WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:50:pm 21/06/10 Đăng ngày “June 21st, 2010”

Cục điều tra Trung ương BL tóm 12 người Việt trồng “cỏ”

Cục điều tra Trung ương BL tóm 12 người Việt trồng “cỏ”

12 người Việt bị bắt, 6 vườn cần sa chứa 6000 cây bị triệt phá, thu giữ 20 kg cần sa khô!!!

02:50:pm 21/06/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thánh tích đạo Phật giáo Hòa hảo

Thánh tích đạo Phật giáo Hòa hảo

Lịch sử luôn luôn biến chuyển. Không có chế độ nào bền vững lâu dài. Chỉ có dân tộc là trường tồn. Vậy chúng ta phải lên tiếng bảo vệ những di tích lịch sử qua khỏi cơn hoạn nạn hiện nay dưới chế độ CSVN

01:25:pm 21/06/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người Việt Nam yêu nước

Người Việt Nam yêu nước

Những khu tập thể ở Hà Nội xây dựng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước được thiết kế không có đường nước dẫn lên các tầng, hoặc nếu có thì nước cũng không bao giờ lên đến nơi. Nguồn nước sinh hoạt của cả 1 vài tòa nhà là cái vòi nước [...]

07:14:am 21/06/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tin thêm về trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu

Tin thêm về trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu

Như chúng tôi đã thông tin trong một bài báo gần đây về một tù nhân có tên Nguyễn Hữu Cầu. Ông đã ở tù 34 năm nay, gần như ngay sau ngày thống nhất đất nước, năm 1975. Ban đầu ông bị kết án tử hình sau giảm xuống chung thân. Rất ít người [...]

02:43:am 21/06/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khuynh hướng của Phong trào Dân chủ

Khuynh hướng của Phong trào Dân chủ

Cách nay khá lâu, từ Việt Nam (VN), một người quan tâm tới công cuộc tranh đấu cho dân chủ  gởi ra hải ngoại đóng góp ý kiến cho một chương trình hội thảo về tình hình việt nam có nhận xét  để  mô  tả quan hệ  giữa người tranh đấu với tình trạng xã  [...]

02:17:am 21/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »