Home » 12:41:am 21/08/08 Đăng ngày “August 21st, 2008”

Khi Phụ Nữ Á Đông Lái Xe

Khi Phụ Nữ Á Đông Lái Xe

Nếu phải chọn trong cái “false dilemma” giữa một tay lái xe truck Durango gốc Mễ và một phụ nữ gốc Á lái xe Corolla thì chắc là tôi – và hầu hết chúng ta – đều chọn cô tài xế phụ nữ.

12:41:am 21/08/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »