WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Quà quí Hà Nội

Quà quí Hà Nội

  Là hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, Hà Nội và Sài Gòn cũng là hai trung tâm, hai lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và dân chủ hóa đất nước. Lực lượng dân chủ Hà Nội được tập hợp bởi [...]

08:28:am 03/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lại thêm một trang sử bi thảm

Lại thêm một trang sử bi thảm

Ðiếu Cày Nguyễn Vãn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Ðỗ Thị Minh Hạnh . . . là sự thức tỉnh của lương tri Việt Nam, là khí phách của dân tộc Việt Nam trong ách nô dịch [...]

03:35:am 26/09/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Còn chút lương tâm

Còn chút lương tâm

Cứ hồn nhiên hãnh diện tồn tại bằng tiền thuế của dân, Hội Nhà Vãn Việt Nam, hội Nhà Vãn của ðảng ðã giết chết lương tâm, giết chết con người xã hội trong các nhà vãn

06:57:am 29/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dừng ngay những tượng đài tham nhũng

Dừng ngay những tượng đài tham nhũng

Chính quyền với những cá nhân từ cấp thấp đến cấp cao dấm dúi tham nhũng, không ai bảo được ai, không ai trị được ai. Đến nay chính quyền tham nhũng đó đã tiến tới tập thể công khai tham nhũng bằng việc ném hàng trăm, hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước [...]

03:14:pm 03/08/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Một luận cương khai sáng

Một luận cương khai sáng

Là cương lĩnh của một đảng chính trị hoặc một đội ngũ trí thức chính trị thì luận cương Khai Sáng đúng đắn, cần thiết này sẽ mau lẹ đi vào đời sống chính trị đất nước

07:30:am 02/08/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tổng tuyệt thực

Tổng tuyệt thực

Số người tù chính trị trong nhà nước cộng sản Việt Nam, từ những người ðầu tiên như ông Tôn Thất Tần ðến những người bị bắt gần ðây nhất như ông Nguyễn Hữu Vinh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy là một con số không nhỏ

09:41:am 28/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cùng thân phận người tù

Cùng thân phận người tù

(Cái bắt tay của người tù và cai tù trước nhà tù cộng sản)

04:26:pm 29/06/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Buồn ơi, chào mi

Buồn ơi, chào mi

Ở hội Nhà Vãn Việt Nam những nãm tháng này, những chuyện giễu cợt có thật như vậy nhiều lắm. Với tổ chức hội như vậy, với những hội viên như vậy thì việc chạy giải thưởng, chạy danh lơi, chạy tiếng, chạy miếng cũng là chuyện ðương nhiên, thường ngày!

04:47:am 08/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cần gọi đúng tên cuộc chiến này

Cần gọi đúng tên cuộc chiến này

Ngày 30. 4. 1975 sau thoáng vui nông nổi mau qua ði, người dân liền phải nhận ra một sự thật cay ðắng. Sự thật của lịch sử trớ trêu: Cái hung tàn thắng cái vãn minh.

03:51:am 22/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tượng đài khoét sâu thêm ly tán hay tượng đài hòa hợp dân tộc?

Tượng đài khoét sâu thêm ly tán hay tượng đài hòa hợp dân tộc?

Việc xây đài tưởng niệm Gạc Ma chính là liều thuốc để con bệnh dần dần tỉnh lại. Sau khi đã tỉnh thì sẽ có nhiều liều thuốc khác như Hoàng Sa 1974, Biên giới 1979, Vị Xuyên 1984 . . . bồi bổ để hồi phục hoàn toàn.

02:22:am 11/04/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lịch sử khắc ghi những kẻ bán nước

Lịch sử khắc ghi những kẻ bán nước

BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH Run rảy trước sự sụp đổ ầm ầm không thể cứu vãn của thế giới cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hốt hoảng sang Thành Đô đất Ba Thục bên Tàu kí mật ước Thành Đô nhận sự bảo kê của Tàu Cộng. Trái tim yêu nước quặn [...]

12:09:am 10/04/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được

Làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được

Một tỉnh đổ ra 165 tỉ đồng tiền thuế của dân xây nhà khách tỉnh nguy nga nhất nước. Lại thản nhiên đổ tiếp 411 tỉ đồng tiền thuế của dân xây tượng đài đồ sộ nhất Đông Nam Á. Rồi tỉnh ngửa tay xin nhà nước 1500 tấn gạo cứu đói vụ giáp hạt [...]

12:07:pm 27/03/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hà Nội: Nỗi đau đi cùng năm tháng

Hà Nội: Nỗi đau đi cùng năm tháng

Quan chức Hà Nội thời nay với tầm vãn hóa thấp kém khi coi những kẻ dùng sức mạnh cơ bắp xô ðẩy phụ nữ, ðạp lên ðầu trẻ con ðể cướp chút lợi lộc cho riêng mình là “cướp có vãn hóa”. Quan chức Hà Nội thời nay với nền tảng lễ nghĩa thảm [...]

04:20:am 24/03/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Như vành khăn tang

Như vành khăn tang

Ngày 14.3.2015 Hà Nội và Sài Gòn cùng tổ chức tưởng niệm những dòng máu Việt Nam đã đổ ở Gạc Ma, Trường Sa hai mươi bảy năm trước, ngày 14.3.1988. Cuộc tập hợp ở Sài Gòn vẫn chỉ có hơn hai chục gương mặt quen thuộc đã từ mấy năm nay, vẫn nề nếp, [...]

04:31:pm 18/03/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường Sa 14.3.1988

Trường Sa 14.3.1988

Sau khi đánh chiếm được toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, ngày 19.1.1974, thuộc chủ quyền Việt Nam do nhà nước Việt Nam Cộng hòa quản lí, Trung Cộng lại ráo riết đưa tàu chiến đến rình rập, uy hiếp quần đảo Trường Sa đã thuộc sự quản lí của nhà nước cộng sản Việt [...]

02:18:pm 13/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thời ngục tù

Thời ngục tù

Suốt mấy chục năm cầm quyền, nhà nước cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, tù đày, giết hại hàng triệu người Việt Nam lương thiện.

03:36:pm 27/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh Tấn ơi

Anh Tấn ơi

Mới ngày nào anh và chị Bích vào Sài Gòn, em đi với anh chị đến nhà con gái anh Vũ Thư Hiên để anh và anh Vũ Thư Hiên đang sống ở Paris nói chuyện và nhìn thấy nhau trên màn hình laptop. Tác phẩm quan trọng nhất của anh, Chuyện Kể Năm 2000, [...]

05:00:pm 19/12/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đi trong hồn thiêng những anh hùng xưa, đến gặp những anh hùng nay

Đi trong hồn thiêng những anh hùng xưa, đến gặp những anh hùng nay

Cuối thu, dù ở phương Nam đang vào mùa khô nắng nóng nhưng khi vòm sấu cổ thụ cổng Cửa Bắc thành cổ Hà Nội xao xác trong ngọn gió heo may thì hồn tôi cũng xao xác lay động. Vì thế cuối thu năm nào tôi cũng có chuyến hành hương về phương Bắc [...]

05:17:pm 11/12/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư tố cáo bị chính quyền tước quyền tự do đi lại

Thư tố cáo bị chính quyền tước quyền tự do đi lại

Suốt mấy năm qua, tôi đã nhiều lần bị một lực lượng đông đảo công an và dân phòng đến chặn cửa không cho tôi ra khỏi nhà. Đặc biệt từ tháng 5. 2014 đến nay

05:00:pm 25/10/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Số phận con người, số phận đất nước

Số phận con người, số phận đất nước

  1.  ĐẤT NƯỚC Trung Quốc mang lực lượng quân đội mạnh đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và nhóm đảo Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hơn 130 người lính Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và nhóm đảo Garma bị [...]

01:24:am 24/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bìa sách “Đêm dày lấp lánh”

Bìa sách “Đêm dày lấp lánh”

Đêm Dày Lấp Lánh là tập sách thứ chín của nhà khoa học tự nhiên, tiến sĩ địa vật lí Nguyễn Thanh Giang. Sau những năm tháng hăm hở lặn lội lên rừng xuống biển, sờ tay bắt mạch nhịp đập, lắng nghe hơi thở của đất, dò tìm mạch vỉa địa tầng, thế đất, [...]

03:32:pm 22/10/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Diễn viên đóng thế

Diễn viên đóng thế

Đã nhiều lần viết về những buổi làm việc với công an, tôi đã thấy nhàm chán, không muốn viết về buổi sáng nay nữa. Nhưng, như một trách nhiệm, sau nửa ngày ngần ngại, tôi cố khắc phục sự ngán ngẩm, lười biếng, buổi tối buộc mình phải ngồi vào bàn viết. Viết như [...]

01:16:am 11/10/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai ngày đối mặt với công an

Hai ngày đối mặt với công an

Chiếc ô tô dừng lại trước khối nhà tôi ở. Họ đưa trả lại tôi điện thoại, máy ảnh. Tôi hỏi chiếc xe máy của tôi…

01:58:am 27/08/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một lý giải trần trụi và cay đắng về chuyến đi Mỹ của ông Quang Nghị

Một lý giải trần trụi và cay đắng về chuyến đi Mỹ của ông Quang Nghị

Đọc những điều lí giải khá rộng dài cao xa việc đi Mĩ thay ông ngoại trưởng Phạm Bình Minh của ông Phạm Quang Nghị, một trong mười sáu ông Vua tập thể đương trên ngai vàng trong triều đình cộng sản Việt Nam, tôi thấy những lí giải đó đều chưa thỏa đáng, chưa [...]

04:27:pm 30/07/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước

Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước

Ðể xảy ra cuộc bạo loạn kéo dài suốt hai ngày, trên phạm vi rộng từ Bắc vào Nam, gây thiệt hại lớn về chính trị, kinh tế, xã hội nhưng những ðịa chỉ có trách nhiệm ðã hồn nhiên ðứng ngoài cuộc, không mảy may chịu trách nhiệm, không nghiêm túc nhìn vào thực [...]

10:51:am 10/06/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tướng Phùng Quang Thanh

Tướng Phùng Quang Thanh

Trong những ông tướng đương quyền, Phùng Quang Thanh là ông tướng dày dạn trận mạc nhất. Đầu năm 1971, khi chiến dịch Đường 9 – Nam Lào nổ ra, tôi là thượng sĩ đang học tại trường sĩ quan Thông tin, đang đi diễn tập trong rừng Yên Thế, Hà Bắc, bây giờ là [...]

01:16:am 04/06/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đẹp lòng kẻ xâm lược – Nỗi đau của nhân dân, của lịch sử VN

Đẹp lòng kẻ xâm lược – Nỗi đau của nhân dân, của lịch sử VN

Trên đường trở về, con người công cụ hung hăng và xấc xược lại căng giọng mạt sát tôi: Bảy, tám mươi tuổi mà chạy xe trốn lui lủi không biết nhục.

04:47:pm 20/05/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viết khi nhận giấy mời của công an

Viết khi nhận giấy mời của công an

21 giờ khuya ngày 2.4.2014, ông công an khu vực đến nhà đưa cho tôi Giấy Mời: 8 giờ 30 ngày 4.4.2014 đến trụ sở công an để “trao đổi liên quan đến một số bài viết”. Giấy mời có hai Liên. Tôi nhận Liên 2 và kí vào Liên 1 để người chuyển Giấy [...]

02:02:pm 05/04/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện kể năm 2000: Cuốn tiểu thuyết về thân phận con người trong cái ác CS

Chuyện kể năm 2000: Cuốn tiểu thuyết về thân phận con người trong cái ác CS

Năm 2000 chấm dứt một thế kỉ chủ nghĩa cộng sản đưa loài người vào chém giết, hận thù, máu và nước mắt. Chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ qua đi như một cơn ác mộng của loài người.

06:25:am 03/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ngày Tết thăm gia đình những người tù vì tự do dân chủ

Ngày Tết thăm gia đình những người tù vì tự do dân chủ

Ngay trong cái tết xao xác, ảm đạm Giáp Ngọ do tham nhũng và do yếu kém của bộ máy quản lí, điều hành đời sống đất nước đã đưa nền kinh tế đất nước trượt sâu xuống vực thẳm, đẩy người dân vào cuộc sống vô cùng khốn khó, người dân lại phải chứng [...]

08:27:am 11/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »