“Tác giả”

Đại sứ Đỗ Hòa Bình và mối quan hệ tay ba

Đại sứ Đỗ Hòa Bình và mối quan hệ tay ba

Theo tin mới nhất, Nguyễn Anh Quân chưa đi Mỹ được! Cách đây vài hôm y vẫn lẩn quất tại Viethaus.

02:20:pm 20/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Những mảng tối trong “Ngôi nhà Việt“

Những mảng tối trong “Ngôi nhà Việt“

Nói theo các cụ ngày xưa thì có lẽ Viethaus “nặng vía“ nên vụ mua bán này cũng không trót lọt.

02:18:pm 20/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ vụ “Nuốt đất“ tại Vĩnh Phúc đến “Ngôi nhà Việt“ ở Berlin

Từ vụ “Nuốt đất“ tại Vĩnh Phúc đến “Ngôi nhà Việt“ ở Berlin

Ai đã tiếp tay cho Nguyễn Anh Quân sang Đức? và ai đã can thiệp để Nguyễn Anh Quân (sắp) nhận được Visa đi Mỹ?

02:16:pm 20/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »