Home » 04:05:pm 09/07/08 Đăng ngày “July 9th, 2008”

Thư ngỏ gửi hội nghị trung ương 7 (đảng CS VN)

Thư ngỏ gửi hội nghị trung ương 7 (đảng CS VN)

Những sự thật cần nhìn nhận cho thật rõ Cuộc hội nghị trung ương đảng cộng sản lần thứ 7 – khóa X đã bắt đầu sáng 9-7. Do đảng vẫn ôm chặt quyền lãnh đạo đất nước, trách nhiệm của ban chấp hành trung ương lúc này đặc biệt nặng nề. Theo dõi chặt [...]

04:05:pm 09/07/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »