Home » 12:09:am 22/08/08 Đăng ngày “August 22nd, 2008”

Đặng Thùy Trâm: Con Tim chân chính

Đặng Thùy Trâm: Con Tim chân chính

Hơn hai mùa Thu trước đây, nhân một buổi họp mặt Đàn Chim Việt hằng năm với tác giả và thân hữu tại Montréal tôi có dịp nói chuyện với ông Bùi Tín về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, về bài viết của mình về cô vừa đăng trên mạng.  Lúc đó vừa trở lại [...]

12:09:am 22/08/08 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »