“Tác giả”

Khổng Tước Nguyên

Khổng Tước Nguyên

Vào một đêm cuối tuần Rằm tháng Tám, trên con đường lầy lội hướng về Gia Thuận, có một toán người mặc áo đen, đi chân trần, lừng lững xuôi theo gió Ðông-Bắc. Giòng nước Vàm Cỏ Tây chảy dài theo bước chân những người nghĩa sĩ. Ði đầu toán, vẫn là hình ảnh của vị nguyên soái, chân bước nhanh như không hề chạm đất.

12:01:am 05/04/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Kèn chiêu muôn dặm

Kèn chiêu muôn dặm

Trong núi đó chứa nhiều loại đá đen rất quý. Nếu đào nó ra, đá sẽ trở thành hữu dụng, có ích cho nhiều người. Còn không, đá nằm trong núi, dù là ngọc, cũng trở thành vô dụng.

02:03:am 20/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »