WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Tạm biệt bạn tù Nguyễn Chí Thiện

Tạm biệt bạn tù Nguyễn Chí Thiện

Thoáng nhìn nhau qua khung cửa tò vò/ Hai bóng ma chập chờn, lạng quoạng./ Ông miền Bắc, tôi miền Nam, chung kiếp nạn

03:40:am 03/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Trường ca trang sử Mẹ Quê Hương Việt Nam

Trường ca trang sử Mẹ Quê Hương Việt Nam

Từ các nhạc phẩm Tìm Về Mẹ Yêu, Phó Thác Đời Lữ Hành, Về Đây Với Mẹ, Cho Con Sứ Vụ Hồng Ân, Như Một Lời Cầu, Hân Hoan Niềm Vui… qua các vũ điệu với dáng dấp ngây thơ trong sáng của các em, hóa trang thành tu sĩ, nét thiên thần tỏa sáng qua ánh nến lung linh, tâm hồn tôi như đang chìm đắm trong một giấc mơ được trở về quê cũ. Nơi đó sẽ không còn hận thù, tang tóc, và Con người không còn là Ác Thú trong hằng xử với nhau, Nhân Phẩm và Đức Tin vàng rực hướng dương trên từng nẻo đường quê hương.

01:00:am 05/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sóng triều dâng…

Sóng triều dâng…

(Biểu tình chống Văn Công Cộng Sản tại Sydney, Úc Châu, chiều đông lạnh 06.8.2010) Như sóng dâng cuồn cuộn Từng trạm ga về đây. Giữa trời Đông lạnh xuống Cờ vàng chiều tung bay. Này bạn quân nhân, nắm chặt bàn tay Ấm thêm tình chiến hữu. Mẹ dắt đàn con cùng nhau tề [...]

12:12:pm 08/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hồn sông núi trong Em

Hồn sông núi trong Em

Xin quý trọng viết bài thơ này để mong được gửi về LS Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, và những thiếu nữ Việt Nam anh hùng trong đại cuộc đấu tranh Dân Chủ tại quê nhà.

02:45:pm 27/03/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chắc má tao mừng lắm

Chắc má tao mừng lắm

Mỗi lần tôi đi ngang các cô gái này, cô nào cũng bập bẹ nói tiếng Anh “You go – Me good !”. Linh cảm cho tôi biết đa số là những cô gái Việt Nam. Lòng tôi se thắt lại. Đây là khu ăn chơi bình dân, giang hồ tứ chiếng…

02:24:pm 27/03/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »