1 Phản hồi cho “Lao động là vinh quang”

  1. Choi Song Djong says:

    Bức họa của Kỳ văn Cục sao bbt đcv lại để là của 3 Bui ?

Leave a Reply to Choi Song Djong