WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ

Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ

Pháp theo chân quân Anh giải giới Nhật, tới Tân Sơn Nhất với 300 người lính đầu tiên ngày 11-9, sau họ đưa thêm nhiều quân sang chiếm các tỉnh dưới vĩ tuyến 16.

05:34:am 06/12/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phim Tầu, phim Nhật, phim Hàn

Phim Tầu, phim Nhật, phim Hàn

Điện ảnh Việt Nam nay quay lại nhiều phim Hàn, gần đây Sao Đổi Ngôi một phim tình cảm xã hội

06:45:pm 20/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chiến tranh Việt Nam sai lầm hay rút bỏ Đông Dương là nhầm lẫn?

Chiến tranh Việt Nam sai lầm hay rút bỏ Đông Dương là nhầm lẫn?

Nội dung bài này không phải chỉ bàn chuyện đã rồi nhưng mục đích chính để liên hệ quá khứ với hiện tại vì lịch sử như một chuỗi mắt xích ràng buộc nhau chặt chẽ. Chuyện xưa sẽ soi sáng hơn những vấn đề thời sự chính trị đang diễn ra trước mắt chúng [...]

09:44:am 07/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện tổng tuyển cử thống nhất hai miền 1956

Chuyện tổng tuyển cử thống nhất hai miền 1956

Muốn tổ chức bầu cử tự do có quốc tế giám sát phải kêu gọi các nước đồng chủ tịch, kêu gọi Liên Hiệp quốc đứng ra bảo đảm bầu cử nhưng chuyện này rất khó thực hiện

05:32:am 25/10/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bắt hụt Hồ Chí Minh ngày 7-10-1947 và ngày Đảng sống còn

Bắt hụt Hồ Chí Minh ngày 7-10-1947 và ngày Đảng sống còn

Tác giả Phillip B. Davidson, nói trong một tác phẩm lớn của ông (1) như sau: ngày 7-5-1975 bản tin ABC chiều tối có chiếu cảnh các nhà lãnh đạo Băc Việt tổ chức mừng chiến thắng chiếm được miền Nam. Trên bục trước dinh Độc Lập tại Sài Gòn, Thủ tướng BV Phạm Văn [...]

07:55:pm 05/10/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [2]

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [2]

Cương lĩnh 1991 của Đảng khẳng định rõ xã hội XHCN là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhưng trên thực tế đạo đức xã hội VN nay hoàn toàn băng hoạ

02:09:pm 15/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lê Thương và hòn Vọng Phu

Lê Thương và hòn Vọng Phu

Nhạc sĩ Lê Thương, người nghệ sĩ tài danh với sáng tác bất hủ Hòn Vọng Phu, bản trường ca này như đã gắn liền vơí tên tuổi của ông . Sở sĩ chúng tôi chỉ đề cập riêng sáng tác này trong số nhiều bài hát của Lê Thương vì nó đã là một [...]

03:17:am 13/09/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [1]

Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Tấn Dũng [1]

  Các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam từ ngày đảng hình thành cho tới nay đã ảnh hưởng tới đất nước và dân tộc ta ra sao. Trước hết nói về nhân vật Hồ Chí Minh Sinh ngày 19-5-1890, mất 2-9-1969, là người sáng lập đảng CS Việt Nam và đọc tuyên ngôn [...]

04:01:pm 08/09/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người Tây phương nói về cuộc chiến Việt Nam

Người Tây phương nói về cuộc chiến Việt Nam

Những nhận định sai lạc như trên của truyền thông báo chí Tây phương có nhiều ác ý và ảnh hưởng tai hại, nó đã thúc đẩy phong trào phản chiến lên cao đưa cuộc chiến Đông Dương tới chỗ sụp đổ tan tành.

12:00:am 02/08/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và vấn đề từ bỏ đồng minh

Hoa Kỳ và vấn đề từ bỏ đồng minh

Tại một đất nước mà chính phủ không có thực quyền, đảng nọ phá đảng kia, Quốc hội lộng hành, người dân yêu sách… thì các đồng minh của họ bị chết oan vì bức tử là điều không có gì khó hiểu.

04:03:pm 25/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các cường quốc quân sự tại Thái Bình Dương

Các cường quốc quân sự tại Thái Bình Dương

Mười nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, Ấn, Anh, Pháp, Đại Hàn, Nhật, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ (1). Mỹ vẫn đứng đầu về quân sự trên thế giới hiện nay, ngân sách quốc phòng Mỹ nay là 577 tỷ Mỹ kim, nhiều hơn ngân sách của [...]

09:04:pm 05/06/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngọn Cỏ Gió Đùa, cuốn phim đạo lý

Ngọn Cỏ Gió Đùa, cuốn phim đạo lý

Tổ chức sản xuất Hà Thanh Bình tại Việt Nam mới thực hiện phim Ngọn Cỏ Gió Đùa năm 2012-2013, phim dành cho truyền hình 45 tập, nhà đạo diễn phỏng theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phim hiện có trên youtube.com và một số trang mạng điện ảnh. [...]

03:27:am 23/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chiến dịch Kên Kên Nhìn từ phía người Pháp

Chiến dịch Kên Kên Nhìn từ phía người Pháp

ĐBP hấp hối gây bất đồng ý kiến chia rẽ giữa Pháp-Mỹ-Anh và âm vang của nó còn ám ảnh họ cho tới cả một thập niên sau đó.

01:50:pm 09/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận đánh cuối cùng: Sài Gòn thất thủ

Trận đánh cuối cùng: Sài Gòn thất thủ

Sơ lược tình hình Năm 1964, 65 lợi dụng tình hình chính trị miền nam bất ổn, Hà Nội đưa nhiều trung đoàn chính qui vào nam tấn công mạnh, VNCH có nguy cơ sụp đổ. Giữa năm 1965 TT Johnson bắt đầu đưa quân vào VN mà người Mỹ gọi là can thiệp, số [...]

08:20:pm 29/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam hấp hối [2]

Việt Nam hấp hối [2]

Tiếp theo phần I   Nguyên tác: Henry Kissinger Trọng Đạt lược dịch Khởi đâu của rút quân Sau diễn văn ngày 14-5 (Nixon) nói sơ lược đàm phán, chúng ta quay ra chương trình rút quân. TT Johnson củng cố quân đội Mỹ tại miền nam VN nhưng không có kế hoạch rút. Cựu [...]

04:55:pm 16/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam hấp hối [1]

Việt Nam hấp hối [1]

Kissinger nói tôi không thể viết về Việt Nam mà không đau lòng. Khi chúng tôi tới nhận nhiệm sở (vào Bạch Ốc), hơn nửa triệu quân Mỹ đang chiến đấu cách xa nước Mỹ mười ngàn dặm.

09:22:am 13/04/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

THE GRAPES OF WRATH: Tác phẩm sinh đôi của văn hào John Steinbeck

THE GRAPES OF WRATH: Tác phẩm sinh đôi của văn hào John Steinbeck

John steinbeck sinh ngày 27-2-1902 tai Salinas, California, mất 20-12-1968, ông và Hemingway là hai cây bút thuộc vào hàng cự phách của nền văn học Mỹ cũng như trên văn đàn thế giới. Hemingway, một tác giả quen thuộc của Sàigòn năm xưa với các tác phẩm Lão Ngư ông Và Biển Cả (The [...]

09:51:pm 05/04/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Truyền thông và phản chiến

Truyền thông và phản chiến

Giữa thập niên 60, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương tiện truyền tin tối tân như truyền hình lần đầu tiên đã đem tin tức, hình ảnh chiến sự tới quảng đại quần chúng

05:08:am 25/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổng thống Thiệu triệt thoái Quân đoàn Hai

Tổng thống Thiệu triệt thoái Quân đoàn Hai

Gần đây trong một cuộc tiếp xúc riêng với cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2, Đại tá cho tôi biết đã có rất nhiều người hỏi ông: “Có phải TT Thiệu rút bỏ Quân đoàn 2 tại Pleiku giữa tháng 3-1975, giả vờ thua chạy để tháu cáy Mỹ, [...]

06:43:pm 17/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975

Sau ngày ký Hiệp định Paris, miền Nam Việt Nam mạnh hơn miền Bắc. Tháng 11 năm 1972 TT Nixon vội cho chuyên chở tới VNCH gần 600 máy bay các loại gồm: 208 máy bay phản lực gồm chiến đấu và oanh tạc cơ loại nhẹ và khoảng 360 trực thăng các loại, 23 [...]

04:20:am 11/03/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Mao Trạch Đông tới Tập Cận Bình

Từ Mao Trạch Đông tới Tập Cận Bình

Cũng như Nga Xô, Trung Hoa là một đất nước rộng mênh mông, một dân tộc vĩ đại chịu nhiều bất hạnh, khác với lịch sử hiền hòa của nước láng giềng rộng lớn Ấn Độ, nước Tầu trải qua nhiều cuộc chiến tranh, loạn lạc suốt từ thời Xuân Thu Chiến Quốc từ thế [...]

04:38:pm 28/02/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những ngày cuối cùng tại Việt Nam

Những ngày cuối cùng tại Việt Nam

Phim mới thực hiện năm 2014. Đạo diễn Rory Kennedy, truyện phim của Keven McAlester, âm nhạc của: Gary Lionelli, kịch bản: Keven McAlester, Mark Bailey, nhà sản xuất: Keven McAlester, Rory Dài 1 giờ 38 phút Last Days In Vietnam mới cho chiếu online chắc nhiều quí vị đã xem qua. Đây là cuốn [...]

01:02:am 12/02/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bàn luận xung quanh Hiệp định Paris

Bàn luận xung quanh Hiệp định Paris

Sau bốn năm đàm phán, Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973 tại Paris giữa Hoa Kỳ, Cộng Sản Hà Nội, Việt Nam Cộng Hòa và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời (tức Việt Cộng). Hiệp định dài khoảng 10 trang gồm: Chương I- [...]

06:43:am 29/01/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Staline tới Putin

Từ Staline tới Putin

Tương lai kinh tế nước Nga thật là ảm đạm, một ngày nào Putin cũng sẽ quan tâm tới chính sách xét lại con đường sai lầm mà ông hằng theo đuổi một cách vô ích.

06:50:am 15/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giữa mùa Giáng sinh

Giữa  mùa Giáng sinh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Giáng Sinh, còn mươi hôm nữa là Tết Tây, người người nô nức đi mua sắm tại các cửa hàng cửa hiệu, tưng bừng rộn rã, tống cựu nghinh tân, năm cũ đi, năm mới lại, giòng đời vẫn lặng lẽ trôi nhanh. Mấy năm trước [...]

07:05:pm 23/12/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Tổng Thống Bush tới Tổng Thống Obama

Từ Tổng Thống Bush tới Tổng Thống Obama

Sơ lược Hai ông Tổng thống này có nhiều điểm độc đáo, họ đứng đầu ngành Hành pháp kế tiếp nhau, cùng được người dân Mỹ xếp hạng Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mỗi ông một vẻ mười phân vẹn mười. Năm 2008 người dân quá chán Cộng Hòa, cuộc [...]

06:15:pm 11/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam Cộng Hòa và dòng họ Ngô-Đình

Việt Nam Cộng Hòa và dòng họ Ngô-Đình

Trên thế giới có hàng triệu thanh niên chống cuộc chiến tranh mà họ chẳng biết gì. Nếu không có hàng triệu người vượt biển cuối thập niên 70, đầu 80 trốn CS có lẽ huyền thoại Việt Cộng yêu nước vẫn còn

02:55:am 27/11/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Điện Biên Phủ, kế hoạch cứu nguy, nguyên nhân thất thủ”

Điện Biên Phủ, kế hoạch cứu nguy, nguyên nhân thất thủ”

Đã phát hành tại hải ngoại “Điện Biên Phủ, Kế Hoạch Cứu Nguy, Nguyên Nhân Thất Thủ” của Trọng Đạt, Người Việt Dallas xuất bản, sách dầy 250 trang, giá 18 Mỹ kim Lời nói đầu Trận Điện Biên Phủ 1954 nay tròn sáu mươi năm, đã được nhiều nhà sử gia, chính khách Tây [...]

04:42:am 11/11/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Cộng Sản Bắc Việt phải rút hết về Bắc”

“Cộng Sản Bắc Việt phải rút hết về Bắc”

Diễn tiến Cách đây 42 năm vào khoảng thời gian này, TT Thiệu cho phát động cuộc chống đối trên truyền thông, đòi CS phải rút hết về Bắc. Hồi ấy, từ tháng 11-1972, đài phát thanh, truyền hình bắt đầu cho đọc khẩu hiệu kể trên “Cộng Sản Bắc Việt phải rút hết về [...]

05:09:pm 08/11/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ oanh tạc phiến quân ISIS

Hoa Kỳ oanh tạc phiến quân ISIS

TT Obama sai lầm ở chỗ cho rằng ông mới chính là người yêu hòa bình, tìm hòa bình. Ông tin tưởng cứ rút quân về là xong nhưng vấn đề không quá đơn giản như thế, nếu vậy thì ai cũng có thể làm Tổng thống được.

02:10:am 17/10/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »