WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:34:am 12/12/10 Đăng ngày “December 12th, 2010”

Chiếc ghế trống và người tù vô tội

Chiếc ghế trống và người tù vô tội

Ông Lưu cũng nhờ vợ mình nói lại là ông muốn dành giải thưởng năm nay cho những linh hồn đã hy sinh trong trận Thiên An Môn ngày 4.tháng 6, năm 1989. Và uỷ ban Nobel rất vui được làm theo ý ông.

07:34:am 12/12/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Để tôi viết xong tiểu thuyết rồi hãy bắn!

Để tôi viết xong tiểu thuyết rồi hãy bắn!

Ngồi trong khám tử tù, chẳng ai ngờ kẻ giang hồ gần quên hết mặt chữ đang chờ ngày ra pháp trường ấy lại viết …tiểu thuyết. Tử tù Phạm Ngọc Định viết tiểu thuyết cũng chẳng phải hư cấu nhiều bởi bản thân cuộc đời của Định cũng đã như tiểu thuyết. Từ giảng [...]

06:53:am 12/12/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trung Quốc nằm gai nếm mật, chờ đợi ngày phục hận?

Trung Quốc nằm gai nếm mật, chờ đợi ngày phục hận?

Sau 30 năm cải tổ kinh tế do Chủ Tịch Đặng Tiểu Bình chủ xướng, Trung Quốc đã mạnh. Thời đại ngoại giao thân thiện đã qua?

12:01:am 12/12/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2010

Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2010

Vào chiều tối Ngày Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2010, Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt nam năm 2010 đã được diễn ra một cách trang trọng và ấm cúng với gần 200 quan khách người Việt và ngọai quốc, cùng số đông bà con đồng hương tham dự, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Việt nam tọa lạc trên đường Bellaire, thành phố Houston tiểu bang Texas.

12:01:am 12/12/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »