WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Miệng quan đã vậy, thế còn miệng vua?

Chiều 1/6/2010 tại phủ chủ tịch, ông Nguyễn Minh Triết chủ tich nước CHXNCN Việt Nam đã tiếp đón đoàn nhà văn, nhà báo Hoa Kỳ. Nhiều thành viên trong đoàn này trước kia đã từng ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh, có lẽ vì vậy một đoàn nhà văn, nhà báo được Việt Nam ưu đãi đặt đích thân Triết chủ tịch tiếp đón tại phủ.
Vinh hạnh này ít đoàn nào tương tự được Triết chủ tịch ban cho như vậy.

Triết chủ tịch từng có nhiều lời nói nổi tiếng khi gặp khách bên ngoài như lần đi thăm Cu Ba, đi Mỹ như phát ngôn Việt Nam, Cu Ba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới, Triết chủ tịch tranh thủ cơ hội gặp Tổng Thống Hoa Kỳ đã làm phân hóa nội bộ Hoa Kỳ.

Với thói quen thường lệ khi gặp khách nước ngoài, Triết chủ tịch tiếp tục phát biểu với đoàn văn nghệ Hoa Kỳ

-  “Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người bởi đã bao máu xương đổ xuống để giành được độc lập tự do cho dân tộc, cơ sở để bảo đảm quyền con người. Chủ tịch nước khẳng định, trong suốt 4.000 năm lịch sử, 54 dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng để bảo vệ đất nước” – Trích báo Chính Phủ

Triết chủ tịch hình như chưa thuộc sử Việt Nam cho dù ông là chủ tịch nước này. Ông nói 4000 năm , 54 dân tộc Việt Nam đoàn kết…   Lịch sử Việt Nam có được 4000 năm hay không còn đang tranh cãi bởi điều vô lý là mỗi thời trị vì của một Hùng Vương không thể nào kéo dài đến 200 năm được. Và cách đây bao nhiêu năm dân tộc  Việt Nam mới có đủ 54 thành phần dân tộc , chả lẽ khi thời nhà Trần  đất Việt Nam ranh giới Việt Nam từ mạn đầu xứ Quảng ra đã có 54 dân tộc?

Vậy mà Triết chủ tịch nói lịch sử Việt Nam có 4000 năm, lúc đó đã có 54 dân tộc đoàn kết suốt từ hồi đó đến giờ.

Nhưng cũng không sao, vì đã là chủ tịch nước, nhất là nước Việt Nam thì nói gì cũng được, không nhất thiết phải học lịch sử hay khoa học gì hết. Chủ tịch Triết còn khẳng định Việt Nam tôn trọng quyền con người…

Đúng là Triết chủ tịch bận tiếp đoàn không đi họp quốc hội như phóng viên Hiền Anh của báo Vietnamnet.vn. Trong bài tường thuật rất ngắn về buổi họp quốc hội, nhưng cô phóng viên đã tinh tế chắt lọc đưa đến bạn đọc thông tin về quyền con người ở Việt Nam được quốc hội định đoạt thế nào.

-   “Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ được thực hiện sau khi có chủ trương của Ban chấp hành Trung ương. Ủy ban cũng đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức bộ máy nhà nước để đáp ứng yêu cầu đổi mới”. Nguồn:   http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/De-xuat-sua-Hien-phap-tu-nam-2011-913778/
(Bài báo đã bị tháo xuống, xem thêm ở đây)

Như vậy chúng ta thấy rõ rằng thực ra từ trước đến nay quyền hạn của quốc hội là thế nào. Việc sửa đổi Hiến Pháp ngỡ rằng quốc hội là cơ quan quyền lực nhất để bàn bạc, quyết định hóa ra phải đợi chủ trương của BCHTW ĐCS Việt Nam chỉ đạo mới dám bàn thảo theo chỉ đạo đó. Người dân có thực sự là chủ của đất nước, thông qua đại diện quốc hội như vẫn thấy nói hay không thì giờ cũng rõ ràng.

Trong khi Triết chủ tịch khẳng định về quyền con người ở Việt Nam là có được tôn trọng. Thì quốc hội còn đang chờ định hướng để năm sau 2011 mới xây dựng, ban hành đạo luật về quyền tự do, dân chủ, quyền con người.

Thành lập nhà nước từ năm 1945 đến nay, đã qua hơn 60 năm, hết một đời người. Đời người thứ hai của công dân Việt Nam giờ vẫn chờ đợi quốc hội ban hành luật để bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân. Năm sau có làm hay không thì đến lúc đó mới biết.

Cũng trong phiên họp ngày 2-6 này, quốc hội Việt Nam cũng gác lại không thảo luận bàn bạc về Luật Tiếp Cận Thông Tin. Một đạo luật rất cần thiết cho quyền tư do báo chí, tư do ngôn luận của con người.   Thế nhưng Triết chủ tịch nói gì cũng có lý, vì Triết là chủ tịch.

Cám ơn phóng viên Hiền Anh đã đưa bản tin dù ngắn, nhưng đầy đủ bằng chứng để xác nhận trọng lượng trong lời nói của Triết chủ tịch.

12 Phản hồi cho “Miệng quan đã vậy, thế còn miệng vua?”

  1. Phạm Bình says:

    Hôm nay cha nội N.T Dũng còn tuyên bố trước 4 nguyên thủ quốc gia thế giới rằng: ” Đông Á là đầu tàu tăng trưởng kinh tế thế giới” (báo Dân Trí).
    - 4 nguyên thủ quốc gia gồm có: Việt Nam, Lào, Cam puchia và Mianma.
    Chán chưa, muốn bàn luận nữa không?

Phản hồi