“Tác giả”

Vui cười: Cấm phụ nữ đọc

Vui cười: Cấm phụ nữ đọc

Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, …

06:31:am 09/10/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Tôi không yêu nước

Tôi không yêu nước

Bạn muốn treo cờ tổ quốc trên blog là việc của bạn. Tôi không treo không có nghĩa là bạn có quyền vào đây chửi bới tôi.

02:34:pm 03/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »