WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Chiến tranh tiền tệ

Chiến tranh tiền tệ

Chính quyền Trump tố cáo Trung Quốc, Đức và Nhật phá giá đồng bạc để hỗ trợ xuất khẩu khiến dân Mỹ mất việc. Không chỉ các nền kinh tế lớn mà nhiều nước đang phát triển cũng bị nêu tên – trong đó có Việt Nam. Mục tiêu của Nhật khi nới rộng chính [...]

12:04:am 11/02/17 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những thách thức cho chủ nghĩa tự do

Những thách thức cho chủ nghĩa tự do

Dân chúng ở nhiều nước kể cả Tây Phương đang chống lại sự áp đặt phi lý của một trật tự do toàn cầu (liberal international order), hay còn bị gọi tự do bá quyền (liberal hegemony), vượt lên trên chủ quyền, văn hóa và lịch sử của từng quốc gia. Tư tưởng về tự [...]

04:42:pm 18/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

2017: Gieo quẻ đầu năm

2017: Gieo quẻ đầu năm

Đến tháng 3 Anh Quốc bước vào tiến trình Brexit; tháng 4 Pháp bầu Tổng Thống; tháng 9 Đức bình chọn Thủ Tướng.

04:46:pm 12/01/17 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Donald Trump chỉ đích danh Trung Cộng là “ăn cướp”

Donald Trump chỉ đích danh Trung Cộng là “ăn cướp”

Nhưng đến giờ này ông Trump vẫn nói mà chưa làm gì vì chưa nhậm chức.

12:02:am 30/12/16 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cuộc cách mạng tại Mỹ

Cuộc cách mạng tại Mỹ

Gần phân nửa dân chúng Mỹ vùng dậy nhưng không bằng búa liềm và mã tấu mà với lá phiếu để nói lên sự phẫn nộ và đòi hỏi quyền lợi cho họ. Quyền lực tại Mỹ đang rúng động nhưng không xảy ra bạo loạn cướp chính quyền trái lại nhà nước vẫn được [...]

05:57:pm 29/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cách mạng trên smartphone, Facebook, Youtube, Twitter

Cách mạng trên smartphone, Facebook, Youtube, Twitter

Donald Trump thắng cử một phần không ít nhờ vào Twitter. Phong trào dân túy (populism) tại Hoa Kỳ phát triển nhanh khi tin tức trên Facebook lan tràn nhanh chóng hơn những luồng thông tin truyền thống như New York Times, CNN, USA Today, v.v… Ngược lại, hai ông Tập Cận Bình và Putin [...]

05:25:pm 29/11/16 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc cách mạng tại Mỹ

Cuộc cách mạng tại Mỹ

Gần phân nửa dân chúng Mỹ vùng dậy nhưng không bằng búa liềm và mã tấu mà với lá phiếu để nói lên sự phẫn nộ và đòi hỏi quyền lợi cho họ. Quyền lực tại Mỹ đang rúng động nhưng không xảy ra bạo loạn cướp chính quyền trái lại nhà nước vẫn được [...]

06:35:am 16/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách Mạng Dân Chủ: thành công và thất bại [2]

Cách Mạng Dân Chủ: thành công và thất bại [2]

Nhưng đoàn kết vẫn chưa đủ, lực lượng tranh đấu cần khai thác mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền và bắc nhịp cầu với những người từng tham gia nhà nước độc tài nhưng nay sẵn sàng ủng hộ phong trào dân chủ.

03:30:pm 28/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cách Mạng Dân Chủ: thành công và thất bại [1]

Cách Mạng Dân Chủ: thành công và thất bại [1]

Rất nhiều các cuộc cách mạng đã xảy ra kể từ sau Chiến Tranh Lạnh với những kết quả rất trái ngược: nền dân chủ của Nam Hàn và Đài Loan trở nên vững chắc; tại Miến Điện, Tunesia, Brazil, Argentina, Ukraine còn bấp bênh; Ai Cập thất bại trong khi Syrie và Lybia thành [...]

04:31:pm 21/09/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiền trên trời rớt xuống

Tiền trên trời rớt xuống

  Ai không tin có tiền từ trên trời rớt xuống thì việc này gần xảy đến tại Nhật, Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ: lý do các quốc gia công nghiệp lâm vào tình trạng giảm phát quá lâu nên đang tính đến chuyện in tiền đưa dân chúng xài để tiền mất [...]

03:24:pm 14/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ý kiến ngắn về hạt giống dân chủ

Ý kiến ngắn về hạt giống dân chủ

Dân chủ trong một nước đang phát triển (developing country) và tại một quốc gia tiến bộ (developed nation) có thể được ví với hai thửa ruộng khác nhau: 1. Nước đang mở mang tựa như mảnh đất vừa được khai phá nên các loài cỏ dại (tập đoàn lợi ích, tệ đoan xã hội, [...]

11:27:am 28/06/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Sự phẫn nộ của giới trung lưu nước Mỹ trong kỳ bầu cử 2016

Sự phẫn nộ của giới trung lưu nước Mỹ trong kỳ bầu cử 2016

  Có nhận xét cho rằng tại một nước độc tài khi lợi tức bình quân tiến lên khoảng 4000 USD sẽ dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ vì khi đó một giới trung lưu được hình thành vững chắc, ý thức quần chúng lên cao đòi hỏi sự có sự tham dự và [...]

04:22:pm 25/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lãi suất thấp và lãi suất âm

Lãi suất thấp và lãi suất âm

Dân Mỹ buồn khi gởi tiền vào ngân hàng do lãi suất quá thấp, nhưng vui khi sắp mua nhà vì tiền lời rẻ. Như vậy lãi suất thấp ưu đãi cho kẻ đi vay mà thiệt thòi cho người tiết kiệm. Vì lãi suất ngân xấp xỉ 1% nên nhiều người phải đầu tư [...]

04:36:pm 25/04/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng

Đảng Cộng Hòa trong cơn khủng hoảng

Trong số ba ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hoà: một ông tỷ phú không đáng tin cậy; một người gốc Cuba cực đoan cánh hữu và bị nhiều người ghét

08:54:am 28/02/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn lại nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế 2007

Nhìn lại nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế 2007

Chính vì nhiều cái tốt chồng chất lên nhau nên các kinh tế gia hàng đầu không thể ngờ được là dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại.

05:54:am 10/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lưỡi Câu móc Lưỡi Bò

Lưỡi Câu móc Lưỡi Bò

Với hiệp ước quốc phòng cho phép máy bay tuần thám được sử dụng căn cứ tại Singapore Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang siết dần Móc Câu (Fish Hook) [1] để bao vây lực lượng Trung Quốc không cho thoát ra khỏi vùng chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain). Lưỡi câu [...]

03:57:pm 17/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trật tự thế giới

Trật tự thế giới

Trật tự thế giới (World Order) là tựa đề của một quyển sách xuất bản vào năm 2014 của Tiến Sĩ Henry Kissinger trong đó ông phân tích về tương quan giữa các nước nhìn từ mỗi phía Mỹ, Trung, Nga, Iran và Nhật, cùng những dị biệt trong thế giới quan đã ảnh hưởng [...]

10:03:pm 29/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nợ…

Nợ…

Nợ vốn đã đau đầu, nhưng nợ nhà nước lại càng phức tạp hơn do các con số và bị những nhà kinh tế đánh hỏa mù… Nhưng có thể lấy thí dụ cho dễ hiểu: một nước đang phát triễn như sinh viên mới ra trường, trong khi quốc gia công nghiệp giống như [...]

02:50:am 26/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bối cảnh xã hội Mỹ trước và sau chiến tranh Việt Nam

Bối cảnh xã hội Mỹ trước và sau chiến tranh Việt Nam

Một khía cạnh ít được nhắc đến là toàn cảnh xã hội Hoa Kỳ vào thập niên 70 trong khoảng thời gian trước và sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất cho nước Mỹ kể từ sau thế chiến thứ hai, các áp lực [...]

03:25:am 13/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nền kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng toàn cầu

Nền kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng toàn cầu

Việc cổ phiếu và tiền sụt giá mạnh lẽ ra là hiện tượng bình thường trong thị trường tự do như đã xảy ra (quá) nhiều lần ở Mỹ, nhưng lại không bình thường chút nào tại Hoa Lục.

03:59:pm 05/09/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nam Hàn và Đài Loan trong chính sách chuyển trục sang Thái Bình Dương

Nam Hàn và Đài Loan trong chính sách chuyển trục sang Thái Bình Dương

Nam Hàn và Đài Loan trước nay đóng vai trò lu mờ trong chính sách chuyển trục sang Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên hai bài trên báo mạng The Diplomat vào tuần này cho thấy có quan điểm muốn thay đổi sự kiện này. Bài thứ nhất mang tựa đề “Biển Nam Trung [...]

03:33:pm 30/06/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tinh hoa trí thức trong mùa bầu cử tại Hoa Kỳ

Tinh hoa trí thức trong mùa bầu cử tại Hoa Kỳ

Mỗi nước có nét đặc thù riêng: dân Âu xem trọng giới tinh hoa; dân Nga thích hình ảnh lãnh đạo uy quyền và quyết đoán; dân Việt Nam muốn gì cứ muốn trong khi lãnh tụ mặc kệ làm gì thì làm

12:24:am 03/06/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ba chiến lược phòng thủ Á Châu – Thái Bình Dương của Mỹ

Ba chiến lược phòng thủ Á Châu – Thái Bình Dương của Mỹ

Tuy nhiên bước sau cùng này của Trung Quốc có thể tạo cơ hội để Philippines cho phép lục quân Mỹ đồn trú với trang bị tên lửa chống máy bay, tàu chiến

02:51:am 25/04/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bốn quan điểm trong chính giới Hoa Kỳ về Biển Đông

Bốn quan điểm trong chính giới Hoa Kỳ về Biển Đông

Nga hiện là một cường quốc đang xuống, trình độ kỹ thuật thấp, dân số và GDP của Nga thua xa so với Tây Phương nên không thể là mối đe dọa cho toàn bộ Âu Châu

02:52:pm 12/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kết quả vụ Phi kiện TQ ở biển Đông liệu sẽ tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ “nghiêng về một bên”?

Kết quả vụ Phi kiện TQ ở biển Đông liệu sẽ tạo thuận lợi cho Hoa Kỳ “nghiêng về một bên”?

Lập trường chính thức của Hoa Kỳ từ trước đến nay là không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp tại biển Đông bởi vì Mỹ không có tư thế để phán đoán bên nào đúng hay sai. Nhưng cũng vì thế mà Hoa Kỳ không thể trực tiếp hậu thuẫn Phi khi [...]

10:13:pm 05/04/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gánh nặng Âu Châu trên đôi vai của Thủ Tướng Merkel

Gánh nặng Âu Châu trên đôi vai của Thủ Tướng Merkel

Bà Angela Merkel chẳng những không có nét sắc xảo của cố Thủ Tướng nước Anh Margarett Thatcher hay vẻ cương nghị của cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, dáng dấp của bà còn giống như một người phụ nữ bình thường và hiền lành của Âu Châu. Vậy mà trên đôi vai của bà mang [...]

10:52:am 26/02/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một vài nhận xét về Tập Cận Bình

Một vài nhận xét về Tập Cận Bình

Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo tài giỏi. Nhận xét này không phải nhằm ca tụng họ Tập nhưng chính vì lo cho Việt Nam: lịch sử cho thấy đất nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi Trung Hoa có vị hoàng đế hùng tâm thao lược trong khi Việt Nam đã hội [...]

03:54:pm 25/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một đề án cho xã hội dân sự ở Việt Nam đển gần dân hơn

Một đề án cho xã hội dân sự ở Việt Nam đển gần dân hơn

Bài viết này dựa trên các tài liệu sách, báo Mỹ về xã hội dân sự (XHDS) ở Trung Quốc, Nga, và bài viết của blogger Nguyễn Đoan Trang “Xã hội dân sự ở Việt Nam: Đang nổi lên nhưng cần… gần dân hơn” đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 04/08/2014. Kinh nghiệm tại Trung [...]

12:41:am 13/01/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kịch bản giả tưởng: Chiến tranh Việt-Trung 2017

Kịch bản giả tưởng: Chiến tranh Việt-Trung 2017

Như người Mỹ thường nói đôi khi sự thật còn khó tin hơn trí tưởng tượng – truth is stranger than fiction.

02:37:am 19/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến trình dân chủ tại Miến Điện

Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến trình dân chủ tại Miến Điện

Bà Aung San Suu Kyi tuy là một biểu tượng tinh thần nhưng để lại ấn tượng cho Ngoại trưởng Clinton rằng đây là một nhân vật vô cùng thực tế để hiểu rằng phải làm việc chung với thành phần quân sự vì không còn một con đường nào khác.

04:32:pm 09/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »