“Tác giả”

Việt Nam đi trước về sau Libya

Việt Nam đi trước về sau Libya

Đọc hết bản Hiến Pháp mới của Libya tôi ganh tị cho Nhân Dân VN vì không được hưởng những gì mà nhân dân Libya có được ngày hôm nay.

04:54:am 30/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »