WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đừng nhân danh Đảng để vô hiệu hóa Quân đội!

NPTrong va TCBinh

Trung Quốc đã xâm lấn và đang tiếp tục xâm lấn Việt Nam.

Họ đã đoạt Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng với hơn một ngàn kilomet vuông biên giới phía bắc, hơn một vạn kilomet vuông Vịnh Bắc Bộ.

Họ đã cướp Hoàng Sa, cướp Gạc Ma và đang xây sân bay trên Đảo Chữ Thập ở Trường Sa của ta.

Họ đã lập thành phố Tam Sa trên Biển Đông của ta.

Họ ngang nhiên đưa hàng vạn tầu thuyền sang đánh cá và thu vét thủy hải sản trên biển của ta.

Họ đã giết hàng vạn chiến sỹ, đồng bào của ta trong chiến tranh biên giới, hàng trăm ngư phủ của ta trên biển của ta.

Không chỉ xâm lấn, nguy cơ xâm lăng của họ cũng rất cao khi họ đã gài được nhiều nội ứng, lập được nhiều đặc khu, nhiều căn cứ địa ở Tây Nguyên, Vũng Áng- Hà Tĩnh, Nghĩa Hưng-Nam Định… Vừa rôi họ còn nhằm cả vào Hải Vân.

Rõ ràng họ rất tham lam và cực kỳ tàn bạo.

Họ đã dùng vũ lực và nhất định sẽ còn dùng vũ lực để hoàn tất cho được ý đồ xâm lăng, thôn tính cho được nước ta trong đế chế Đại Hán của họ.

Trước tình hình nguy cấp ấy, sáng 20.12.2014, trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc diễn văn ra lệnh lực lượng quân đội Việt Nam “sẵn sàng tự vệ, đập tan mọi hành động gây hấn, xâm lược”.

Chủ tịch nói rõ: “Nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta “Dựng nước đi đôi với giữ nước”, “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, “Chúng ta chủ trương từng bước hiện đại hóa quân đội chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để tự vệ. Là dân tộc thấu hiểu nỗi đau thương do chiến tranh xâm lược của ngoại bang gây ra, chúng ta triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các quốc gia khác trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc, đồng thời đòi hỏi các quốc gia khác cũng phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam”.

Đồng thanh tương ứng, trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng ngày 18 tháng 12 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dõng dạc tuyên bố: “Trong thời đại ngày nay, hội nhập, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng thịnh vượng là nhu cầu tất yếu của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và bền vững. Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”.

Thế mà … ! ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra rất lạc điệu trong bài huấn thị mới đây cho quân đội.

Lời huấn thị thật quyết liệt: “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác”.

Một sự quyết liệt rất hiếm hoi và trái ngược hẳn với thái độ, ngôn từ của ông khi ông nói về họa xâm lăng, về quốc nạn tham nhũng …

Một sự quyết liệt bất thường, chưa từng thấy ở các Tổng Bí thư khác của ĐCSVN.

Người ta ngạc nhiên và không thể không đặt vấn đề nghi vấn về ý đồ và khả năng nhận thức biểu hiện qua bài viết này.

Bài viết của TBT NPT làm bật lên ba câu hỏi lớn:

1 – Ai là người lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam?

Trong một tâm thế bình thường, nếu đã xem như một tất yếu thì chỉ cần nói một cách đĩnh đạc: “Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam” là đủ. Sao ông NPT phải thị uy bằng hai chữ “chỉ có”!

Khi ông dằn giọng để nâng cao thêm mức độ thị uy: “không thể phân chia cho bất kỳ cá-nhân-nào”, (cá nhân X, cá nhân S chẳng hạn), thì theo logic tư duy người ta phải hiểu rằng ông đang khẳng định sự lãnh đạo quân đội phải ở trong tay cá-nhân-này, (cá nhân T chẳng hạn).

Ông NPT không đúng, ĐCSVN lãnh đạo QĐNDVN thông qua cả hệ thống chính trị: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ … chứ đâu chỉ lãnh đạo bằng Quân ủy Trung uơng, càng không phải chỉ bằng TBT.

Trong bài viết của mình, ông Trọng chỉ nhắc đến quyền của Đảng và Nhà Nước. Ông không những không nói đến quyền và trách nhiệm của Chính phủ mà còn chỉ thi: “Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đối với quân đội.”

Hiến pháp vừa sửa đổi chưa ráo mực mà sao lại nẩy sinh cái yêu cầu Điều chỉnh này? Đây là chỉ thị của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị hay cá nhân NPT muốn qua mặt tất cả?

Khi nói: “một lực lượng chính trị nào khác”, NPT muốn ám chỉ lực lượng chính trị nào đây? Trước mắt, không ai nghĩ rằng một trong 21 Tổ chức Xã hôi Dân sự trong nước hay Đảng Việt Tân hoặc Tập hợp Dân chủ Đa nguyên ở nước ngoài có điều kiện nắm quyền lãnh đạo QĐNDVN. Ở đây, phải chăng NPT lo sợ lực lượng chính trị của ông X. ông S.?

2 – QĐNDVN phải trung với Nước hay trung với Đảng?

Để chứng minh luận cứ QĐNDVN là của Đảng và phải trung với Đảng, NPT đã dày công tầm chương trích cú:

“Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930), Đảng chỉ rõ phải nhanh chóng “Tổ chức ra quân đội công nông”. Trong Nghị quyết đội tự vệ (năm 1935), Đảng xác định: “Luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong tự vệ thường trực”, “Các đội trưởng và đảng đại biểu phải hợp tác mà chỉ huy”. Trong lãnh đạo xây dựng, phát triển lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, Đảng xác định phải làm cho các đội du kích đi đúng “con đường chính trị” của Đảng… Đầu năm 1944, trước yêu cầu thành lập đội quân chủ lực quốc gia, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo”.

NPT rất sai vì đã ngụy biện. Tất cả những văn liệu trên đều xuất hiện trước năm 1945, khi chưa có Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chỉ trong trường hợp ấy, những tổ chức manh nha của QĐNDVN mới thuộc về Đảng.

Ngày nay ai ai cũng đã thừa nhận chân lý: “QĐNDVN từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Kẻ rắp tâm tung hô “QĐNDVN từ Đảng mà ra, vì Đảng mà chiếu đấu” chắc chắn không chỉ lú lẫn mà đã tâm thần nặng, cần được tống ngay vào nhà thương điên.

Trong bức trướng đề tặng trường võ bị Trần Quốc Tuấn năm 1946 Hồ Chủ tịch đã viết: “Quân đội ta trung với Nước, hiếu với Dân”. Năm điều Bác dạy thanh niên cũng ghi rõ: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với Nước, hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm khai giảng khóa 1 trường võ bị Trần Quốc Tuấn, ngày 1 tháng 5 năm 2006, đại tướng Võ Nguyên Giáp trịnh trọng nhắc lại: “Hãy xứng đáng với 6 chữ vàng “Trung với Nước, hiếu với Dân” Bác Hồ đã trao tặng”.

Ngày 19 tháng 2 năm 2013, tại câu lạc bộ Thăng Long, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng vẫn còn nói:

“…Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ”.

Điều 65 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng ghi rành rọt “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”.

Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng dám phản bác cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, cả Hiến pháp?

3 – Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của QĐNDVN là gì?

Điều 65 Hiến pháp hiện hành của nước ta được ghi đầy đủ như sau:

“Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã rời bỏ Hiến pháp khi xác định nhiệm vụ quân đội phải “thực sự là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước”.

Làm chệch hoặc xóa mờ nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản có nghĩa là làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa lực lượng quân đội.

Khi phất cao ngọn cờ vì Dân, vì Nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải thì người lính sẵn sàng xông tới bởi người ta biết dẫu hy sinh thì sự hy sinh ấy chính là vì cha mẹ, vợ con, đồng bào mình, vì cái nơi “đất đã hóa tâm hồn” của mình. Hy sinh vì Chủ nghĩa Mác Lênin, vì Chủ nghĩa Xã hội, vì Đảng … ư? Toàn những khái niệm không chỉ mơ hồ mà còn chứa đầy ký ức xấu xa. Chủ nghĩa Mác Lênin xui người ta đấu tranh giai cấp rất vô lương trong Cải cách Ruộng đất. Vì Chủ nghĩa Xã hội mà đất nước này trầm luân suốt bao nhiêu năm trong nghèo khổ, tụt hậu. Đảng thì nhan nhản những quan tham, ỷ thế cậy quyền độc tài độc đoán …

Đối tượng cụ thể chủ yếu của QĐNDVN là giặc ngoại xâm đang hiển hiện chứ sao lại là “diễn biến hòa bình”, là “các thế lực thù địch” chung chung mơ hồ như ông Trọng nói. Liệu phe cánh của ông X, ông S có sẽ là thế lực thù địch của ông T không? Giặc ngoại xâm thì dứt khóat là kẻ thù của dân tộc và quân đội có nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Trong “Cách mạng Văn hóa” ở Trung Quốc, phe nọ phải lập ra Hồng Vệ binh để tiêu diệt phái kia chứ không được dùng quân đội đâu nhé.

Thái độ gay gắt, hốt hoảng thể hiện qua bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân ra ngày 18 tháng 12 năm 2014 của TBT Nguyễn Phú Trọng báo động một sự bất an không thể không quan ngại. Mong sao toàn quân, toàn dân hãy dấy lên đây đó những tọa đàm ở mọi nơi, mọi cấp về những nghi vấn sau đây:

- Có hay không hiện tượng tranh giành quyền lực đang bùng phát mạnh mẽ nhân Đai hội sắp tới của ĐCSVN?

- Có hay không mưu đồ làm nhiễu loạn mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nhằm vô hiệu hóa quân đội, mở đường cho ngoại bang thôn tính nước ta?

- Có hay không những tên nôi gián, những quan thái thú đặc biệt nguy hiểm trong tầng lớp lãnh đạo nước ta?

Xin tha thiết khẩn cầu

Nhân 70 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

© Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn
Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0984 724 165

10 Phản hồi cho “Đừng nhân danh Đảng để vô hiệu hóa Quân đội!”

 1. DâM dạy dỗ cu Bằng says:

  Bà nó, trông cái hình thằng Trọng…níu lấy vai thằng Bình,

  trông lợm giọng quá, nên dek cần góp ý cái gì nữa…

  Mấy cu du kích con con lại hãnh diện hồ hởi GHÊ, mói lạ!
  Bẩn mắt ui là bẩn …

 2. Áo vải cờ đào says:

  Đại khái. Ý của ông NT Giang là: Kêu gọi, nhắc nhở, khơi dậy và tác động lòng yêu nước của Quân Đội VN, hay nói một cách khác, theo khoa học (thường thức) cho dể hiểu…Một khi Quân Đội VN quay về với dân với nước, không bảo vệ, làm tôi đòi, công C…Cho Đảng, cho thế lực ngoại xâm thì…Y như kinh “Mác-Lê”, Đảng CSVN sẽ tự động…Theo thầy (lên thiên đàng gặp Bác) hay nói theo dân bụi đời “nhảy núi” là…Đi bán muối! Đó là tôi chỉ giải mả điều mà ông NT Giang “Xin tha thiết khẩn cầu”. Điều mà ai cũng biết, Đảng là chỗ dựa tối thượng về quyền lực của Đảng viên/Quân đội nhân dân/Cocc, Đảng và Quân đội nhân dân đích thực là hình với bóng! Đảng CS đã “thai nghén” ra QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Hình như người VN trong nước, đã và đang ngộ nhận vì bị áp đặt quá tải từ ngữ NHÂN DÂN?! Đơn giản là: Đảng đã lạm dụng Nhân Dân để củng cố địa vị độc tôn/độc đảng! Trường hợp nếu ta “triệt tiêu” Hoa ngữ/Mị ngữ NHÂN DÂN…Ví dụ Quân Đội VN đồng nghĩa ĐCS là ĐCS QĐ VN là QĐ VN!!! Lời cuối, biết đâu QUÂN ĐỘI VN sẽ ngộ ra…Bổn phận, bảo vệ giang sơn nước nhà chứ không phải cái Đảng ru ngủ Nhân Dân gì đó, Quân Đội VN sẽ và mãi là trường cột chống giặc ngoại xâm dù phải hy sinh xương máu bản thân và đồng đội. Chế độ này hay đảng nọ, theo định luật của thời gian sẽ thay đổi. Nhưng nếu Nước Việt còn, Đất Việt còn thì QUÂN ĐỘI VIỆT NAM ngàn đời còn hiện diện. Xin nói thêm, Đảng và Chế độ có thể không từ mà biệt, Quân Đội VN thì không, hiện tại và tương lai. mong rằng đồng bào Quốc nội minh bạch điều này. Trân trọng! Áo vải cờ đào

 3. noileo says:

  [quote="NGuyễn Thanh Giang"]“Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng dám phản bác cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, cả Hiến pháp?”[/quote]

  ́́́*****

  Hỏi ông TS xã nghĩa NGuyễn Thanh Giang, tại sao lại cứ phải làm theo, trung thành với Việt cộng Hồ chí Minh, Việt cộng Võ NGUyên Giáp?

  Tại sao lại phải làm theo Việt cộng Hồ chí Minh rước giặc Tàu vào VN, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu khủng bố & đàn áp nhân dân miền bắc, reo rắc tội ác “xây dụng chủ nghĩa xã hội” vào Việt nam, bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VN!

  Tại sao lại phải làm theo Việt cộng Võ NGuyên Giáp làm tay sai & bung xung cho giặc tàu, đánh Pháp cho giặc tàu, mở đường cho giặc Tàu tiến vào VN thay Pháp đô hộ Việt nam, xích hóa Việt nam!

  Điều đúng nhất phải làm là hãy nhắc nhở & đòi hỏi NGuyễn PHú Trọng phản lại &, làm ngựoc lại Việt cộng Hồ chí Minh, làm ngược lại Việt cộng Võ NGuyên Giáp.

  *****

  Việt cộng NGuyễn PHú Trọng không hề phản lại Việt cộng Hồ chí Minh, không hề phản lại Việt cộng VÕ NGUyên GIáp như ông tiến sĩ Giang bóp méo lịch sử vu cáo cho Việt cộng NGuyễn Phú Trọng.

  Việt cộng NGuyễn PHú Trọng đã rất trung thành với VC Hồ chí Minh, đã noi đúng gương VC HỒ chí Minh, đã làm theo đúng truyền thóng Hồ chí Minh bán nước cứu bác Hồ chí Minh, bán nước cứu đảng Việt cộng.

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh chuyên nghề nói một đằng, làm một nẻo, viết ra bản HP “dân chủ cộng hòa”, xong vứt bản HP vào dưới mông Nông thị XUân, lót mông cho Nông Thj Xuân, và trị nước theo cái ý riêng, theo cung cách độc tài toàn trị, giam giữ người này, bỏ đói người kia, bắt chết người nọ theo đòi hỏi của giặc Tàu, hoàn toàn trái với “hiến pháp”, hoàn toàn phản hiến pháp.

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Võ NGUyên GIáp đã không ngừng phản lại Hiến Pháp, đã không ngừng chà đạp lên Hiến pháp “dân chủ cộng hòa”, đã đem bộ đội cộng sản & quân đội nhân dân cộng sản VN đi đàn áp chính trị, thảm sát hàng nhiều ngàn người dân Quỳnh Lưu, khủng bố miền bắc, cướng bức nhân dân miền bắc phải ép mình dưới chế độ cộng sản Hồ chí Minh & VNDCCH độc ác.

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh đã cắt xẻ lãnh thổ VN dâng cho giặc Tàu với bản văn tự bán nước 1958

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Võ NGuyên Giáp đã rước giặc Tàu vào VN ngay sau khi Tàu cộng Mao Trạch Đông chiếm trọn Hoa lục từ cuối 1949.

  Chính là VIệt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Võ NGUyên Giáp đã đón giặc Tàu vào VN ngay từ 1950 sau khi đã đón quân Pháp vào Hà nội ngày 19-5-1946 sau khi “chủ tịch Hồ chí Minh & chính phủ Hồ chí Minh & nhà nước VIệt Nam Dân chủ Cộng Hòa” ký bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, dâng nhà nước VNDCCH cho thực dân Pháp, dâng cho Pháp nền độc lập của nước VN vừa mới lấy lại đuọc từ ngày 11-3-1945.

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh, Việt cộng Võ NGuyên Giáp đã rước giặc Tàu vào VN, đã cùng với giặc Tàu ăn cắp cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam, làm bung xung cho giặc tàu, đội danh nghĩa “kháng chiến”, thu gom xương máu VN dâng cho giặc Tàu làm công cụ chiến tranh đánh Pháp cho giặc Tàu, mở đường cho giặc Tàu tiến vào Việt nam thay Pháp đô hộ Việt nam.

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Võ NGUyên Giáp đã rước Tàu vào VN, cùng với giặc Tàu chia cắt Việt nam, chiếm đoạt vùng lãnh thổ phia bắc của Việt nam & Quốc Gia Việt Nam,

  Chính là Việt cộng Hồ chí Minh & Việt cộng Võ NGUyên Giáp đã rước Tàu vào VN, dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu khủng bố giết hại người dân miền bắc, dựng nên nhà nước VNDCCH trên miền bắc VN từ ngày 10-10-1954, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, độc tài toàn trị Mao-ít, chuyên chính vô sản “Mao nhều”, phi dân chủ, phi tự do, chà đạp lên nhân quyền người dân miền bắc.

  Những gì Việt cộng NGuyễn Phú Trọng đang làm, quỳ lạy giặc Tàu, rước giặc Tàu vào VN, dựa vào giặc Tàu chống lung đõ đầu hầu bảo vệ & kéo dài tuổi thọ & ách cai trị của đảng cộng sản, chỉ là học tập và làm theo VC Hồ chí Minh

  *****

  Việt cộng Nguyễn Phú Trọng đã “tuyệt đối trung thành” với “bản HP” theo đúng như cách VC Hồ chí Minh đã “tuyệt đối trung thành” với “bản HP”

  Những gì VC NPT đang làm, chiếm đoạt quân đội làm của riêng, xử dụng quân đội làm cơ sở bảo vệ tư nhân, xử dụng quân đội đàn áp chính trị, bắt quân đội nhân dân Việt cộng phải cúi đầu trước quân đội nhân dân Trung cộng…, chỉ là Việt cộng Nguyễn Phú Trọng noi gương Việt cộng Hồ chí Minh, học tập và làm theo Việt cộng Hồ chí Minh phản quốc bán nước giết dân.

  Chỉ những nhà phản quốc mới đòi hỏi Việt cộng NGuyễn Phú Trọng tiếp tục noi gương Việt cộng Hồ chí Minh rước giặc Tàu vào Việt nam, tiếp tục học tập và làm theo Việt cộng Hồ chí Minh phản quốc bán nước giết dân.

  Điều đúng nhất phải làm là hãy nhắc nhở & đòi hỏi NGuyễn PHú Trọng hãy phản lại Việt cộng HỒ chí Minh, làm ngựoc lại Việt cộng Võ NGuyên Giáp.

 4. tudo says:

  Ngày xưa đánh thực dân Pháp,đánh đế quốc …Mỷ và Ngụy Sàigòn là : người chiến sỉ Anh Hùng….,còn từ sau ngày ….30/04/1975 đến nay 2014 là : ” bộ đội ” phát huy đổi mới cho đúng theo cương lĩnh …xhcn….??? phải khác chứ….!!!! chớ quá hiểu sai bổn phận làm …NGƯỜI…..????? .

 5. noileo says:

  TRích: “Đừng nhân danh Đảng để vô hiệu hóa Quân đội” (Nguyễn Thanh Giang)

  Quân đội nhân dân Việt nam không hề bị vô hiệu hóa như ông NGuyễn Thanh Giang vu cáo!

  Quân đội nhân dân vẫn rất đắc lực & hữu hiệu hợp đồng tác chiến với công an nhân dân cộng sản trong các chiến dịch cưỡng chế đất của nhân dân, đàn áp chính trị, giết hại người dân Mường Nhé, Tây guyên, như đã rất hữu hiệu theo lệnh Việt cọng Hồ chí Minh, đắc lực tàn sát hàng 7000 người dân Quỳnh Lưu năm 1956

  Mặt khác quân đội nhân dân Việt nam vẫn rất hữu hiệu, rất kỷ luật nghiêm chỉnh cúi đầu trước quân đội nhân dân bạn để mặc cho quân đội nhân dân nước bạn bắn giết dân VN như đã nghiêm chỉnh tuân lệnh đồng chí Lê Đức Anh đứng yên để mặc cho quân đội nhân dân nước bạn xử dụng làm bia tập bắn.

  TRích” “Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng dám phản bác cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, cả Hiến pháp?” (NGuyễn Thanh Giang)

 6. Chuột Cống says:

  Đảng vc không nhân danh để vô hiệu quá quân đội ông Nguyển Thanh Giang à .
  Viettel ,ngân hàng,bưu điện ,bệnh viện ,căn hộ cao cấp ,mua vũ khí ,lương hưu ,đều thuộc về quân đội .
  Tôi bên Mỹ còn biết như vậy ,ông ở Hà Lội hay ông đang ở đâu vậy .

 7. QUÂN ĐỘI LÀ CỦA AI ?

  Ông Nguyễn Thanh Giang ở số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm – Hà Nội, hotline : 0984 724 165, lên mạng toàn cầu đặt vấn đề rất hay : Quân đội VN ngày nay là công cụ của ai, phải trung thành với ai, với đất nước, toàn dân, hay chỉ với đảng Cộng sản ?

  Tất nhiên câu trả lời của ông Giang hoàn toàn khẳng định quân đôi là thuộc về đất nước, về dân tộc, về toàn dân, mà không thuộc riêng của cá nhân hay nhóm cá nhân nào, không thuộc riêng đảng chính trị nào cả. Ông Giang đặt ra câu hỏi, nếu sau này có một đảng phái khác cầm quyền đất nước, và nói rằng quân đội là của riêng đảng phái đó, khi đó đảng CS có chịu không ? Đúng là một câu hỏi rất sắc bén, thông minh và thú vị.

  Ông Giang cũng bác bỏ lý luận của ông TBT đảng CS hiện nay bảo rằng bởi lý thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin, bởi những người CSVN đầu tiên từ năm 1930, bởi Bác Hồ đã nói vậy, nên điều đó ngày nay và muôn đời sẽ là chân lý vĩnh cửu, bất biến, không thể nào thay đổi được, tức Quân đội Nhân dân VN chỉ là công cụ duy nhất của đảng CSVN mà thôi, chỉ tuân phục và phục vụ cho ĐCS mà thôi. Ông Giang hoàn toàn bác bỏ quan điểm trên của ông TBT, cho rằng lý luận đó là không đúng, không chính xác, thậm chí sai trái.

  Thực chất lý lẽ của ông Giang hoàn toàn không tồi. Bởi vì từ cổ chí kim khắp trên toàn thế giới và cả hầu toàn cầu ngày nay, quân đội là quân đội của toàn dân, của chung đất nước mà không phải của riêng nhóm cá nhân hay đảng phái chính trị nào cả.

  Bởi vì quân đội là do dân nuôi, không phải đảng nuôi, chính ngân sách đất nước, thuế má toàn dân mới nuôi sống quân đội, không hề là ngân sách riêng của đảng. Vả lẽ ngay cả mọi đảng viên cũng vẫn ăn lương của ngân sách nhà nước, không hề lương do nguồn lợi riêng nào của đảng. Như vậy quân đội nhằm phục vụ ai, nhằm trung thành với ai, là công cụ chính đáng, đích thực của ai đã hoàn toàn rõ ràng.

  Điều này cũng còn mang ý nghĩa lực lượng quân đội lý tưởng và chính đáng nhất là đứng riêng rẽ, đứng ngoài, hay đứng độc lập với chính trị, vì chính trị luôn luôn chỉ là giai đoạn, tạm bợ theo thời gian, còn toàn dân tộc, quốc gia, đất nước mới thật sự là thực thể thực chất, trường cửu, lâu dài.
  Lẽ khác, một đất nước mà không có quân đội (bởi quân đội chỉ thuộc riêng của nhóm nào đó), cũng coi như đất nước đó không có, dân tộc đó không còn, mà chỉ còn đảng hay nhóm đó là chính. Đó là điều hoàn toàn phi lý.

  Còn ông Các Mác là người Do Thái nhập quốc tịch Đức, ông Lênin là người Nga, vốn đã xưa cũ lắm rồi, đâu phải luật pháp của VN hay chân lý khoa học của dân tộc ta mà nhất thiết ngàn đời cứ phải nhắm mắt mà theo hai ông đó. Như vậy hỏi là ý nghĩa tinh thần độc lập hay ý thức lệ thuộc.
  Ngay cả thế hệ những người CS 1930 cũng chỉ là thời điểm lúc đó, nay đã xa lắc xa lơ rồi, tại sao lại khống chế được thế hệ và hoàn cảnh hôm nay. Hay cả ông HCM cũng thế, ông cũng chỉ là một người dân đi làm cách mạng CS và được thành công trước đây. Ông đâu phải cha đẻ hay vị thần linh muôn thuở của dân tộc mà ngàn đời sau đất nước phải bị khuất phục mãi theo ông ta. Ông đâu phải họ Hồng Bàng hay vua Hùng Vương hoặc Lạc Long Quân mà tuyệt đối phải thánh hóa ông lên kiểu thế. Như vậy chỉ còn biết có cá nhân HCM mà không còn nghĩ đến nghĩ đến toàn dân hay tổ quốc, dân tộc gì nữa cả.

  Bởi thế ngày nay cả Quốc hội cũng không có tiếng nói riêng, quân đội cũng vậy, mặc dầu mang tên quân đội Nhân dân, chỉ có BCT mới có tiếng nói duy nhất của mình, tức chỉ có 11 người là chủ chốt nhất, đặc biệt là TBT mới đứng đầu cả nước. Bởi không do dân bầu ra mà chỉ tự mình tồn tại, do vậy thực tế thoát ly mọi quyền lực của dân, tự mình tự quyết hết mọi sự, còn toàn dân chỉ được coi như “con đỏ”.

  Trong thời đại quân chủ chuyên chính phong kiến, chỉ có nhà vua mới là người nắm quyền quân đội, đó là kiểu thế tập cha truyền con nối. Nhưng trong thời kỳ dân chủ tiên tiến hiện đại, mọi đất nước phát triển và tiến bộ, chỉ có vị Tổng thống được dân bầu trực tiếp mới là vị Tổng tư lệnh tối cao của quân đội mà thôi, không có bất kỳ một đảng phái nào xen vào được cả.
  Trong khi đó ở những nước có đảng CS cầm quyền, TBT hay BCT được toàn quyền muốn nói gì cũng được, làm gì cũng không hề ai dám có ý kiến trái lại cả. Chẳng hạn 90 triệu dân VN trong nước hiện nay, kể cả 3 triệu đảng viên theo dạng quần chúng, cũng thực chất là thứ dân ngu khu đen, cũng chỉ biết thừa hành và phục tùng, không thể có tiếng nói riêng gì cả. Đó chính là sự khác nhau giữa ba thể chế chính trị vừa kể là như vậy.

  Nên giả dụ nếu mai sau đất nước có xảy ra chiến tranh với một nước nào đó, mà toàn thể hay đa số trong BCT, đặc biệt TBT có ý kiến không chiến đấu, thì khi đó quân đội của đất nước có có cũng như không, vì nó đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa, tức vai trò và nhiệm vụ của nó đối với đất nước, dân tộc hay toàn dân cũng không là gì cả. Đó thật sự là một kiểu lý luận và nhận thức hoàn toàn tăm tối, bế tắt, và hoàn toàn vô lý như là điều ông Nguyễn Thanh Giang nhận xét rất đúng và rất chính xác.

  ĐẠI NGÀN
  (27/12/14)

  • Builan says:

   “Nên giả dụ nếu mai sau đất nước có xảy ra chiến tranh với một nước nào đó, mà toàn thể hay đa số trong BCT, đặc biệt TBT có ý kiến không chiến đấu, thì khi đó quân đội của đất nước có có cũng như không, vì nó đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa, tức vai trò và nhiệm vụ của nó đối với đất nước, dân tộc hay toàn dân cũng không là gì cả. Đó thật sự là một kiểu lý luận và nhận thức hoàn toàn tăm tối, bế tắt, và hoàn toàn vô lý như là điều ông Nguyễn Thanh Giang nhận xét rất đúng và rất chính xác.

   _ Trí thức là thành phần ưu tú cuả xã hội – Chỗ dưạ cuả nhân dâ – Hưng thịnh cuả dân tộc > Không có trí thức thì dân tôc cũng chẳng ra gì – doí ngheo dốt nát thấp hèn, moị trâu cho bọn văn minh giàu sang… đè đầu cỡi cỗ !
   Buồn biết là bao có lẽ nào trí thức cũng cuí đầu chiụ chung số phận với dân ngu ??? Xin vinh danh quý ngài gióng lên tiêng noí “KHAI DÂN TRÍ , chấn dân sinh!!! ”

   Phần tôi- phận hèn tôi từng đặt ra câu hoỉ ở com củả mình
   ” …@ Có thứ QUÂN ĐỘI nào là công cụ phục vụ cho ĐẢNG ?? Nên chăng QĐ đó là đám lâu la , quân đầu đường xó chợ, đói khát, dốt nát ngu si, vô lhọc, lũ đầu trôm đôi cướp , chém muớn đâm thuê … dược mấy tên gian hùng thu dụng, nuôi cho ăn , kết thành băng đảng , sai khiến như một thứ công cụ _ phục vụ cho những tên ĐẦU ĐẢNG !!!

   _ Có cam chiụ cái số phận ấy không hỡi QĐ ND CHXHCNVN (……) ??? …”

   _ Bài học cò sờ sờ ra đó !!! HCM, HTC. HQ …là tên diệp viên thương thặng cuả TAÙ MAO -!!!
   Băng đảng CSVN – QĐND/VC dưới quyền sai khiến cuả HẮN > VN thành KHU TỰ TRỊ _ Dân VN nô lệ thuộc TÀU !!!! Dân chxhcn/vn dui hết cả sao !!

   _ Laị thêm một lần nưã “Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc….”
   Noí rõ ra cho bọn NGU , CCCD(công cụ côn đồ) tay sai CS chúng hiểu :

   Một khi NPT ( Đầu Đảng) là THÁI THÚ TÀU dâng cái hình chữ S + với đám con dân CHXHCN/VN (Công hèn xuống hàng chó ngưa vì ngu) cho TÀU CÔNG !!! Hoỉ Phùng Quang Thanh (đầu đảng QĐND) là caì con tự do gì ? QĐND là cái con chi chi ???
   Trả lời đi hỡi Trí thức, LTCM , Tướng Tá.. QĐ, Nhân dân Vẹm Nô !
   Cảm ơn ông NTG và cả ông VHT !

 8. Người Việt says:

  Không có một QĐ nào trên thế giới mà bệ rạc, vô tư cách, hèn nhát và đáng bị sỉ nhục như cái QĐ CS VN: ăn lương của dân rồi đi làm tay sai, bảo vệ cho đảng cướp! Không một tên tướng QĐ nào dám hé môi một lời nào khi tên tổng bí thư CS NPT tuyên bố QĐ phải phục vụ đảng, do đảng…nắm xích lôi đi! Thế mà cả cái QĐ đớn hèn ấy cũng mà tuyệt đối tuân phục, răm rắp bước theo đảng cướp nó lôi! Nhục không biết chừng nào! Nếu trong nhà chúng tôi có đứa con, cháu nào là QĐ, thì một là nó phải bỏ hàng ngũ, hai là nó bị tống khứ ra khỏi nhà!

 9. Builan says:

  - Có hay không hiện tượng tranh giành quyền lực đang bùng phát mạnh mẽ nhân Đai hội sắp tới của ĐCSVN?

  - Có hay không mưu đồ làm nhiễu loạn mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nhằm vô hiệu hóa quân đội, mở đường cho ngoại bang thôn tính nước ta?

  - Có hay không những tên nôi gián, những quan thái thú đặc biệt nguy hiểm trong tầng lớp lãnh đạo nước ta?

  Câu hoỉ đặt ra không cho riêng ai , mà cho tất tận moị tầng lớp nhân dân _ Nam phụ lão ấu…!
  Bất cứ ai có cái đầu biết suy nghĩ , biết phân biệt phaỉ trái , ..đều phải vận dung hết khả năng tri tuệ cuả LOÀI NGƯỜI (chứ không phải thú vật súc sinh Chó Săn ngu LÚ.) phân minh cho rạch ròi lý lẽ !!

  @ THẾGIỚI LOÀI NGƯỜI có QUÂN ĐỘI nước nào, từng đặt dưới quyền lãnh đạo cuả băng đang cướp ?

  @ Có thứ QUÂN ĐỘI nào là công cụ phục vụ cho ĐẢNG ?? Nên chăng QĐ đó là đám lâu la , quân đầu đường xó chợ, đói khát, dốt nát ngu si, vô lhọc, lũ đầu trôm đôi cướp , chém muớn đâm thuê … dược mấy tên gian hùng thu dụng, nuôi cho ăn , kết thành băng đảng , sai khiến như một thứ công cụ _ phục vụ cho những tên ĐẦU ĐẢNG !!!

  Có cam chiụ cái số phận ấy không hỡi QĐ ND CHXHCNVN (……) ???

  Thôi cũng chẳng còn gì để viết ! Chỉ con có nước cưòi ! KHEN ! Cho thêm QUÀNH TRÁNG ! Rạng rỡ giống noì GIAO CHỈ !
  _ Sự thể nó cũng đã được định hình , định hướng như ri ! Bàn làm chi cho mệt

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1564/9498/original.jpg

Phản hồi