1 Phản hồi cho “Nhà Việt Nam”

  1. TT says:

    Hình vẽ cho thấy cái gọi là “đảng cộng sản việt Nam do tên đại bịp Hồ Chí Minh ( chệt?) đã làm con đường rước bọn Tàu chệt chiếm trọn biển Đông và Việt Nam!

Leave a Reply to TT