WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:08:am 04/09/10 Đăng ngày “September 4th, 2010”

Dũng đáng tởm

Dũng đáng tởm

Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi ngành công an tiếp tục đàn áp không ngừng nghỉ những tổ chức chính trị non nớt nào đang đe doạ sự thống trị của chế độ cộng sản đang trị vì.

06:08:am 04/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Góc vui hiu quạnh

Góc vui hiu quạnh

Tâm giang tay hứng nước, đổ ào ạt từ hiên mái tôn. – Bọn con gái ngu thật. Tắm mưa vui, vậy mà tụi nó chê dơ. Duy cười hồn nhiên tiếp lời. – Ừa, nhìn mái tóc… thấy ngu rồi. – Ê! Sao chê con gái ngu hoài vậy? Tâm lảng tránh, khua chân [...]

12:00:am 04/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Văn hóa nịnh trên nạt dưới

Văn hóa nịnh trên nạt dưới

Làm người sống nơi đâu cũng đều phải NHẪN cả, nhưng làm người Việt thì phải sống trên cả chữ NHẪN mới mong có một chút cơ hội để sinh tồn.

12:00:am 04/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cảnh giác với con bài Nguyễn Chí Vịnh

Cảnh giác với con bài Nguyễn Chí Vịnh

Thư ngỏ gứi hai bác Bùi Tín và Trân Bình Nam Đúng là gần đây, một hiện tượng gây nhiều nghi ngại, thắc mắc là sự xuất hiện liên tục của Nguyễn Chí Vịnh trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong nước và nước ngoài. Nhưng gây ấn tượng mạnh nhất là [...]

12:00:am 04/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông bạn đồng minh công kềnh

Ông bạn đồng minh công kềnh

Theo ý ông Kim Jong-il, khi ông qua đời, người thay ông sẽ là cậu Kim Jong-un, vừa là người đứng đầu đảng Lao động, vừa đứng đầu Nhà nước, lại vừa là Tổng tư lệnh tối cao một quân đội được khoe là đã có vũ khí hạt nhân, và đã hơn một lần đe dọa thiên hạ về bom hạt nhân của mình.

12:00:am 04/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »