình có cao lắm không ?có chênh lệch quá dộ không ?
  chủ nghỉa tư bản phát triển chia làm hai giai doạn – giai doạn dầu gọi là tiền tư bản chủ nghỉa ( phát triển theo chiều ngang ) chiếm lỉnh mặt bằng ( cạnh tranh chiếm thi phần ) sau dó là dộc quyến sản phẩm thu lợi bất chính giàu kinh khủng dược ca tụng gọi gọi là dại gia ,trùm.vua,(giai cấp qu1y tộc )
  .còn người cạnh tranh không lại thì sao ? phá sản chui vào thùng các tông v.v….
  giai doạn 2 – khắc phục hậu quả gọi là hậu tư bản chủ nghỉa.di dến công bằng cạnh tranh lành mạnh cá lớn không nuốt cá bé nửa ( cùng tồn tại và phát triển )cùng ngành nghề không dược cạnh tranh bất chính( chống dộc quyền ) . chủ nghỉa xả hội xuất hiện .chủ nghỉa xả hội mang màu sắc việt nam không phải là chủ nghỉa cộng sản mac lenin như cộng sản tàu bắc kinh .các bạn nhìn về viet nam xem chổ nào là cộng sản ?hoàn toàn tự do trong khuôn khổ luật pháp dả quy dịnh .chỉ còn một khúc mắc nhỏ về chính trị mà thôi.-dộc quyền lảnh dạo. mà chủ nghỉa xả hội việt nam do tôi soạn thảo không thể phát triển trên cái nền tảng dộc dảng nó bi biến dạng cho nên các bạn thấy nó không giống ai cả.chính tôi vẩn thường nhắc nhở dảng cộng sản việt nam phải dổi mới về chính tri nhưng không hiểu sao ban lảnh dạo nước cứ trì hoản hoài . họ chấp nhận nhưng ……. một mình một chiếu thảnh thơi ngồi .tha và thả người có tiếng nói dối lập có ảnh hưởng gì dến cái ghế của họ dâu ?tiếng nói dối lập giúp cho dảng cộng sản ngày một tiến bộ hơn có gì phải sợ tiếng nói dối lập trong khuôn khổ luật pháp việt nam dả quy dịnh.-các bạn dòi thay dổi dảng cộng sản lảnh dạo hiện nay thì tôi dồng ý. nhưng dòi thay dổi chế dộ chủ nghỉa xả hội mang màu sắc việt nam hiện nay-DỘC LẬP DÂN TỘC VẢ CHỦ NGHỈA XẢ HỘI ( DỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ ) là không thể chấp nhạn dược.vì nó là chế dộ dả dược nhân dân và chính phủ hoa kỷ chấp nhận từ thời tổng thống billclinton năm 1994 dến tận ngày nay. và nó sẻ là chế dộ mới của xả hội loài người trong thế kỷ 21.

  • vu trung says:

   Con vẹt này tự nhận sống 20 năm, từ 0-20 tuổi – tuổi ăn bám, trong chế độ tư bản, VNCH? Và 40 năm trong chế độ cs, có nghĩa là lão này đã 60 tuổi. 60 tuổi mà ăn nói vớ vẫn thế này thì sống chật đất quá rồi.

  • Trực Ngôn says:

   Trước khi góp ý về “còm” của bạn, xin hỏi văn thân hịện đang sống ở đâu, ở Sài Gòn hay Hà Nội? Ở trong nước hay hải ngoại?

 5. UncleFox says:

  Cũng như các ngài Pháp sư dùng bùa chú, có thiêng hay không các ngài nào dám đoan chắc . Thế nhưng tác dụng tâm lý đối với các ngài và đám người mê tín thì nó to lớn vô cùng . Cho nên, bảo các cụ thượng trong đảng Việt Cộng thôi niệm câu chú XHCN thì họ lấy gì áp đặt niềm tin lên nhau để củng cố thế lực và tiếp tục cưỡi cổ dân lành ?
  Vì thế, câu tuyên bố của đồng chí Bí Trọng dạo nọ rằng cho đến hết thế kỷ này chưa chắc gì dân ta được xem cái bản mặt XHCN tròn méo ra răng … nhưng đảng ta cũng quyết tâm xây dựng “nó”… bằng mồm … Điều ấy chúng ta nên “thông cảm sâu sắc” . Bởi vì (lại cũng như các ngài Pháp sư), nếu không dùng lá bùa XHCN, có nhẽ toàn thể đảng CSVN, từ đồng chí Tổng Bí Thư cho đến các anh chị đảng viên hạng bét … xưa nay chỉ có một cái nghề duy nhất là làm Kách Mệnh XHCN để kiếm ăn . Bỏ ra họ biết phải làm gì để tự nuôi thân ?
  Phim Tầu hay nói “trời cao không nỡ ép ai đến đường cùng” … Tác giả tên là Đại Nghĩa mà sao cứ muốn đẩy đảng ta vào cảnh phải ỉa cho nhau ăn ?

 6. Tập Làm Văn says:

  Năm mươi năm thử nghiệm đã đủ rồi
  Nhìn xem đất nước quá tả tơi
  Đất, biển nước Việt, Tầu xâm chiếm.
  Dân tình khổ sở, đảng hán gian!

 7. Chủ nghĩa CS của VC lưu manh says:

  *** Lời tâm sự của Vũ đình Huỳnh – nguyên là bí thư của Hồ chí Minh -với con là Vũ Thư Hiên: “Con ạ, những ngày gần đây bố suy nghĩ nhiều về tương lai đất nước mình. Kết luận của bố là thế nầy: muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mải thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết: ấy là phải gạt bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản ” .

  Nhà văn Vũ Thư Hiên – con của Vũ đình Huỳnh: “Cô tôi khuyên tôi. Cháu phải tỉnh trí, chớ có nghe cộng sản. Cộng sản bất nhân lắm. Mình là người tử tế, phải chọn bạn mà chơi. Nghe ngon ngọt lắm vào rồi đi theo họ, hối không kịp. Người thứ hai không còn tin ở chủ nghĩa cộng sản là vợ tôi. Vợ tôi đi đến kết luận bất ngờ: “Chủ nghĩa cộng sản không có tương lai , anh ạ. Nó không được lòng dân”.

  ***Nhà văn Tô Hoài : “Đấy chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người!”.

  *** Nguyễn Khải- Đại tá. Đại biểu Quốc Hội CS. Phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CS: “Dân tộc việt Nam lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chiụ một số phận nghiệt ngã đến vậy! Một xã hội tan nát, lòng người chĩu nặng những phiền muộn ưu tư, mà là những người đã hết lòng hết sức với kháng chiến bằng cách này hay cách khác”.

  *** Ông Trần Trọng Tân, cựu Ủy viên Trung ương đảng trong một buổi họp mặt các nhà cách mạng lão thành nói về giai cấp công nhân và nông dân như sau:

  “Nói đến giai cấp công nhân hiện nay rõ ràng họ đi làm đầy tớ, chớ họ không làm chủ xí nghiệp công ty, quốc doanh. Họ bị bóc lột, đày đọa hết sức tàn nhẫn. Họ không làm chủ phương tiện sản xuất vậy mà đi nói là:“ Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” ư? Đây là sự lừa dối to lớn”.

 8. Việt nam Cộng sản là đồ ăn hại says:

  Bảng Xếp Hạng Của Liên Hiệp Quốc “Những quốc gia nào giúp ích cho nhân loại nhất”
  26/07/2014

  “Good Country Index” được phát minh bởi nhà cố vấn chính trị Simon Anholt. Anholt nói: “Một đất nước tốt là một quốc gia có những đóng góp cho nhân loại nhiều hơn trên hành tinh!”.

  Ông đã tạo ra „Good Country Index“ bởi vì các bảng xếp hạng hiện hữu chỉ đánh giá những gì mà các quốc gia làm trong giới hạn của họ. Nhưng ảnh hưởng của đất nước cho toàn thế giới thì cho đến nay không được đo lường. Anholt nói: “Bất cứ điều gì mà một quốc gia làm có ảnh hưởng vô cùng lớn trên phần còn lại của thế giới. Điều này cho đến nay không có ai đo cả ! “.

  Để nắm bắt được tác động toàn cầu của một quốc gia trên hành tinh, Anholt đã sử dụng nhiều nguồn. Trong đó bao gồm bảng xếp hạng của khoa học và công nghệ, an toàn quốc tế và sức khỏe. Các dữ liệu đến từ Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các cơ quan khác nhau. Tổng quát, Anholt đánh giá bảy loại. 125 quốc gia có thể được tìm thấy trong các chỉ số (Index). Khoảng chừng 70 quốc gia không hội đủ thông tin để đánh giá.

  Quốc gia “tốt nhất” là Ireland (hạng 1), tiếp theo là Phần Lan (2), Thụy Điển (3), Hoà Lan (4) và New Zealand (5), Thụy Sĩ (6), Anh (7), Na Uy (8), Đan Mạch (9) và Bỉ (10).

  Từ vị trí 5 đến 11 tất cả các nước từ châu Âu đều chiếm. Đức đứng vị trí thứ 13, ít tốt hơn sau Bỉ (10), Pháp (11) và Canada (12). Đức có thể để lại sau mình là các quốc gia như Áo, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.

  Ở cuối danh sách là các nước Angola, Azerbaijan, Iraq, Việt Nam (124) và hạng chót là Libya (125).

 9. DâM TiêN says:

  Ông Đại Nghĩa khỏi lo, khỏi no, khỏi lo … có đoảng ta…no!

  Cái ngày ” cưỡng chiếm Miền Nam” cũng là ngày báo tử xa xa của
  cộng phỉ…mà nay thấy lờ mờ ló dạng rồi.

  “Cưỡng chiếm,” mà được an toàn miễn án, là món nợ sẽ phải trả!
  ( Đã có bài bản, hơi dài dòng, không tiện thưa lại nơi đây.– DâM)

 10. Dân Việt says:

  Lời Đảng Trưởng

  Hỡi các đồng chí, hãy nghe đây
  Phải ráng mà bu chiếc ghế nầy
  Đảng ta đã trót trèo lưng cọp
  Xuống ghế là ta sẽ nát thây!

  Trước hết là ta mạng khó toàn
  Mẹ con chồng vợ sẽ ly tan
  Pháp trường chờ đợi ta đền tội
  Tội ác dường non há thở than!

  Rồi cái lăng Hồ cũng nát theo
  Thây ma của bác sẽ trôi vèo
  Vào trong mương cống như rơm rác
  Khác gì cứt chó với phân heo!

  Và cái cơ đồ của Mác Lê
  Từ bên Xô Viết bác mang về
  Bao nhiêu công khó ta gìn giữ
  Sụp đổ tan tành nghĩ thấy ghê!

  Nhưng tiếc nhất là bao tài sản
  Chúng mình vơ vét đã nhiều năm
  Tiền rừng bạc biển thành tro bụi
  Gác tía lầu son hoá phũ phàng!

  Bởi thế mà ta bằng mọi giá
  Dù là giá của máu nhân dân
  Dù là máu của hồn tổ quốc
  Phải bám quyền uy vạn vạn năm.

  Phan Huy MPH
  http://fdfvn.wordpress.com

Leave a Reply to Dân Việt