Home » 03:44:pm 18/10/08 Đăng ngày “October 18th, 2008”

Quan hệ Việt – Trung: Mười tám năm Bắc – thuộc đã là quá đủ!

Quan hệ Việt – Trung: Mười tám năm Bắc – thuộc đã là quá đủ!

Quan hệ Việt – Trung từ xa xưa đến nay luôn có ý nghĩa chiến lược mang tính chất quyết định đối với đất nước ta. Cứ khi nào chính quyền ta có lập trường tự chủ tự cường, đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng, thì nền độc lập được giữ vững, đất [...]

03:44:pm 18/10/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »