WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Trung Cộng không thể uy hiếp được Nhật Bản

Trung Cộng không thể uy hiếp được Nhật Bản

Có hơn 18000 công ty Nhật đang kinh doanh ở Trung Cộng, gia tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua.

08:04:am 22/09/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chính sách ngoại giao “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Chính sách ngoại giao “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Chỉ cần giả vờ tôn trọng nhân quyền, thả một số tù nhân chính trị và các nhà bất đồng chính kiến, nới lỏng các hoạt động dân chủ thì Việt Nam có thể đạt được ý đồ.

04:50:am 09/09/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc vận động chính trị lịch sử

Cuộc vận động chính trị lịch sử

Tôi đến Washington DC vào chiều thứ bảy, gặp gỡ và trao đổi với một số thân hữu trong 2 ngày cuối tuần, trước khi có mặt tại phòng họp Toà Bạch Ốc trưa Thứ Hai, ngày 5 tháng 3. Đây là lần thứ ba tôi vào Toà Bạch Ốc và lần nào thì cũng [...]

02:32:pm 21/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vị trí chiến lược Trường Sa và Hoàng Sa

Vị trí chiến lược Trường Sa và Hoàng Sa

    Nếu chiến tranh ở vùng biển Đông xảy ra thì cũng là thảm hoạ chung cho mậu dịch quốc tế. Theo ước lượng của các giới phân tích, gần 50% hàng hoá và 30% dầu hỏa được tàu bè vận chuyển qua khu vực biển Đông, nhất là vùng gần đảo Trường Sa. [...]

03:54:am 30/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

14 tháng 9 Năm 1958 – Ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm

14 tháng 9 Năm 1958 – Ngày Phạm Văn Đồng ký công hàm

Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng và Phó thủ tướng Trung Quốc Li Xiannian hồi tháng 6, 1977 tại Bắc Kinh, Li nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng “Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc và những điều này có chứng cớ lịch sử [...]

04:54:pm 19/07/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mối liên hệ Mỹ-Việt từ thời TT. George W. Bush

Mối liên hệ Mỹ-Việt từ thời TT. George W. Bush

…tham vọng trang bị quân sự “có hạn chế” cho VN nhằm cầm chân Trung quốc không phải là sách lược tối ưu.

01:40:am 09/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hiểm họa diệt chủng

Hiểm họa diệt chủng

… đến hôm nay khi cảm thấy đã đủ lông, đủ cánh, Trung quốc bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm đối tượng để dạy cho một bài học.

04:28:am 01/07/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam trong cơn thử thách của lịch sử

Việt Nam trong cơn thử thách của lịch sử

Một Việt Nam tự do, dân chủ, phồn thịnh về kinh tế và vững mạnh về quốc phòng sẽ bớt nguy cơ chiến tranh ở biển Đông trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

12:00:am 21/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đối đầu bất bạo động

Đối đầu bất bạo động

“Nếu cứ trả thù theo cách mắt đổi mắt thì cả thế giới này rồi ai cũng bị mù”

02:26:am 28/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vận động dân chủ trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung-Việt

Vận động dân chủ trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung-Việt

Chúng ta sẽ làm gì để có thể cùng toàn dân bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, nhưng vẫn đấu tranh hiệu quả để dành lại được Tự do và Dân chủ cho Việt Nam? Chúng ta phải làm gì để giữ chủ nghĩa dân tộc, giương ngọn cờ yêu nước để đảng CSVN không thể lợi dụng lòng yêu nước cho tham vọng tiếp tục giữ vững chế độ độc tài đảng trị của họ?

12:01:am 27/10/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (II)

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (II)

Nhiều năm sau, những người từng là nạn nhân trực tiếp của Cộng sản Việt Nam có thể không còn nữa. Nếu không có sự nhắc nhở, hậu thế sẽ quên đi tội ác.

02:23:pm 21/07/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (I)

Hội nghị Dân chủ Cấp cao Krakow, Ba Lan (I)

Hãy nghĩ đến các nhà dân chủ, các tổ chức dân sự ở khắp nơi trên thế giới đang bị đàn áp, cấm đoán, bao vậy, bắt giữ, tuyên án tù và thậm chí còn bị thủ tiêu. Họ đã làm gì đến nổi phải chịu những sự đày đoạ như vậy?

10:00:am 20/07/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »